Verslo konsultacinės įmonės marketingo planas


Viešojo administravimo planas. Įvadas. Canvas modelio analizė. Verslo konsultacinės įmonės situacijos rinkoje nagrinėjimas. Rinkos anlizė. Klientų ir konkurentų charakteristika. Marketingo tyrimo analizė. Marketingo komplekso, pozicionavimo ir prekės ženklo analizė Literatūros sąrašas.


Tikslas – parengti verslo konsultacinės įmonės marketingo planą.

Tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai:

1.išanalizuoti Canvas modelį;

2.išnagrinėti verslo konsultacinės įmonės situaciją rinkoje;

3.išanalizuoti marketingo tyrimą;

4.išanalizuoti marketingo kompleksą, pozicionavimą ir prekės ženklą.

Tyrimo metodai - darbe bus taikomas abstraktus teorinis metodas, sisteminė,

lyginamoji ir loginė analizės, kiekybinio pobūdžio apklausos raštu metodas. Taikomi duomenų

apdorojimo, indukcinis, dedukcinis apibendrinimo metodai.

Verslo konsultacinės įmonės marketingo planas. (2013 m. Spalio 15 d.). http://www.mokslobaze.lt/verslo-konsultacines-imones-marketingo-planas.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 03:53