Verslo organizavimo kursinio darbo rengimo metodiniai nurodymai


Verslo kursinis darbas.

Kursinio darbo samprata ir tikslai. Kursinio darbo temos pasirinkimas. Kursinio darbo struktūra. Bendrieji kursiniam darbui keliami reikalavimai. Kursinio darbo pristatymas ir gynimas. Kursinio darbo vertinimo kriterijai. Rekomenduojamos temos. Priedai.


Kursinio darbo rengimo ir gynimo metu studentai turi ugdyti ir pademonstruoti keletą tarpusavyje susijusių gebėjimų:

Studentai turi sugebėti pasirinkti problemą atitinkantį nagrinėjimo ir informacijos rinkimo metodą (ar metodus) ir mokėti juos taikyti. Tai apima tiek teorinės ir praktinės medžiagos kaupimą bei analizę, tiek ir naujų sprendimų bei pasiūlymų pateikimą.

Temos pasirinkimas - pirmas darbo etapas. Nuo tinkamos temos pasirinkimo daug priklauso ir būsimo darbo rašymo sėkmė. Studentai gali savarankiškai pasirinkti kursinio darbo temą iš pasiūlytos tematikos arba siūlyti savo temą, kuri turi atitikti verslo organizavimo dalyko turiniui. Pradinė pasirinkta tema gali būti preliminari, bendresnio pobūdžio ir rašymo eigoje gali būti koreguojama. Pasirenkant temą, reikia atsižvelgti į savo polinkius, gabumus, įvertinti teorinį pasiruošimą. Patartina ieškoti temos, susijusios su aplinka, kuri būtų studentui naudinga ir įdomi, o jos rezultatai galėtų praversti tolimesnėms studijoms. Pravartu pagalvoti ir apie tai, ar pasirinktai temai pakaks literatūros ir kitų informacijos šaltinių, ar galima bus panaudoti tinkamus metodus ir sudaryti logišką bei nuoseklų darbo turinį.

Antraštinis lapas skirtas mokyklos, autoriaus ir baigiamojo darbo rekvizitams nurodyti. Antraštiniame lape nurodoma Žemaitijos kolegijos fakulteto ir katedros, kur buvo parengtas darbas, pavadinimai, darbo autorius, studijų programos pavadinimas, kursinio darbo pavadinimas, darbo rūšis, darbo vadovas, miesto, kuriame buvo atliktas darbas ir darbo parašymo metai. Antraštinis lapas įforminamas pagal 1 priedą.

Įvadas - tai kursinio darbo vizitinė kortelė. Įvado pradžioje turi būti apibūdinamas ir pagrindžiamas pasirinktos temos aktualumas, kitaip tariant, įvade paaiškinama, kuo nagrinėjama tema yra svarbi, kokios šioje srityje kyla problemos, trumpai pristatoma įmonė, kurios pagrindu bus nagrinėjama pasirinkta tema. Toliau suformuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai. Darbo tikslas turi atitikti pasirinktos temos pavadinimą. Tikslas pateikiamas vienu sakiniu. Darbo pavadinimas ir darbo tikslas turi gana aiškiai nusakyti tyrimo objektą ir jis atskirai nebeformuluojamas. Suformulavus darbo tikslą, užsibrėžiami konkretūs uždaviniai, kuriuos studentas numato išnagrinėti savo kursiniame darbe. Uždaviniai iškeliami tokie, Pagrindiniai uždaviniai turėtų būti keli (3 –5). Tyrimo uždaviniai pateikiami sunumeruoti.

Teorinėje darbo dalyje apžvelgiama literatūra nagrinėjama tema, atliekama problemos analizė teoriniu lygmeniu. Šioje dalyje turi būti nagrinėjama Lietuvos ir užsienio autorių literatūra, atskleidžiamos ir susisteminamos įvairių mokslininkų nuomonės, išsakoma ir pagrindžiama sava nuomonė apie nagrinėjamą problemą, problema siejama su Lietuvos ūkio situacija ir perspektyva. Teorinėje dalyje analizuojami klausimai turi atitikti pasirinktą darbo temą.

Praktinė darbo dalis pradedama nuo išsamios įmonės charakteristikos pateikimo. Šioje charakteristikoje turi būti nuosekliai aprašoma įmonės rūšis (juridinė forma), vieta, veiklos sritis, apibūdinamos įmonės teikiamų prekių ar paslaugų savybės, pateikiama įmonės organizacinė valdymo struktūra, nurodoma personalo sudėtis ir pan.

Praktinė darbo dalis turėtų būti užbaigiama išdėstytos medžiagos apibendrinimu.

 • Verslas Kursiniai darbai
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Paulius
 • 16 puslapių (2944 žodžiai)
 • Kolegija
 • Verslo kursiniai darbai
 • Microsoft Word 69 KB
 • Verslo organizavimo kursinio darbo rengimo metodiniai nurodymai
  10 - 9 balsai (-ų)
Verslo organizavimo kursinio darbo rengimo metodiniai nurodymai. (2016 m. Kovo 27 d.). http://www.mokslobaze.lt/verslo-organizavimo-kursinio-darbo-rengimo-metodiniai-nurodymai.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 11:51