Verslo planavimo darbas


Įvadas. Strateginis planavimas. Pastoviųjų planinių išlaidų apskaičiavimas. Produkcijos asortimento planas. Įmonės gamybinio pajėgumo panaudojimo planas. Produkcijos pardavimo plano apskaičiavimas. Produkcijos gamybos plano apskaičiavimas. Kintamųjų planinių išlaidų apskaičiavimas. Įmonės kaštų plano apskaičiavimas. Įmonės finansinio plano sudarymas. Išvados. Literatūra.

Šiandieniniame pasaulyje vis labiau plinta verslininkystė, dauguma žmonių mąsto apie verslo pradėjimą. Viso to pradžia tai perspektyvios ir novatoriškos verslo idėjos sukūrimas. Kiekvienas žmogus gali pabandyti sistemingai įgyvendinti savo verslo idėją ir paversti ją perspektyvia verslo galimybe. Tačiau pradėti savo verslą ryžtasi ne kiekvienas. Tai svarbus, atsakingas ir rizikingas žingsnis.

Šiam žingsniui reikalingas planavimas, kuris apibrėžiamas kaip tikslo formulavimo ir jo vykdymo paruošimo etapas, kurio rezultatas – tikslo siekimo eigos modelio sudarymas. Šio proceso metu nustatomi įmonės tikslai ir pasirenkamos priemonės jų įgyvendinimui. Tai svarbiausias žingsnis, nuo kurio viskas prasideda. Tinkamas jo įvykdymas gali užtikrinti įmonės įsitvirtinimą rinkoje ir sėkmingą jos veiklą.

Šiame individualiame darbe bus nagrinėjama įmonė, kuri gamina tris gaminius (E,N,P)

Strategija – nuolat tobulėti ir didinti produkcijos pelningumą, nesustoti plėsti vartotojų ratą, ir kartu siekti užtikrinti pastovių klientų lojalumą, tenkinti individualius klientų norus ir didinti jų pasitenkinimą, stengtis gerinti darbo kokybę ir efektyvumą vengiant klaidų, o svarbiausia rūpintis ir stengtis užtikrinti geriausias salygas savo darbuotojams siekiant gerų veiklos rezultatų.

Produkcijos pardavimo pajamų biudžetas parodo numatomą parduoti per planinį laikotarpį gaminių skaičių ir jų vertę.

1. Išanalizavus įmonės mikro, makro aplinkas ir atlikus SWOT analizę buvo sudarytas įmonės strateginis planas, kuriame remiantis finansine, klientų, vidinių procesų ir mokymo ir tobulėjimo perspektyvomis buvo išsikelti atitinkami tikslai ir veiksmai numatytiems tikslams pasiekti. Įmonės strateginis planas sudarytas orientuojantis į pelno didinimą, kuriam pasiekti reikalinga mažinti broko procentą, didinti klientų ir darbuotojų pasitenkinimą, mažinti darbuotojų kaitos intensyvumą ir kelti darbuotojų kvalifikaciją.

2. Pastovios išlaidos tai tokios, kurios nesikeičia kintant gamybos apimčiai ,netiesioginės gamybos išlaidos ir veiklos snaudos: amortizaciniai atskaitymai, darbo užmokestis, apšvietimo vandens ir apšildymo išlaidos, komandiruotės. Tuo tarpu kintamos išlaidos, tai išlaidos, kurios kinta keičiantis gamybos apimčiai: pagrindinės medžiagos, energijos sunaudojimas technologijai.

3. Asortimento planas priklauso nuo atskirų prekių paklausos kitimo tendencijų ir konkurentų kainų, atsižvelgiant į prekės paklausos kitimo prognozes t.y ar ateityje paklausa didės ar mažės yra nustatomas atitinkamas planuojamos asortimento struktūros koeficientas. Remiantis E, N ir P prekių duomenimis didžiausią koeficientą pasirinkome P prekei, nes jos kaina yra didesnė už konkurentų ir remiantis prognoze prekės paklausa didėja, todėl įmonei tai naudingiausia.

4. Įmonės gamybinį pajėgumą planuojama padidinti 5%, taip padidėja gamybos programos mašininis imlumas, bet yra pagaminama daugiau produkcijos ir padidėja pajamos.

6. Apskaičiavus kintamuosius tiesioginius kaštus : pagrindinių medžiagų, energijos technologijai išlaidų, pagrindinių gamybinių darbininkų darbo užmokesčio bei atskaitymų sveikatos ir socialiniam draudimui ir netiesiogines gamybos išlaidas buvo sudarytas gamybos kaštų planas. Tačiau pelnui pasiekti šių kaštų neužtenka, nes turi būti įvertinti ir parduodamos produkcijos gamybos kaštai.

7. Sudarius finansinį planą, kurį sudaro gaminių kainos apskaičiavimas ir pagrindimas, bei pardavimo pajamų biudžetas gavome pelno (nuostolių) ataskaitą, kuri parodė įmonės uždirbtą pelną. Įmonės pelnas buvo apskaičiuotas iš pardavimo pajamų atėmus parduodamos produkcijos gamybos kaštus ir veiklos sąnaudas. Įmonei svarbiausias grynasis pelnas, nes tai pelnas liekantis įmonei, atskaičius pelno mokestį, todėl įvertinus gautą rezultatą (Šiame darbe buvo gautas 274660,29 Eur pelnas., kuris labai nežymiai skiriasi nuo suplanuoto – 283400 Eur.) galime teigti, kad įmonė dirbs pelningai.

  • Verslas Kursinis darbas
  • Microsoft Word 135 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 25 puslapiai (4168 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ernesta
  • Verslo planavimo darbas
    10 - 6 balsai (-ų)
Verslo planavimo darbas. (2015 m. Gegužės 20 d.). https://www.mokslobaze.lt/verslo-planavimo-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 03:34
×