Verslo plėtros analizė


Verslo pletros hipotezes. Pelna nesantis verslas.

Uab „nortomas“ verslo plėtros analizė. Įvadas. Verslo plėtros samprata ir reikšmė. Organizacijos samprata. Įstatymų bazė, reglamentuojanti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą. Įmonės strategijos reikšmė, įmonės misijos, vizijos ir tikslų formavimas. Išorinės ir vidinės aplinkos veiksniai, turintys įtakos verslo plėtrai. Naujai suformuotos įmonės organizacinės valdymo struktūros parinkimas. Rėmimo komplekso elementų taikymas organizacijoje. Uab „x“ veiklos plėtros analizė. Bendra įmonės charakteristika. Įmonės veiklos pertvarkymas ir plėtros nauda. Įmonės vizija, misija ir tikslų formavimas. Uab „x“ išorinių ir vidinių veiksnių įtaka organizacijos darbui. Vartotojų požiūris į naujai formuojamą verslo sritį. Tyrimo organizavimas ir metodologija. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados ir rekomendacijos. Literatūra.

Temos aktualumas Šiandieninėje verslo literatūroje vis daugiau kalbama apie paslaugų plėtros galimybes, kadangi paslaugų sfera yra viena perspektyviausių, sparčiausiai besiplėtojančių ūkio sektorių. Svarbu paminėti, kad paslaugų sektorius svarbus ne tik kaip pelną nešantis šaltinis, bet ir kaip galimybė kurtis naujoms darbo vietoms.Tačiau įmonės veikia ne vienos, jos turi konkurentus – viena daugiau, kita – mažiau. Siekdamos išsilaikyti rinkoje įmonės turi nuolat stebėti rinkoje vykstančius pokyčius, atlikti rinkos tyrimus, siekiant geriau išaiškinti bei patenkinti vartotojų poreikius.

Didžiausias ginklas konkurencinėje kovoje yra verslo plėtros priemonių išmanymas. Tam, kad sėkmingai veikti toliau ir nustatyti orientaciją į ateitį, būtina ne tik įvertinti esamą padėtį, bet ir sugebėti plėstis rinkoje, užimant kuo didesnę jos dalį. Klaipėdos rajone įsikūręs autoservisas yra puikus novatoriško verslo pavyzdys. Šiandien įmonė užsiima autoserviso paslaugomis, tačiau augant susidomėjimui nekilnojamuoju turtu, įmonė norėtų plėsti savo veiklą.

Problema: Dauguma įmonių šiandien šalia savo pagrindinės veiklos dar verčiasi ir papildoma veikla. Įmonės, reaguodamos į sparčiai besikeičiančias rinkos sąlygas, apsvarsto galimybes plėstis ir užsiimti nauja veikla.

Darbo objektas: UAB „x“.

Darbo tikslas – išanalizavus verslo plėtros teorinius aspektus, atlikti UAB „Nortomas“ verslo plėtros analizę.

Darbo uždaviniai:

1)išnagrinėti verslo plėtros ir naujų sričių kūrimo galimybes metodologiniu principu;

2)apžvelgti šiandieninę situaciją UAB „x“;

3)išanalizuoti veiksnius, turinčius įtakos UAB „x“ veiklos plėtrai;

4)išanalizuoti UAB „x“ verslo plėtros galimybes.

Hipotezė. Įmonės verslo plėtros sėkmė priklauso nuo teisingai pasirinktos veiklos srities ir sėkmingo planų įgyvendinimo.

Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa, interviu, įmonės finansinių, statistinių, apskaitos ir kitų duomenų rinkimas ir sisteminimas, statistinės analizės metodai, gautų rezultatų analizė, apibendrinimas ir interpretavimas.

  • Vadyba Analizė
  • Microsoft Word 93 KB
  • 2013 m.
  • 46 puslapiai (9456 žodžiai)
  • Kolegija
  • Lina
  • Verslo plėtros analizė
    10 - 3 balsai (-ų)
Verslo plėtros analizė. (2013 m. Gegužės 30 d.). https://www.mokslobaze.lt/verslo-pletros-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 17 d. 20:26
×