Verslo įmonių vekseliai


Įvadas. Vekselio sąvoka. Vekselių rūšys. Atsiskaitymo vekseliais mechanizmas. Vekselių inkasavimas, diskontavimas ir kreditavimas. Praktinė dalis. Išvados. Literatūra.

Plečiantis tarptautiniams verslo ryšiams, šalies įmonės vis dažniau susiduria su verslo partnerių nesąžiningumo rizika. Užsakovas, iš anksto sumokėjęs už prekes, rizikuoja, kad prekės nebus patiektos laiku ar bus netinkamos kokybės. Savo ruožtu pardavėjas, išsiuntęs prekes, daugeliu atvejų nėra tikras, kad už prekes bus atsiskaityta nustatytais terminais ir ar iš viso bus atsiskaityta.

Darbo tikslas - apibūdinti verslo įmonių vekselių funkcionavimo ypatumus ir jų reikšmę.

Darbo uždaviniai:

Išanalizuoti mokslinę literatūrą apie vekselius;

Išsiaiškinti kokios yra vekselio rūšys;

Nurodyti būdingus vekseliams požymius ir apibūdinti vekselio funkcionavimo ypatumus;

Palyginti dviejų Lietuvos bankų su vekseliais atliekamų operacijų įkainius.

Darbas susideda iš dviejų dalių: teorinės ir praktinės. Teorinę dalį sudaro išsamus vekselio, jo rūšių aprašymas. Praktinėje dalyje nurodoma

Lietuvoje vekseliai taikomi:

Atsiskaitymams už prekes ir paslaugas, atliktus darbus, kai sutartam laikui atidedamas sumokėjimo terminas (teikiant komercinį kreditą);

Išduodamas paskoloms garantuoti (vekselių įkeitimas banke);

Verslo įmonių vekselių rūšys:

Įsakomojo vekselio naudojimas bet kokiems tikslams neatsiejamas nuo prisiimamo pagal jį mokėjimo įsipareigojimo patvirtinimo (vekselio akceptavimo). Kai kada kyla ir jo indosavimo, laidavimo, protestavimo ir pratęsimo poreikis, todėl šias operacijas tikslinga aptarti atskirai ir plačiau.

Už vekselio mokėtoją laiduoti gali kitas asmuo ir tokia operacija vadinama laidavimu. Laidavimas - įrašas, ,,laiduota“ ar kitas atitinkamas įrašas vekselyje, patvirtinantis, kad padaręs įrašą asmuo laiduoja už vekselio mokėtoją, ar kitą pagal vekselį įsipareigojusį asmenį ir užtikrina vekselio sumos ar jos dalies apmokėjimą vekselyje nurodytomis sąlygomis. Vien laiduotojo parašas vekselio pirmoje pusėje (išskyrus vekselio mokėtojo ar išrašytojo parašus) laikomas laidavimu.

Vekselio pratęsimu vadinama jo pateikimo apmokėti arba apmokėjimo termino pratęsimas. Vekselių įstatyme numatyti keli atvejai, kai vekselio pateikimas apmokėjimui ir jo faktinis apmokėjimas gali būti pratęstas. Pirmiausia vekselio apmokėjimo terminą gali pratęsti pats jo davėjas. Be to, vekselio pateikimo arba protesto įforminimo laikas pratęsiamas, jeigu tą padaryti nustatytu laiku nebuvo galima dėl nenugalimos jėgos. Jeigu vekselio mokėjimo terminas baigiasi įstatymų nustatytą nedarbo dieną, jo apmokėjimo terminas pratęsiamas iki artimiausios darbo dienos. Visi kiti su vekseliu susiję veiksmai, taip pat pateikimas akceptuoti ir protesto įforminimas, gali būti atliekami tik darbo dieną.

Pagal minėtą Ženevos vekselių įstatymo konvenciją ir ją atitinkantį Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymą įsakomajame vekselyje (tratoje) turi būti šie rekvizitai:

vekselinė žymė (įrašyti žodžiai ,,įsakomasis vekselis“ ta kalba, kuria jis išrašytas);

mokėjimo terminas (nurodyta konkreti mokėjimo data arba laiko trukmė, arba įrašyta ,,pagal pareikalavimą“);

mokėjimo vieta (dažniausiai nustatoma šalių susitarimu);

įstaigos pavadinimas arba vardas, pavardė asmens, kuriam arba kurio įsakymu turi būti sumokėti pinigai.

vekselio išrašymo vieta ir data; vekselį išrašančio asmens parašas

Vekseliuose, išrašytuose mokėti kaitais terminais, sąlygą dėl palūkanų negalioja. Palūkanų norma turi būti nurodyta vekselyje. Palūkanų suma skaičiuojama nuo vekselio išrašymo dienos, jeigu nenurodyta kaita data.

sąlygos, kurioms esant skolininkas turi pateikti papildomus vekselius paskolai apdarusti;

Medicinos banke yra sudarytos tokios vekselio pirkimo sąlygos:

vekseliai gali būti išrašomi litais, JAV doleriais, eurais;

vekselio apmokėjimas turi būti užtikrinimas laidavimu. Laiduoti gali vienas ar keli fiziniai ar juridiniai asmenys.

Kito juridinio ar fizinio asmens išrašyto vekselio perpardavimas bankui.

Nagrinėdamos pasirinktą temą susidūrėme su informacijos apie vekselius gausa. Tačiau išanalizavę mūsų teorinei daliai būdingą literatūrą susipažinome su vekselio sąvoka, aprašėme jai būdingus požymius. Stengiamės išsamiai atskleisti kokie vekseliai gali būti išrašomi verslo įmonėse ir kokiems atsiskaitymams jie naudojami.

  • Microsoft Word 37 KB
  • 2015 m.
  • 16 puslapių (3512 žodžiai)
  • Kolegija
  • Milik
  • Verslo įmonių vekseliai
    10 - 4 balsai (-ų)
Verslo įmonių vekseliai. (2015 m. Balandžio 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/verslo-imoniu-vekseliai.html Peržiūrėta 2020 m. Rugsėjo 19 d. 10:02
×
142 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo