Verslo strategijų vertinimas


Tema. Strateginio mastymo organizavimas. Apibrėžimai Vizija vision. Misija mission. Tikslas goal. Uždavinys objective. Strategijos strategies. Veiksmai ir užduotys. Atpildas rewards. VIZIJA. Istorinis vizijos vystymasis , pageidaujama jos būklė atietyje Vizija. Vizija nėra privaloma. Vizijos negalima tapatinti su misija. Vizijos sudedamosios dalys. Pagrindinės ideologijos. Įsivaizduojamos ateities. Didelio Pavojingo Drąsaus Tikslo. Pagrindinė ideologija susideda iš dviejų skirtingų sudėtinių dalių. Pagrindinės vertybės. Pagrindinis tikslas. Gyvas aprašymas. Vizijos kriterijai Aiškumas. Motyvacinė vertė. Galimybė vystytis. MISIJA išdėstyta elgsenos prielaida atsižvelgiant į suinteresuotų asmenų pripažįstamas vertybes ar lūkesčius. Misijos formuluotė. Misijos teiginys apibūdina. Misija - tai teiginys apie organizacijos tikslą. Misijoje suformuluojami. Misija atliekame dabar ir einame link tikslo MISIJA Dažniausiai pareiškiama vienu sakiniu , kuris atsako. MISIJOS pareiškimas pasižymi Misija yra aiški ir trumpa. Nubrėžia gaires veiklai. Apibrėžia , kam įmonė tarnauja. Ji yra įkvepianti. Priimtina įmonės darbuotojams. Suprantama žmonėms už įmonės ribų. Apibrėžia įmonės unikalumą. Misija – pagrindinis organizacijos tikslas , pagrįstas planavimo prielaidomis , pateisinančiomis organizacijos buvimą. Ją formuoja aukščiausio lygio vadovai. Norint nusakyti verslo galimybes įvardytas misijoje , reikia. Dar viena organizacijos misijos sritis yra susijusi su konkurencija. Įmonės filosofija. Įmonės politika. Verslo vizijos ir misijos formuluotėje turi būti apibrėžta. Kaip misijos formuluotė keičiasi mažose ir didelėse įmonėse. Verslo strategija. Strategijoje atskleidžiama. Strateginės prielaidos Trys komanijų rūšys pagal Lee. Lacocca.

VIZIJA. Istorinis vizijos vystymasis, pageidaujama jos būklė atietyje

Vizija nėra privaloma, jos paskirtis siejama su galimybe vystytis, motyvacija, todėl dažniausiai sėkmingai veikiančios kompanijos stengiasi turėti savo verslo atieties paveikslą(didelis, pavojingas, drąsus tikslas)

Vizijos negalima tapatinti su misija, kadangi misija nusako pagrindinį organizacijos tikslą(nusako pagrindines kompanijos veiklos kryptis) kuris įpareifoja atitinkamai elgtis

MISIJA-išdėstyta elgsenos prielaida,atsižvelgiant į suinteresuotų asmenų pripažįstamas vertybes ar lūkesčius(vertybės-organ. esminiai ir ilagalaikiai principai)

Misijos teiginys apibūdina kaip kompanijos verslo vizija bus įgyvendinta ateityje. Visi kiti tikslai tarnauja misijai atlikti.

Misija-išdėstyta elgsenos prielaida, atsižvelgiant į suinteresuotų asmenų pripažystamas vertybes (Vertybės-organizacijos esminiai ir ilgalaikiai principai) lūkesčius.

Misija-atliekame dabar ir einame link tikslo

MISIJA Dažniausiai pareiškiama vienu sakiniu, kuris atsako:

Koncepcija – bendra idėja ar principas;

Tikslas. Nedetalus pareiškimas apie siekius ir ketinimus.

Uždavinys. Pareiškimo apie tikslą kiekybinis nustatymas(jeigu įmanoma) arba tikslesnis pareiškimas.

Jeigu būtina pakeisti strategijas ir/ar veiksmus.

Verslo vizijos ir misijos formuluotėje turi būti apibrėžta:

-Vizija siejama su ilgalaike perspektyva, griežtai įsipareigojančio vaidmens neatlieka.

-Misija įpareigoja atlikti tam tikrus veiksmus ir sprendimus kiek galima konkretesniam laikui

Vizija reikalinga, kad įmonės interesų grupės, mažiaus susijusios su įmonės strategijos kūrimu ir įgyvendinimu suvoktų tos įmonės „ideologiją“

Strategijos vizija pakeisti negali, nes nesako kaip pasiekti tai kas deklaruojama vizijje.

-Pirmiausia keistusi strateginiai tikslai, atsispindintys kompanijų misijose, mažos kompanijos tikslas greičiau būtu išlaikyti savo rinkos dalį negu mesti iššūkį ir pradėti konkuruoti su gilias tradicijas ir milžiniškus išteklius turinčiais verslo gigantais ir taip rizikuoti bankrutuoti, pralaimėjus nelygioje kovoje.

-idelių kompanijų misijose pabrėžiamas teikiamų paslaugų visapusiškumas, o mažose įmonėse orentuojamasi užimtii tam tikrą saugią nišą rinkoje, kas padėtų sumažinti sąnaudas ir išlikti.

3.Kokios specifinės veiklos turi imtis įmonė? Kokia galima rizika? Kokie reikalingi ištekliai? Kokios galimos sėkmės ir praradimai?

-Jūs turite gerai žinoti aplinką, kurioje turėsite veikti

Siekdamas sukurti strategiją, pasižyminčia nuoseklia vidine logika, strategas turi suprasti kuria linkme yra pasukusi kompanija ir ekonominė veikla (pramonės šaka) Aukščiausio lygio vadovas turi jausti kuria kryptiimi vystosi technologijos, tikėtinus konkurentų veiksmus ir atsirandančias rinkos galimybes. Kadangi to negalima tiksliai apibrėžti, vadovas turi daryti tam tikras prielaidas apie tai, kokia bus jų saveika ir kokie tikėtini rezultatai. Šalia numatymo, reikalingo siekiant įsivaizduoti kaip vystysis įvykiai, kokį vaidmenį firma vaidins keičiant situaciją ateityje, terminas vizija dažnai naudojamas apibūdinti stratego planą atotrūkiui tarp esamos tikrovės ir potencialios ateities sumažinti.

MISIJA - Situacija,kurioje mes norėtume būti

Strateginis-1. Susijęs su strategija; 2. Esminis, labai svarbus bendriesiems tikslams pasiekti

Strateginis planavimas-tei vadovybės atliekamų veiksmų ir sprendimų visuma, padedanti organizacijai įgyvendinti ilgalaikius tikslus.

Pozicija (įmonės pozicija jos aplinkos atžvilgiu)

Pasirinkti unikalią ir gyvybingą poziciją, pagrįstą veiklą, kurią sunku imituoti.

-Sugebėjimas atpažinti sėkmės tendencijas ir į jas integruotis, tampanti organiška potencialios sėkmės dalimi

Michel E. Porter kas yra strategija?

-Šiandieninė dinamiška rinka ir technologijos kelia klausimą apie konkurencingumopranašumo išlaikymą.

-Esant poreikui gerinti produkcijos kokybę ir greitinti naujų produktų pateikimą į rinką kompanijų vadovai naudoja tokias priemones:Visuotinė Kokybės Vadyba, benčmarkingas, reinžineringas.

Strateginis-vadybos vystymas. Misija, strategija, bendros vertybės, pridėtinė vertė, sisteminis požiūris, konkurencinis pranašumas, pasiekta sinergija, žinios.

Vadybos-Išteklių paskirstymas. Skyrių/funkciniai tikslai, veiklos kokybės standartų tobulinimas, kontrolės procedūros.

  • Microsoft Word 113 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 13 puslapių (12665 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ieva
  • Verslo strategijų vertinimas
    10 - 5 balsai (-ų)
Verslo strategijų vertinimas. (2016 m. Sausio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/verslo-strategiju-vertinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 20 d. 23:21
×