Verslo pagrindų egzamino konspektas (2)


Paklausa ir pasiūla. Substitudai pakaitala. Gamintojo elgsena rinkoje. Trumpasis laikotarpis. Ilguoju laikotarpiu. Pastoviosios išlaidos. Kintamos Išlaidos. Bendrosios išlaidos. Verslo samprata. Verslo subjektas - įmonė. Individuali veikla. Gali būti vykdoma –. Įmonės metinės pajamos. Vadybos esmė ir uždaviniai. Verslo finansai. Apskaitos organizavimas įmonėje. Pagrindiniai įmonės ekonominės veiklos rodikliai. Prekės savybę. Prekės duodamą naudą. Vartojimo būdą ar situaciją. Prekių grupę. Kokybę ar kainą. Rinkodaros priemonių kompleksas. Verslo rizika. Sisteminė ir nesisteminė rizika. Verslo planas.


Vartojamųjų prekių rinka; Gamybos priemonių rinka; Paslaugų rinka;

Vietinė rinka; Regioninė rinka; Tarptautinė rinka;

Tobulos konkurencijos rinka; Grynoji monopolija; Monopolinė konkurencija; Oligopolinė rinka.

Vartotojų pajamų kitimas. Pirkėjo pajamų padidėjimas didina normalios ir aukštesnės kokybės prekių paklausą bei mažina žemesnės kokybės prekių paklausą.

Kintamos Išlaidos- tai gamybos išlaidos, kurios kinta keičiantis gamybos mastui.

Pelnas- Tai versle gaunamų pajamų ir patiriamų sąnaudų skirtumas pasibaigus finansiniams metams. Suma, kuria uždirbtos pajamos viršija jas uždirbant patirtas sąnaudas,

vadinama uždirbtu pelnu ir yra sudėtinė verslo savininkų nuosavybė.

Priklauso: nuo žmonių iniciatyvos, verslo sąlygų, politinės sudėties, fizinės infrastruktūros, nuo mokestinės, teisinės bazės;

Ūkio subjektas – įmonės + individuali veikla, politinės partijos, bažnyčios, prekybos pramonės amatų rūmai, sodininkų bendrijos, labdaros, nepelno organizacijos, viešosios įstaigos bei kt.

Įmonės metinės pajamos neviršija 50 mln. EUR;

Įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 43 mln. EUR;

Savarankiška įmonė – nėra priskiriama partnerinei arba susijusiai įmonei (viena įmonė turi daugumą balsų kitoje įmonėje).

Įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 10 mln. EUR;

Įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 2 mln. EUR;

Viešųjų paslaugų verslui teikimas VšĮ “Eksportuojanti Lietuva” ir VI, VIC, MTP ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių steigimo dokumentuose yra nustatytas šių paslaugų teikimas;

Strateginius - svarbiausiems tikslams pasiekti. Apima santykius tarp žmonių organizacijose ir su žmonėmis, dirbančiais kitose organizacijose.

Operatyvinius – juode detalizuojama, kaip įgyvendinti strateginius planus kasdieninėje veikloje.

Nemat.- Jis neturi fizinės, daiktinės struktūros. Tai patentai, licencijos, autorinės teisės, prekių ženklai, programinė įranga, prestižas ir kt.

Papildoma akcijų emisija - Akcija – vertybinis popierius, pažymintis savininko akcinės bendrovės kapitalo nuosavybės dalį ir suteikiantis teisę gauti tos bendrovės pelno dalį (dividendą) bei dalyvauti įmonės valdyme.

Akcijos kainą lemia dividendas ir palūkanų normos santykis.

Obligacijų emisijos - Obligacija – skolos vertybinis popierius, suteikiantis teisę jo savininkui gauti fiksuotas metines pajamas, o pasibaigus skolos terminui – skolos sumą. Obligacijos savininkas nėra bendrovės savininkas, o tik jos kreditorius

Franšizė Franšizė suteikia teisę franšizės pirkėjui parduoti prekes ar teikti paslaugas naudojantis franšizės pardavėjo sukurta sistema.

Trumpalaikiai įsipareigojimai - Tokie įsipareigojimai, už kuriuos įmonė privalės atsiskaityti per vienerius metus nuo balanso sudarymo datos.

Tai finansinės skolos, skolos tiekėjams, gauti išankstiniai apmokėjimai, pelno mokesčio įsipareigojimai, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ir kt.

• Skolų tiekėjams apyvartumas (accounts payable turnover) – parodo kiek kartų per ataskaitinį laikotarpį bendrovė apmoka skolas tiekėjams.

• Turto apyvartumas (asset turnover) - Jis parodo, kiek vienas turto euras sukuria pardavimo pajamų. Skiriasi gamybos ir prekybos įmonių apyvartumo koeficientai.

Kuris ar kurie segmentai yra patraukliausi (esamas pardavimų lygis, laukiamas kiekvieno segmento patrauklumas, ilgalaikiškumas, konkurentų kiekis ir padėtis, galimų substitutų atsiradimo tikimybė ir kt.);

Kokybę ar kainą; pabrėžia labai svarbias prekės savybes – kainą ir kokybę, arba jų santykį.

labai svarbu įvertinti produkto gyvavimo ciklo stadiją ir atsižvelgiant į tai taikyti strategiją. Tačiau bet kuriuo atveju renkantis produkto strategiją yra siekiama, kad jos naudojimas būtų kuo efektyvesnis – didintų vartotojų suvokiamą produkto vertę, mažintų įmonės išlaidas bei didintų pajamas.

Tinka tuomet, kai parduodamos naujos prekės, itin svarbios vartotojui, pirkėjai nėra labai jautrūs kainai, konkurentai neturi galimybių lengvai įeiti į rinką.

Tinka tuomet, kai vartotojai jautriai reaguoja į kainą, galima naudoti ir kitas rinkodaros priemones pardavimams skatinti.

Reklama- Tai neasmeninė, vienpusė komunikacija, kuria siekiama remti prekių ar paslaugų pardavimą pasitelkiant mokamus skelbimus žiniasklaidoje.

  • Microsoft Word 1211 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 12 puslapių (3601 žodžiai)
  • Universitetas
  • Kristina
  • Verslo pagrindų egzamino konspektas (2)
    10 - 9 balsai (-ų)
Verslo pagrindų egzamino konspektas (2). (2016 m. Gegužės 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/verslo-pagrindu-egzamino-konspektas-2.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 26 d. 08:32
×