Verslo plano metodiniai nurodymai (3)


Verslo ekonomika ir vadyba. Verslo plano metodiniai nurodymai verslo plano užduotis. Įstatyminė aplinka. Valstybinis reguliavimas. Makroekonominė ir šakos aplinka. Rinkodaros marketingo planas. Rinkodaros marketingo veiklos kaštai. Prognozuojamos teikiamos paslaugos produkto apimtys. Teikiamų paslaugų apimtys , Qp. vnt. Investicijos ir finansavimas. Iki gamybiniai kaštai. Turto įsigijimo kaštai. Iš viso ii iii. Iš viso IV. IĮ steigimo ir registravimo kaštai , tai. Turto įsigijimo kaštai Ilgalaikio turto. Kurio naudingo eksploatavimo laikas ilgesnis už vieną ataskaitinį laikotarpį. Vnt. skaičius * vnt. Viso išleista ilgalaikiui turtui , EUR. Trumpalaikis turtas –. Dažniausiai per metus. Viso išleista trumpalaikiui turtui , EUR. Operacijos pavadinimas Reikalingas turtas Atsakingas asmuo Darbo imlumas. Kintamosios išlaidos Išlaidos medžiagoms ir žaliavoms. Išlaidos darbininkų darbo užmokesčiui ir soc. draudimui. Išlaidos energijai technologiniams tikslams. Pastoviosios išlaidos Išlaidos administracijos darbuotojų darbo užmokesčiui ir soc. draudimui. Pareigos Etatas Mėnesinė alga , EUR Metinis darbo užmokestis , EUR Soc. . ,. , 30. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo išlaidos. Ilgalaikio turto pavadinimas Įsigijimo vertė , EUR Likvidacinė vertė , EUR Turto nusidėvėjimo normatyvas Metinė nusidėvėjimo. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvai metais. Išlaidos energijai Tai patalpų šildymo , vandens , apšvietimo bei įrangos sunaudojamos elektros energijos išlaidos. Išlaidos patalpų šildymui Iš. = Q * Tš. * Šn. * Kš. , EUR.


4.1 Rinkos analizė - svarbus verslo plano skyrelis. Jo paskirtis - įrodyti, jog jūsų gaminamas produktas/paslauga bus paklausus. Pabandykite atsakyti į šiuos klausimus:

Rinkodaros (marketingo) veiklos kaštai - aprašykite, kokias marketingo priemones taikysite, kiek šios priemonės kainuos.

III. Apyvartinis kapitalas (gryni pinigai) (apie 10 % nuo I + II sk.)

Patalpos (kartu su baldais) gali būti nuomojamos, todėl jos į ilgalaikį turtą gali būti neapskaitomos.

1. Pvz, jei tai elektros instaliacijos darbai, galėtų būti vizitas į objektą.

Procesas trunka X h arba X dienų, dirbant 8 h per dieną.

Vykdant elektros instaliacijos darbus, klientas už medžiagas ir žaliavas moka atskirai, todėl skaičiuojant išlaidas jos neįtraukiamos.

Vykdant elektros instaliacijos darbus, jie atliekami kliento objekte, todėl išlaidų energijai įmonė nepriskaičiuos.

V2 – ilgalaikio materialiojo turto numatoma likvidacinė vertė (paprastai 1 Eur arba 10 proc. V1);

Tai patalpų šildymo, vandens, apšvietimo bei įrangos sunaudojamos elektros energijos išlaidos.

Šn. – šilumos sunaudojimo norma per mėnesį 1m2 apšildyti, 1 dirbančiajam per metus, Gkal (0,01 Gkal. (normatyvas);

P – vandens poreikis vienam žmogui per metus, m3 (vandens sunaudojimo norma per dieną – 0,05m3/žm., metuose vidutiniškai yra 260 darbo dienų, tad metinis vandens poreikis žmogui: 13 m3);

Galima apskaičiuoti minimalų parduotų produktų kiekį, kurį viršijus įmonė pradės gauti pelną ir kurio nepasiekus patirs nuostolį. Šis kiekis vadinamas lūžio tašku (nenuostolingumo tašku, rentabilumo slenksčiu,). Lūžio taške pelnas lygus nuliui. Lūžio tašką galima apskaičiuoti pagal formulę:

čia: Ql.t. – lūžio taškas, vnt.; FC – pastovūs kaštai (išlaidos), EUR; P – kaina be PVM, EUR; AVC – vieneto kintamieji kaštai (išlaidos), EUR.

Iš pajamų tiesės ir bendrųjų kaštų (išlaidų) tiesės susikirtimo taško (TR=TC) išvedę statmenį į x ašį, gausime lūžio tašką.

Valstybinio socialinio draudimo įmokos (VSD) – 30,3 proc. nuo MMA (380 EUR) (ne mažiau), t.y. 380 EUR x 30,3 % = 115,14 EUR; (1381,68 Eur per metus)

Kuo šis rodiklis pasiekiamas didesnis (> 35 proc.), tuo yra geriau, jei < nei 15 proc., tuomet rodiklis yra tik patenkinamas, jei nesiekia 7 proc.- nepatenkinamas.

Šio rodiklio mažėjimas reikalauja naujovių, įspėja, kad prekių konkurencingumas smunka, įmonei blogai vadovaujama. Labai gerai kai pasiekiamas > nei 25 proc. pelningumo lygis, jei rodiklis <5 proc. tuomet jis yra vertinamas nepatenkinamai.

3. Nuosavo kapitalo pelningumas rodo ar pelningos akcininkų investicijos ir kiek pelno tenka kiekvienam savininkų investuotam į verslą piniginiam vienetui.

Labai gerai kai rodiklis >nei 30 proc., jei < nei 10 proc. rodiklis vertinamas nepatenkinamai.

4. Bendrojo padengimo koeficientas parodo, kokiu laipsniu trumpalaikių kreditorių teisės yra padengtos turtu, kurį lengva pakeisti pinigais. Kuo rodiklis didesnis, tuo geriau. Kritinė riba yra 1,2.

  • Microsoft Word 151 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 14 puslapių (3364 žodžiai)
  • Kolegija
  • Dzedas
  • Verslo plano metodiniai nurodymai (3)
    10 - 2 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Verslo plano metodiniai nurodymai (3). (2017 m. Lapkričio 09 d.). https://www.mokslobaze.lt/verslo-plano-metodiniai-nurodymai-3.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 15 d. 19:38
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo