Verslo plano rengimo metodika ir principai


Kas neauga , nesiplečia , tas anksčiau ar kiek vėliau nunyksta. Verslo plano rengimo principai. Dažniausiai bankų užduodami klausimai. Kas yra verslo planas. Verslo planas yra dokumentas , leidžiantis pagrįsti verslo plėtros idėją , atsižvelgiant į vykstančias aplinkoje permainas. Verslo planas – tai. Kodėl reikia verslo plano. Verslo plano nauda verslininkui. Verslo plano nauda investuotojams. Verslo plano nauda įmonės darbuotojams. Verslo plano nauda tiekėjams ir partneriams. Verslo planui reikalinga informacija. Verslo planui parengti reikia labai įvairios informacijos apie. Verslo planų rūšys. Verslo plano struktūra ir sudėtingumas. Verslo plano struktūra ir sudėtingumas priklauso nuo tokių veiksnių , kaip. Verslo plano rengimo tikslai. Reikalavimai verslo planui. Verslo plėtros. Tačiau verslo planas turi būti gerai įformintas. Verslo plano pristatymas. Verslo plano struktūra. Verslo plano santrauka. Įmonės pristatymas. Verslo idėja. Rekomenduojama verslo plano verslo idėjos dalies forma  . Rinka ir rinkodara. Rinkodarai skirtą verslo plano dalį turi sudaryti šie punktai. Rinkos apibūdinimas. Marketingo tikslai ir strategija. Rinkos segmentavimas. Marketingo veiklos planas. Kainų nustatymas. Paskirstymo kanalai. Reklama ir skatinimas. Pardavimų prognozė. Marketingo veiklos kaštai. Tyrimai , projektavimas ir produkto sukūrimas. Gamybos paslaugos teikimo organizavimas. Gamybos dislokavimo vietos. Įvairių įrengimų bei mašinų. Gaminių kokybė. Projekto įgyvendinimo grafikas. Finansinis planas. Lūžio taškas. Rizikos įvertinimas. Lėšų poreikis Suma Be PVM PVM suma Finansavimo šaltiniai. Ilgalaikis turtas. Vidiniai šaltiniai.


būdas atskleisti verslo idėją ir visus jos įgyvendinimo etapus.

Daugelis verslininkų puikiai žino, kad verslo planas yra būtinas norint gauti išorinį finansavimą. Tačiau paskola ar investicijos nėra vienintelė nauda, kurią iš verslo plano gauna verslininkas ar kiti verslo sėkme suinteresuoti asmenys. Vadovams verslo planas padeda geriau suvokti idėją, sudaryti kvalifikuotą komandą idėjai pagrįsti, gauti pinigines paskolas ir įgyvendinti. Įmonės savininkams – įvertinti verslo gyvybingumą ir perspektyvumą, apskaičiuoti reikiamas lėšas priimtiems sprendimams įgyvendinti. Finansuotojas iš verslo plano sprendžia, ar sumanymo įgyvendinimas leis padengti paskolą ir ar atneš pelną. Verslo planas padeda išvengti netikėtų problemų, leidžia įvertinti verslo riziką bei individualius verslininko sugebėjimus planuoti ir valdyti verslo plėtrą.

Svarbu, kad pats verslininkas dalyvautų rengiant verslo planą. Priešingu atveju atsiranda didelė strateginių klaidų tikimybė. Konkretiems klausimams spręsti yra tikslinga pasitelkti konsultantus, tačiau priimti svarbiausius sprendimus turi pats verslininkas. Jis turi suprasti ir žinoti kiekvieną verslo plano aspektą, kadangi jį nuodugniai egzaminuos verslo plano skaitytojai – investuotojai, finansuotojai, potencialūs partneriai ar darbuotojai.

Tokiu būdu galima skirti keturias verslo plano rengimu suinteresuotas asmenų grupes:

pats verslininkas, įmonės vadovas, akcininkai – t.y. tie asmenys, kurie valdo ar rizikuoja versle savo pinigais ir turi sprendžiamąjį balsą įmonės veikloje.

Investuotojai, sprendžiantys apie savo lėšų saugumą ir pelningumą iš verslo plano bei verslininko reputacijos.

Įmonės darbuotojai, kurių darbu kuriamas įmonės veiklos produktas, norintys žinoti, kas atsitiks su jų darbo vietomis ateityje.

Tiekėjai ir kiti veiklos partneriai – t.y. tie, kurie įgyvendinus idėją gali padidinti savo pelną.

Verslo plano nauda verslininkui. Verslo planas turi atspindėti verslo idėją ir jos naudingumą. Jau parašytas verslo planas bei pats plano rašymo procesas verslininkui naudingas keletu požiūrių. Pirmiausia idėja suformuluojama, tačiau ji ne visada yra unikali. Iš pradžių idėjos gali ir nebūti, ji gali būti neaiškiai suformuluota, idėją galima nusipirkti, „pasiskolinti” ar pakartoti jos įgyvendinimą. Gali būti ne viena, o kelios idėjos, iš kurių reikia pasirinkti geriausią. Antra, idėja patikrinama. Vienas iš verslo plano privalumų yra tai, kad įmanoma ekonomiškai pagrįsti arba apskritai atmesti sumanymą nenaudojant lėšų daugiau, nei jų reikia planui parengti. Lėšos, laikas ir darbas, paaukoti verslo plano rengimui, naudos teiks daugiau nei bandymas įgyvendinti nepatikrintų, nors ir patrauklių idėjų ar sumanymo keitimas pradėjus veikti. Trečia, pati plano rengimo eiga leidžia ne tik įvertinti individualius

Neretai įmonės vadovas nebūtinai yra vienintelis įmonės akcininkas, be to, jis gali būti ir samdomas darbuotojas. Vadovui, kuris paprastai geriau žino įmonės situaciją, verslo planas gali padėti supažindinti akcininkus, stebėtojų tarybą ar valdybą su įmonės reorganizacija ar kitais naujais sumanymais.

Verslo plano nauda investuotojams. Investuotojai apie savo lėšų saugumą ir pelningumą sprendžia iš verslo plane pateikiamos informacijos, jos realumo ir verslininko reputacijos. Žmogus, kuris nėra susijęs su konkrečiu verslu, bet gali į jį investuoti, stengsis surasti verslo plane jį dominančius aspektus. Įvairių ekonominių finansinių rodiklių, investicijų atsipirkimo laiko, lūžio taško bei kiti planuose pateikiami apskaičiavimai leidžia įvertinti investicijų rizikingumą.

Investuotoją domina verslininko požiūris į potencialius vartotojus ir konkurentus, kurių veiksmai gali pkeisti dabartinę situaciję. Šių veiksnių analizė leidžia atsakyti į klausimą, ar pagrįstos pardavimų prognozės ir numatomos įplaukos, kitaip tariant, ar verslas bus sėkmingas.

Skaitydamas verslo planą, investuotojas nori matyti, ar argumentuotai įvertintos visos sąnaudos. Jis siekia įsitikinti, kad neatsiras jokių nenumatytų aplinkybių, galinčių pakenkti verslui. Todėl investuotojui svarbu, ar verslininkas ne per daug optimistiškai planuoja įmonės veiklos rezultatus, ar atsižvelgia į numatomą medžiagų ar energetinių išteklių pabrangimą, ar lėšų poreikis, pvz., gamybinei įrangai įsigyti, nėra dirbtinai padidintas siekiant gauti didesnę paskolą ir pan.

  • Vadyba Verslo planas
  • Microsoft Word 75 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 24 puslapiai (7607 žodžiai)
  • Universitetas
  • Jakas1214
  • Verslo plano rengimo metodika ir principai
    10 - 3 balsai (-ų)
Verslo plano rengimo metodika ir principai. (2016 m. Vasario 09 d.). https://www.mokslobaze.lt/verslo-plano-rengimo-metodika-ir-principai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 10:59
×