Verslo įmonių bankrotas


Įvadas. Verslo įmonių bankrotas. Bankroto ir bankroto teisės samprata. Bankroto bylos nagrinėjimo stadijos. Bankroto proceso subjektai. Civilinės bylos dėl bankroto iškėlimas. Pagrindai kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Subjektai, galintys kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Pasirengimas svarstyti bankroto bylos iškėlimo klausimą. Bankroto byla. Asmenų, turinčių teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, procesinė padėtis. Bankroto bylos iškėlimas. Bankroto bylos nagrinėjimas. Taikos sutartis. Bankrutavusios įmonės likvidavimas. Išvados. Literatūros sąrašas.

Darbo problema. Įmonių bankroto procesai buvo pardėti 1550 įmonių. Tendencija rodo, kad vis daugiau įmonių bankrutuoja, nes nesugeba tinkamai įvykdyti su mokesčių, valstybinio socialinio draudimo įmokų bei privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimu susijusių įsipareigojimų. Visgi tikėtina, kad šios valstybės institucijos, turėdamos interesą išsaugoti darbo vietas ir mokesčių mokėtojus, inicijuoja bankroto procesus tik visiškai nemokioms įmonėms, kai susidariusių įsiskolinimų nepavyksta išsiieškoti kitomis priemonėmis. Todėl svarbu sužinoti, kaip prasideda, vyksta įmonių bankrotas.

Darbo uždaviniai:

Išsiaiškinti verslo įmonės bankroto sąvoką;

Išanalizuoti verslo įmonės bankroto eigą ir tvarką;

Išsiaiškinti, kaip vyksta verslo įmonės bankroto likvidavimas;

Bankrotas bendrąja prasme – procedūra, kurios metu likviduojamas – parduodamas skolininko turtas, iš gautų lėšų proporcingai patenkinami kreditorių reikalavimai. Taigi, pačia bendriausia prasme bankroto teisė – normų visuma, reguliuojanti nemokaus skolininko ir jo kreditorių santykius. Teisės doktrinoje manoma, jog bankroto teisė gali būti suprantama tiek siaurai – kaip teisinių santykių, susiklostančių vykstant bankroto procesui, visuma, tiek plačiai – be bankroto proceso, į bankroto teisės reguliavimo sritį patenka ir priemonės, užkertančios kelią įmonių nemokumui, priemonės, skirtos bankroto padariniams sušvelninti, darbuotojų teisių apsauga bankroto procese, bankrutuojančios įmonės administratorių veiklos kontrolė, valstybės interesų bankroto bylose gynimas ir kiti teisiniai santykiai, susiję su bankrotu.

Reikėtų aptarti, kaip įstatymas įtvirtina nemokumo sampratą, bankroto bylos bei bankroto proceso sampratas, kadangi iš vienos pusės tai yra kategorijos, apibūdinančios bankrotą, jo požymiai, tačiau iš kitos pusės labai svarbu juos atskirti ir nepainioti. Įmonės nemokumas – apibūdinamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Tačiau šioje vietoje reikėtų pažymėti, jog įmonės bankrotas ir įmonės nemokumas nėra tapatūs dalykai, kadangi nemokumas yra tam tikra skolininko finansinė būklė, kuri gali būti tiek laikina, tiek ir nuolatinė. Tuo metu bankrotas – tai procedūrų, kurios taikomos įmonei skolininkei, kai dėl susidariusių skolų nebėra prasmės ir galimybės vykdyti ūkinę komercinę veiklą, pasekmė, kai įmonė pripažįstama bankrutavusia ir likviduojama.

Atsižvelgiant į ankščiau aptartą įmonės bankrotą, kaip būseną, bei bankroto procesą, taip pat į doktrinoje teikiamus bankroto teisės dalyko apibrėžimus, siūlytina bankroto teisės dalyku laikyti teisinius santykius, susiklostančius skolininkui nesugebant vykdyti savo įsipareigojimų ir patenkinti kreditorių reikalavimų, bei su tuo susijusius teisinius santykius.

Bankroto bylos iškėlimas – teismo nutarties iškelti bankroto bylą priėmimas, t.y., teismas sprendžia, ar nėra pagrindų atsisakyti iškelti bylą, o jei jų nėra, ar yra pagrindai iškelti bankroto bylą.

Šalutiniai bankroto proceso dalyviai – subjektai, kurie kiekviename bankroto procese atlieka nepagrindinį vaidmenį, t.y., įgyja tam tikras ribotos apimties teises ir pareigas. Jie paprastai dalyvauja kiekviename bankroto procese, tačiau jie, galima sakyti, nedalyvauja nuolatos, t.y., jų dalyvavimas pasireiškia epizodiškai, skirtingai nei pagrindinių bankroto proceso dalyvių, kurie yra nuolatos susieti su bankroto procesu.

  • Microsoft Word 40 KB
  • 2015 m.
  • 17 puslapių (3153 žodžiai)
  • Universitetas
  • Sandra
  • Verslo įmonių bankrotas
    10 - 10 balsai (-ų)
Verslo įmonių bankrotas. (2015 m. Balandžio 28 d.). https://www.mokslobaze.lt/verslo-imoniu-bankrotas.html Peržiūrėta 2018 m. Liepos 18 d. 09:50
×