Verslo išteklių analizė


Uab „ fauga “ verslo išteklių analizė. Įvadas. verslo ištekliai teoriniu aspektu. Darbo objektas. Darbo tikslas –. Darbo uždaviniai. Verslo išteklių samprata. Materialūs verslo ištekliai. Nematerialūs verslo ištekliai. Žmogiškieji verslo ištekliai. Finansiniai verslo ištekliai.

Pasaulyje vykstantys dinamiški procesai, didėjanti konkurencija rinkose, verslo įmonėms iškelia būtinybę įvertinti savo galimybes, išlikti konkurencingomis. Kiekviena įmonė norėdama išlikti stengiasi dirbti naudodama kuo mažiau išteklių. Todėl tikslinga nustatyti ir analizuoti visų rūšių išteklius, kurie naudojami produktams, prekėms ar paslaugoms kurti.

Kiekvienas autorius skirtingai pateikia verslo išteklių klasifikaciją. Vieni skirsto į materialiuosius ir nematerialiuosius verslo išteklius. Kiti pateikia platesnę klasifikacija, kurią sudaro materialūs, nematerialūs, žmogiškieji ir finansiniai verslo ištekliai.

Visi išvardinti ištekliai yra apibūdinami kaip bendra elementų visuma, kurios UAB „FAUGA” naudoja kaip gamybos proceso sąnaudas. Taip pat, kad gamybos procesas vyktu nepertraukiamai UAB „FAUGA” turi turėti tam tikrų išteklių atsargų.

Rašant šį darbą naudosimės Jono Mackevičiaus, Reginos Ivanovienės bei Zinos Gineitienės knygomis. Kurių pagalba analizuosime UAB „FAUGA” verslo išteklius.

Darbo objektas - UAB „FAUGA“ verslo ištekliai

Darbo tikslas – Išanalizuoti UAB „FAUGA“ verslo išteklius

Darbo uždaviniai:

3. Įvertinti UAB „FAUGA” materialiuosius ir nematerialiuosius verslo išteklius;

4. Išanalizouti UAB „FAUGA” žmogiškuosiuis ir finansinius verslo išteklius.

Kiekvienos įmonės sėkmingai veiklai reikia materialaus turto bei piniginių lėšų, kurios priklauso nuo veiklos apimties. Įmonė turėdama nepakankamai išteklių arba jų nesugebėdama tinkamai paskirstyti ir naudoti, negali tikėtis sėkmingo tolesnio gyvavimo.

Įmonės veiklos rezultatams svarbiausiais yra materialus ilgalaikis turtas, kurį sudaro įmonės pastatai, statiniai, mašinos ir įrengimai, transporto priemonės, įranga ir instrumentai bei kitas materialus turtas. Ilgalaikio materialaus turto lygis įmonėje dažniausiai sudaro didžiausią lyginamąją dalį. Materialiniams ištekliams taip pat priskiriamas trumpalaikis materialusis turtas (Z. Gineitienė, 2005).

Z. Gineitienė (2005) teigia, kad trumpalaikio turto ištekliai užtikrina normalią įmonės veiklą ir plėtros galimybes. Racionalus verslo įmonės materialinių išteklių naudojimas nulemia jos veiklos ekonominį efektyvumą ir užtikrina konkurencinį pranašumą rinkoje.

Įmonės veiklos procese svarbu vaidmenį atlieka finansiniai ištekliai, kuriems priklauso piniginiai šaltiniai, akcinių bendrovių akcijos, obligacijos, iždo vekseliai, hipotekos lakštai ir kiti vertybiniai popieriai (Z. Gineitienė, 2005).

  • Vadyba Analizė
  • Microsoft Word 14 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 10 puslapių (1877 žodžiai)
  • Kolegija
  • Simona
  • Verslo išteklių analizė
    10 - 3 balsai (-ų)
Verslo išteklių analizė. (2015 m. Birželio 04 d.). https://www.mokslobaze.lt/verslo-istekliu-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 01:38
×