Verslo komunikacijos su Omano sultonatu ypatumai


Summary. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Bendra informacija apie omaną. Ekonominė, politinė šalies situacija. Omano šventės ir papročiai. Įdomūs faktai apie Omaną. Omano sociokultūrinis kontekstas. Omano verslo kultūros ypatumai. Verslo komunikacijos raštu su Omanu ypatumai. Derybų delegacijos sudarymas. Derybų vietos ir laiko pasirinkimas. Verslo derybos Omane ir bendravimo patarimai. Darbo komandoje refleksija. Išvados. Literatūra ir kiti informacijos šaltiniai.


Finding foreign partners worldwide is becoming a business necessity whose volume is constantly increasing. Business is gaining more and more importance in many countries' economies, offering new jobs to professionals in different fields. It is necessary to carry out economic, social and cultural analysis of the country in order to successfully run business in Oman.

Different cultures react differently to environmental factors. Today, when tolerance covers the whole world, it is necessary to look at the peculiarities of other cultures to create or maintain good relations with other people. By looking for information about the peculiarities of life in an unknown country, we show our concern not only about our image against another nation, but also about building strong business relationships.

The aim of the project - to identify business culture differences in developing business in Oman Sultonate.

The third part sets out the proper preparation for the negotiations, determines how to choose the place of negotiation and their time, reveals two negotiating styles in Oman.

The work consists of 30 pages, 2 tables, 2 pictures, 23 references and sources of information, 2 appendices.

Pasaulyje užsienio šalių partnerių ieškojimas tampa privaloma verslo būtinybe, kurio apimtys nuolatos vis didėja. Verslas įgauna vis didesnę reikšmę daugelio šalių ekonomikoje, suteikia naujas darbo vietas įvairių sričių specialistams, Tačiau norint užmegzti ilgalaikius santykius su užsienio verslininkais, ypač Omane, kuri turi visiškai priešingą kultūrą negu rytų Europa, dažnas susiduria su kultūrinėmis problemomis, kurios daro įtaką verslo plėtojimui. Būtina atlikti šalies ekonominę, socialinę ir kultūrinę analizę norint sėkmingai vykdyti verslą Omane.

Darbo aktualumas. Skirtingos kultūros skirtingai reaguoja į aplinkos veiksnius. Šiandien, kai tolerancija aprėpia jau visą pasaulį, būtina domėtis kitų kultūrų ypatumais norit sukurti ar išlaikyti gerus santykius su kitais žmonėmis. Ieškodami informacijos apie nežinomo krašto gyvenimo ypatumus, mes taip parodome rūpinimąsi ne tik savo įvaizdžiu prieš kitą tautą, bet ir stiprių verslo santykių kūrimu.

Darbo tikslas - išsiaiškinti verslo kultūros skirtumus vystant verslą Omano sultonate.

Pirmoje dalyje yra aprašomas Omano bendras kontekstas: ekonominė, politinė situacijos, verslo teisinis reguliavimas, supažindinama su žymiausiomis šventėmis ir papročiais bei aptariamas sociokultūrinis kontekstas

Antroje dalyje vyrauja Omano verslo kultūros ypatumai: verbalinės ir neverbalinės kalbos ypatybės verslo susitikimuose , ką rekomenduojama daryti ir ko vengti.

Trečioje dalyje nustatytas tinkamas pasirengimas deryboms, nustatoma, kaip išsirinkti derybų vietą bei jų laiką, atskleidžiami du derybų stiliai Omane.

  • Microsoft Word 278 KB
  • 2019 m.
  • Lietuvių
  • 31 puslapis (7345 žodžiai)
  • Kolegija
  • Airidas
  • Verslo komunikacijos su Omano sultonatu ypatumai
    10 - 1 balsai (-ų)
Verslo komunikacijos su Omano sultonatu ypatumai. (2019 m. Birželio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/verslo-komunikacijos-su-omano-sultonatu-ypatumai.html Peržiūrėta 2019 m. Rugsėjo 18 d. 02:04
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema