Verslo pagrindai ekonomikos ir rinkos samprata


Verslo pagrindai ekonomikos ir rinkos samprata. Kapitalas gali būti. Būtinos ekonomikos sąlygos ekonominiams dėsniams veikti. Gamybos galimybių kreivė. Pagrindinės kainų funkcijos. Rinkos funkcijos ekonomikoje. Rinkos struktūros pagal rinkos objektų funkcinę paskirtį. Rinkos struktūra pagal geografinius kriterijus. Rinkos struktūra pagal pardavimo pobūdį. Rinkos struktūra pagal konkurencijos laipsnį. Įmonė – ekonominio proceso pagrindas. Įmonės gali būti klasifikuojamos pagal. Individualios veiklos privalumai. Individualios veiklos trūkumai. Individuali įmonė IĮ. Vienas fizinis asmuo. Turi šias teises. Ūkinė bendrija ūb. Tikroji ūkinė bendrija. Komanditinė ūkinė bendrija. Akcinė bendrovė ab. Bendrovės nuosavą kapitalą sudaro. Kooperatinė bendrovė kb. Ne mažiau kaip 5 narius. Žemės ūkio kooperatinė bendrovė. Privalumai ir trūkumai. Mažoji bendrija mb. MB narių susirinkimas negali priimti sprendimo skirti ir išmokėti pelno , jeigu tenkinama bent viena iš šių sąlygų. Valstybės ir savivaldybės įmonės. Naujos įmonių steigimo galimybės įstojus į ES. Valstybės paramos SVV subjektams paramos. Labai maža įmonė. “ gazelės ”. Pridėtinės vertės samprata. Prekių gamintojo ir paslaugų teikėjo elgsena rinkoje. Gamybos išlaidos pagal laiko veiksnius. Trumpojo laikotarpio išlaidos. Gamybos išlaidų apskaita sudaro prielaidas. Tr = ∙ p. Nenuostolingumo lūžio taškas. Tc = tr. Nenuostolingumo lūžio taškui įtakos turi šie veiksniai. Prognozuojamas lūžio taškas apskaičiuojamas keičiant įvairius veiksnius. Įmonės pajamos ( Bendrosios išlaidos ( Bendras pelnas. Bendrųjų išlaidų grupės.


Ekonomika – tai mokslas, nagrinėjantis regiono, šakos ir įmonės ūkio raidos dėsningumus, efektyviausius ir racionaliausius ūkininkavimo būdus ir metodus.

Gamybos veiksniai - tiesiogiai ūkinėje veikloje naudojami ištekliai. Pagrindiniai gamybos veiksniai – žemė (iškasenos, vanduo, miškai, nafta), darbas (fizinis ir protinis žmogaus sugebėjimas) ir kapitalas. Kiti gamybos veiksniai gali būti verslumas, žinios.

Realusis kapitalas – pastatai, įranga, transporto priemonės, medžiagos ir t.t.

Finansinis kapitalas – akcijos, obligacijos, pinigai bankų ar kreditų sąskaitose.

Būtinos ekonomikos sąlygos ekonominiams dėsniams veikti: išteklių deficitas, ekonomikos subjektų sprendimų pasirinkimo laisvė.

Gamybos galimybių kreivė (GGK) reiškia gamybos galimybių ribą (GGR), kadangi kiekvienas kreivės taškas parodo, kiek daugiausi galime pagaminti vienos ar kitos prekės, naudojant visus turimus išteklius ir technologiją.

Alternatyviąsias išlaidas parodo GGK nuolydis. Ribotus išteklius perorientuodami į vienos kurios nors prekės gamybos padidinimą, esame priversti gaminti mažiau kitos prekės (patirsime alternatyviąsias išlaidas).

Grynoji monopolija – rinkos tipas, kai yra vienintelis prekių ar paslaugų, neturinčių artimų pakaitalų, pardavėjas (Regitra).

Oligopolinė rinka – rinka, kurioje veikia kelios stambios įmonės (Omnitel, Tele2, Bitė).

Rinkoje pagrindinis vaidmuo tenka kainoms. Jos informuoja ir skatina gamintojus ir vartotojus.

Brėžiant paklausos ir pasiūlos kreives, daroma prielaida, kad kiti veiksniai neveikia. Pasikeitus nors vienam iš visų kitų veiksnių, paklausos ar pasiūlos kreivė pasislenka.

Ką ekonomika turi gaminti, pirmiausia lemia vartojimo prekių ir paslaugų rinka. Kaip ir kam gaminti, lemia gamybos veiksnių rinka.

Ūkio subjektai - tai individualios įmonės, religinės bendruomenės, įvairios bendrijos, politinis partijos, paramos ir labdaros fondai.

Individualios veiklos gali būti - savarankiška kūryba, mokslinė, profesinė, įskaitant laisvąsias profesijas veika, savarankiška sporto veikla, savarankiška atlikėjo veikla, savarankiška komercinė ar gamybinė veikla, įskaitant tą veiklą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą.

Individuali įmonė (IĮ) - įmonės gamybinis turtas neatskirtas nuo savininko asmeninio turto, t. y. už neįvykdytas prievoles savininkas atsako savo turtu. IĮ steigia vienas fizinis asmuo. IĮ steigėjas nuo įmonės įregistravimo laikomas IĮ savininku. IĮ nuostatai yra steigimo dokumentas, kuriuo vadovaujasi IĮ. IĮ savininkas turi šias teises: gauti IĮ pelną; paimti įmonės kasoje esančius pinigus, kaip avansu išmokamą pelną, savo asmeniniams poreikiams; gauti likviduojamos įmonės turtą, likusį atsiskaičius su IĮ kreditoriais, gauti visą informaciją apie IĮ veiklą ir kt.

Konfliktų tarp partnerių pavojus, galimos skirtingos nuomonės ir interesai, suderintų veiksmų stoka.

Biudžetines. Pajamos ir išlaidos skirstomos per valstybės biudžetą. Tai ryšių įmonės, mokslo tiriamieji centrai, VMI, SD ir pan.

Bendrasis pelningumas - bendrasis pelningumas apskaičiuojamas bendrąjį pelną padalinus iš pardavimo pajamų. Teigiamai vertinama, kai rodiklis svyruoja nuo 10 iki 35 procentų.

Grynasis pardavimo pelningumas - remiantis Statistikos departamento įmonės finansinių rodiklių vertinimo metodika, šiam rodikliui esant:

Nuosavo kapitalo pelningumas - jis nusako, kiek gryno pelno tenka kiekvienam savininko investuotam į verslą piniginiam vienetui, parodo investicijų pelningumą. Aukštas lygis užtikrina didelius dividendus. Nuosavo kapitalo pelningumas:

Ekonominiai ištekliai – visa tai, kas naudojama įmonės ūkinėje komercinėje veikloje. Daugelis ekonominių išteklių, naudojamų įmonės ūkinėje veikloje, turi savininką/us, t. y. yra kažkieno nuosavybė. Turtu gali būti laikomi tik tie ištekliai, kurie turi konkretų savininką.

  • Microsoft Word 96 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 17 puslapių (4202 žodžiai)
  • Universitetas
  • Goda
  • Verslo pagrindai ekonomikos ir rinkos samprata
    10 - 3 balsai (-ų)
Verslo pagrindai ekonomikos ir rinkos samprata. (2017 m. Lapkričio 28 d.). https://www.mokslobaze.lt/verslo-pagrindai-ekonomikos-ir-rinkos-samprata.html Peržiūrėta 2020 m. Rugsėjo 23 d. 03:43
×
143 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo