Verslo parindų konspektas egzaminui


Verslo pagrindai (egzaminas). Tema “Ekonomika”. Ekonomikos samprata. ekonomikos teorija. Ekonomikos teorijos sąvokos - poreikiai ir ištekliai. Pagrindinė ekonomikos problema – pasirinkimo būtinybė. Rinkos samprata, funkcijos. Rinkos atsiradimo ir funkcionavimo sąlygos. Rinkos struktūrizavimo kriterijai. (nezinau ar sita parasiau d). Rinkos struktūros (grynoji konkurencija, monopolinė konkurencija, oligopolija, grynoji monopolija). Tema “Rinka”. Kainų mechanizmas ir kainų funkcijos. Paklausa (apibrėžimas, dėsnis, veiksniai, formulė, grafikas). Pasiūla (apibrėžimas, dėsnis, veiksniai, formulė, grafikas). Rinkos pusiausvyra. Tema “Gamyba”. Visuomenės poreikiai ir gamyba. gamybos galimybių ribos modelis. /. Gamyba (veiksnių derinys, gamybos funkcija). Gamybos išlaidos bei jų struktūra. Nenuostolingumo (lūžio) taškas. pelno zona. Pelno paskirstymo schema. Tema “Verslas”. Verslo samprata ir pagrindinės verslo funkcionavimo sąlygos. Verslo klasifikavimo kriterijai. Skiriamieji verslo bruožai (plius antiverslas, pseudo verslas). Ekonominiai verslo principai. tipinė verslo schema. Verslas kaip kūrybinė veikla. Klasikinės verslo organizavimo formos. Verslo skirstymo modelis. Verslo etapai. Tema “įmonė”. Verslo subjektas – įmonė. Teisiniai įmonių tipai Lietuvoje ir jų palyginimas. Bendros ir užsienio kapitalo įmonės. Smulkus ir vidutinis verslas (svv) Lietuvoje ir es šalyse. Pagrindiniai įmonės steigimo dokumentai. Tema „Vertė ir vadyba“. Verslo vertės kūrimas. Vertės analizė. M. porterio vertės sistema. Pridėtinė vertė. Vadybos sąvoka. Teiloro ir fordo vadybos mokslas. Vadybos funkcijos. Vadovo vaidmuo įmonėje. Tema “Finansavimas”. Verslo finansai. Įmonės turtas ir jo finansavimo šaltiniai. Nuosavas ir skolintas kapitalas. (patikrint ar gerai). Nuosavos verslininko lėšos. Įmonės nuosavos lėšos. Akcijos ir obligacijos. Kredito unijos. Finansinė parama iš es struktūrinių fondų. Valstybės parama. Europos Sąjungos parama. Viešosios paslaugos verslui. Kiti verslo kreditavimo šaltiniai. Tiekėjų kreditai. Tema “Apskaita”. Apskaitos sąvokos, skirstymas. Standartai. Apskaitos dalys. Buhalterinės sąskaitos ir sąskaitų planas. Apskaitos principai. Dvejybinis įrašas. Tema “Analizė”. Analizės reikšmė. Rodiklių grupavimas. Pagrindiniai įmonės ekonominės veiklos rodikliai. Mokumo, pelningumo, veiklos rodiklių grupės. Tema „Mokesčiai“. Mokesčių sąvoka, funkcijos. Mokesčių sistemos formavimo principai. Mokesčio bazė ir tarifas. Mokesčių klasifikavimas. Lietuvos mokesčių sistema. Lafero kreivė. Mokesčių sistemos harmonizavimas es kontekste. Rinkodara (sąvokos), funkcijos. Svarbiausi rinkodaros aspektai. Rinkodaros tipai. (nzn ar gerai). Rinkos tyrimai. Rinkos segmentavimas. Verslo aplinka. (nzn ar gerai). Konkurencinė aplinka ir jos tipai. M. porterio pasiūlytas penkių jėgų modelis. P marketing mix. Tema „Verslo planas“. Verslo planas. Anotacijos vieta ir vaidmuo verslo plane. Tema „Verslo rizika“. Verslo rizika. Rizikos klasifikavimas. Rizika ir nuostoliai. Rizikos mažinimo būdai.

EKONOMIKOS TEORIJOS SĄVOKOS - POREIKIAI IR IŠTEKLIAI.

PAKLAUSA (APIBRĖŽIMAS, DĖSNIS, VEIKSNIAI, FORMULĖ, GRAFIKAS).

Čia Qx – prekės X paklausos kiekis per tam tikrą laikotarpį;

b – koeficientas, parodantis kreivės nuolydį, t.y. kainos poveikį paklausos kiekiui, kai kaina sumažėja 1 Lt. Neigiamas koeficiento ženklas parodo paklausos kreivės žemėjimą;

GAMYBOS IŠLAIDOS BEI JŲ STRUKTŪRA.

Verslas – tai ūkinė veikla, apimanti prekių gamybą ir prekybą ir įvertinanti jų tarpusavio sąveiką.

Teisinė verslo apsauga. Tai visa eilė įstatymų, reglamentuojančių ūkinę veiklą (Įmonių įstatymai, Konkurencijos įstatymas, antimonopoliniai įstatymai), verslo rėmimą ir skatinimą.

VERSLO KLASIFIKAVIMO KRITERIJAI.

Perspektyvumas (labai perspektyvus verslas, perspektyvus verslas, neperspektyvus verslas).

Juridinė forma (individuali įmonė, akcinė bendrovė, kooperatinė bendrovė, ūkinė bendrija, valstybinė įmonė).

SKIRIAMIEJI VERSLO BRUOŽAI (PLIUS ANTIVERSLAS, PSEUDO VERSLAS).

Bendrovė – tai įmonė, kuri yra privatus, ribotos turtinės atsakomybės juridinis asmuo, ir kurio įstatinis kapitalas padalintas į dalis, vadinamas akcijomis. Įsigiję bendrovės akcijų fiziniai ir juridiniai asmenys tampa jos akcininkais, kurie tampa jos kolektyviniais savininkais.

Valstybinės ir savivaldybės įmonė (VĮ ir SĮ) yra ribotos civilinės atsakomybės viešas juridinis asmuo, kurio visas turtas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai arba atitinkamai savivaldybei, yra iš valstybės turto įsigyta arba įstatymų nustatyta tvarka valstybei perduota įmonė, kuri jai perduotą ar įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo teise.

Frančizė - tai populiarus kelias pradėti naują verslą prekėms platinti ar paslaugoms teikti. Frančizė, tai verslo santykiai, kai frančizės davėjas, už tam tikrą užmokestį, suteikia teisę frančizės gavėjui, parduoti, gaminti prekes ar teikti paslaugas pasinaudojant frančizės davėjo firmos vardu ar prekiniu ženklu.

M. PORTERIO VERTĖS SISTEMA.

Vadyba – tai visuminė organizacijos valdymo veikla, kurią vykdant reguliuojami visi šioje socialinėje-ekonominėje sistemoje vykstantys procesai.

Vadyba – mokslas apie organizacijų valdymo dėsningumus, principus, metodus, organizacinį mechanizmą.

Fordo vadybos mokslas:

Kaip žinia, pradedant bet kokią veiklą reikalinga turėti tam tikrų finansinių resursų, o tuo labiau pradedant verslą. Finansinių resursų investicijų prireikia ne tik steigiant individualią įmonę, bet reikia ir pradedant veiklą pagal verslo liudijimą. Tačiau, užsiimant individualia veikla gali pakakti ir nuosavų lėšų, o steigiant AB ar UAB gali reikėti net skolintis

Net ir sėkmingai veikiančioms įmonėms reikia finansinių resursų apyvartinėms lėšoms bei ilgalaikiam ar trumpalaikiam turtui įsigyti, kad galėtų gaminti prekes ar teikti paslaugas. Taigi, įmonė sėkmingai veikianti įmonė iš savo pagrindinės ir kitos veikos gaudama pajamų arba pelno, kurį gali išsimokėti sau atlyginimų ar dividendų pavidalu (AB) arba gali jį investuoti (reinvestuoti) jį atgal į savo verslą. Be pelno, verslo įmonės nuosavas lėšas gali formuoti iš sukauptų lėšų ar amortizacinių atskaitymų.

Visų pirma pateikdami gerai surašytą verslo planą, kuris aiškiai parodytų kiek pinigų reikės ( su grynųjų pinigų srautais ir tinkamais paaiškinimais išnašose), kur jie bus panaudoti kada ir kaip jie bus grąžinti su palūkanomis.

Žinoti, kokį užstatą įmonė gali pasiūlyti ir kaip greit ją bus galima parduoti už grynus.

Išsiaiškinti, kokią patirtį bankas turi su tokio pobūdžio paskolomis.Išsiaiškinti, ar paskola pagerins įmonės ryšius su partneriais, klientais ir tiekėjais

Lietuvoje veikia valstybės sukurta paramos verslui infrastruktūra – 42 Verslo informacijos centrai ir 6 verslo inkubatoriai, kurių tikslas skatinti mažų ir vidutinių įmonių steigimą ir plėtrą bei teikiamų verslo paslaugų prieinamumą. Verslo informacijos centrai ir verslo inkubatoriai yra viešosios įstaigos, įsikūrusios visuose šalies regionuose ir kurių viena iš dalininkų yra valstybė. Viešųjų paslaugų verslui teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.

Buhalterinės sąskaitos – parodoma kiekvienos rūšies lėšų ar jų šaltinių sudėtis ir pasikeitimas per tam tikrą laiką.

Buhalterinės sąskaitos turi dvi puses: debetą ir kreditą.

Veiklos rodikliai parodo santykį tarp įmonės veiklos operacijų (dažniausiai išreiškiamų pardavimais) ir turto, reikalingo tą veiklą palaikyti.

Veiklos rodikliai: Veiklos rodikliai parodo santykį tarp įmonės veiklos operacijų (dažniausiai išreiškiamų pardavimais) ir turto, reikalingo tą veiklą palaikyti.

mokesčių lengvatos, negali būti individualaus pobūdžio ir nepažeidžiančios proporcingą mokesčių naštos paskirstymą ir

Mokesčio tarifas- Tačiau mokestis nėra tik bazė, bet ir tarifas. Taigi, mokesčio tarifas tai dalis, kuri kaip mokestis yra mokama į valstybės biudžetą. avyzdžiui, Lietuvoje pelnas apmokestinamas taikant 20 procentų mokesčio tarifą, gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas – 15procentų, o PVM mokesčio tarifas – 21 procentų.

  • Microsoft Word 273 KB
  • 2015 m.
  • 28 puslapiai (7337 žodžiai)
  • Universitetas
  • Agnė
  • Verslo parindų konspektas egzaminui
    10 - 5 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Verslo parindų konspektas egzaminui. (2015 m. Balandžio 01 d.). https://www.mokslobaze.lt/verslo-parindu-konspektas-egzaminui.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 06 d. 13:23
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo