Verslo organizavimo ir administravimo praktikos Taurages rajono savivaldybės ataskaita


Įvadas. Personalo skyriaus analizė. Personalo organizacinė valdymo struktūra. Įstaigos vidaus darbo tvarkos taisyklės. Įstaigos nuostatai ir darbuotojų pareiginės instrukcijos. Materialinės atsakomybės sutartys. Darbuotojų priėmimo į darbą, perkėlimo ir atleidimo iš darbo dokumentai. Darbo laiko apskaitos dokumentai. Darbuotojų komandiruočių planavimas ir dokumentavimas. Gaunamos korespondencijos tvarkymas. Siunčiamos korespondencijos tvarkymas. Tauragės rajono savivaldybės administracjos veiklos dokumentavimas. Dokumentų parengimas archyviniam saugojimui. Marketingo skyriaus veiklos analizė. Savivaldybės įvaizdžio formavimas. Tarptautinis bendradarbiavimas. Viešieji pirkimai. Tiekėjų kvalifikacijos patikrinimas. Pirkimo sutartis. Supapratintų pirkimų ataskaitų pateikimas. Finansų skyriaus veiklos analizė. Sąskaitų plano rengimas, didžiosios knygos vedimas. Ilgalaikio turto, atsargų apskaita. Metinė inventorizacija. Biudžeto rengimo principai. Banko sąskaitų ir kasos operacijų apskaita. Darbo užmokestis. Darbo užmokesčio skaičiavimas ir mokėjimas. Ligos pašalpos apskaičiavimas ir mokėjimas. Metinių finansinių ataskaitų rengimo ir konsolidavimo procesas. Supaprastintų pirkimų planavimas, organizavimas ir dokumentavimas. Išvados. Literatūra. Priedai.


Išnagrinėti savivaldybės personalo skyriaus vykdomą veiklą.

Išanalizuoti savivaldybės paslaugų ir prekių, bei darbų pirkimus.

Pritaikyti praktikos metu gautą informaciją.

Valdybai vadovauja direktorius. Skyriui (tarnybai, biurui) vadovauja vedėjas. Skyrių (tarnybą, biurą) gali sudaryti poskyriai. Poskyriams vadovauja poskyrių vedėjai. Seniūnijai vadovauja seniūnas. Administracijos padalinių vadovai pagal jiems suteiktas teises leidžia įsakymus. Mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus administracijos tarnautojai rengia pagal savo kompetenciją. Mero potvarkių,  Administracijos direktoriaus įsakymų projektams rengti iš Administracijos tarnautojų ir darbuotojų gali būti sudarytos darbo grupės. Teisės akto projekto rengėjas yra asmeniškai atsakingas už pateikto projekto pagrįstumą, pateiktų dokumentų ir kitos medžiagos tikrumą.

Tauragės rajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklės reglamentuoja vidaus tvarką Tauragės rajono savivaldybės administracijoje. Taisyklių tikslas – apibrėžti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,elgesio reikalavimus, užtikrinti darbo drausmę, laiką, kokybę ir efektyvumą. Šios Taisyklės galioja ir taikomos tiek, kiek neprieštarauja tarptautinės teisės ir europos Sąjungos teisės normoms, Lietuvos Respublikos Konstitucijai, kitiems įstatymams ir teisės aktams. Už Taisyklių įgyvendinimą atsako Administracijos direktorius. Už šių taisyklių pažeidimus gali būti taikoma tarnybinė ar drausminė atsakomybė.

Administracijos darbuotojams draudžiama: darbo vietoje (kabinete) rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, toksines ar narkotines medžiagas, bei Tarnybos ( darbo) metu būti neblaiviam ar apsvaigusiam nuo toksinių ar narkotinių medžiagų; neturi laikyti jokių asmeninių maisto produktų ir gėrimų matomoje vietoje piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo vietose ir vartoti maisto produktų ar gėrimų piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo metu; darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip; leisti pašaliniams asmenims naudotis Administracijos elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga.

Įstaigos nuostatai ir darbuotojų pareiginės instrukcijos

Sudaryti būtinas prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms;

Skatinti savo administracinius gebėjimus, didinti veiklos efektyvumą; atlikti teisės aktais priskirtas funkcijas.

Darbuotojų pareigines instrukcijos. Savivaldybės tarnautojų ir darbuotojų funkcijas reglamentuoja Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinti pareigybių aprašai. Bendrojo skyriaus vedėjo, bendrojo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybių aprašymai pateikti 2, 3 Priedai.

baudų ir kompensacinių išmokų, kurias darbdavys turėjo sumokėti dėl darbuotojo kaltės;

Priimant į darbą valstybės tarnautojas ar darbuotojas:

Darbuotojų asmens bylų formavimas. Priimant i darbą naują darbuotoją jam užvedama asmens byla. Darnuotojų asmens bylos sudaromos iš dokumentų, patvirtinančių dokumentų kopijų ar nuorašų, tiesiogiai susijusių su konkrečiu darbuotoju per jo darbo firmoje laikotarpį. Asmens byloje dokumentai segami tokia tvarka:

Remiantis Tauragės tajono savivaldybės administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojams yra nustatyta 5 darbo dienų 40 valandų trukmės savaitė.

Dokumentus registruojantis darbuotojas yra atsakingas, kad būtų išvengta dvigubo gaunamų analogiškų dokumentų registravimo.

Kad būtų lengviau ir greičiau rasti norimą dokumentą, jie yra fomuojami į bylas, nustatoma jų sisteminimo tvarka, t. y. veiklos dokumentai turi būti susisteminti pagal savivaldybės dokumentacijos planą. Bylų nomeklatūra (dokumentacijos planas) – įstaigos veiklos dokumentų sisteminimo metų planas. Tai pagrindinis dokumentas, kuriuo įstaigoje formuojamos dokumentų bylos. Į dokumentacijos planą įrašomos visos bylos, kurias planuojama sudaryti ir tęsti. Rengiama kasmet, likus mėnesiui iki raštvedybinių metų pradžios padalinių pateiktų projektų pagrindu.Už dokumentų tvarkymą yra atsakingas Bendrasis skyrius.

Kiekvienai bylai suteikti indeksą, kurį sudaro bylų nomeklatūros punkto ir papunkčio numeris;

Nurodomi už bylų sudarymą atsakingi struktūriniai skyriai ar darbuotojai;

Savivaldybės vizualinis vaizdas tai, kaip jų vizitinė kortelė, kadangi gyventojai ar svečiai visų pirma pamato įstaigą jos patalpas ir formuoja nuomonę apie pačią įstaigą. Tauragės rajono savivaldybė įsikūrusi miesto centre, todėl labai svarbu kaip atrodo jos pastatas. Savivaldybės pastatas vizualiai atitinka standartus ir yra įrengtas moderniai, visada palaikoma švara ir tvarka.

  • Verslas Praktikos ataskaita
  • Microsoft Word 136 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 45 puslapiai (9858 žodžiai)
  • Kolegija
  • Aiste
  • Verslo organizavimo ir administravimo praktikos Taurages rajono savivaldybės ataskaita
    10 - 6 balsai (-ų)
Verslo organizavimo ir administravimo praktikos Taurages rajono savivaldybės ataskaita. (2016 m. Vasario 06 d.). https://www.mokslobaze.lt/verslo-organizavimo-ir-administravimo-praktikos-taurages-rajono-savivaldybes-ataskaita.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 00:13
×