Verslo teisė (2)


Teisės šaltiniai. Kokia teisės šaltinių hierarchija. ABĮ prieštarauja civiliniam kodeksui. Ką daryti. Tarptautinė ratifikuota sutartis prieštarauja Konstitucijai. Kokia pasėkmė. Kur skelbiamos nuo kada įsigalioja tarptautinės ratifikuotos sutartys. Kaip taikomas poįstatiminis teisės aktas ir ar jis gali detelizuoti konstitucinius principus ? Kada įsigalioja įstatymas ir nutarimas. Ar poįstatiminis teisės aktas gali apriboti subjektiškumą. Kokius veiksmus gali atlikti įmonė turinti bendrąjį subjektiškumą. Kuo baudžiamoji bylą skiriasi nuo civilinės , komercinės teisės. Kokius santykius nagrinėja civilinė teisė. Kas yra uzufruktas. Kuo skiriasi bendroji jungtinė nuosavybė nuo bendrosios dalinės nuosavybės. Kaip informuojama apie VAS. Kas turi būti nurodyta pranešime apie VAS. Kokia yra VAS tvarka. Kaip pripažinti VAS ? Kaip valdybos sprendimą pripažinti neteisėtai Kaip sušaukti VAS. Kaip pildoma darbotvarkė ? Kaip įtraukiami papildomi. Juridinio asmens pavadinimas. Ar gali būti įmonės pavadinimas anglų lotynų kalba. Kokie reikalavimai keliami pavadinimui. Kaip keičiamas įmonės pavadinimas ? Kokioje spaudoje reikia pranešti apie tai. Ko galime reikalauti , kai pavadinimas sudarytas pažeidžiant įstatymo reikalavimus. Ko galime reikalauti kai prisidengiame kitos įmonės pavadinimu. Kaip suprantamas “ tapatumo ir panašumo “ reikalavimas. Konfidenciali informacija. Kokia informacija laikoma konfidenciale. Kokia pasėkmė kai konfidenciali informacija atskleista. Kaip įgyvendimana pirmumo teisė. Kaip yra dovanojamos parduodamos akcijos. Ar reikalingas sutuoktinio leidimas parduoti akcijas , jei jos buvo įsigytos iki santuokos. Kuris iš sutuoktinių balsuoja per VAS , kai tai yra jungtinė nuosavybė ? Ar būtinas sutuoktinio pritarimas balsuojant per VAS.

2. Negalioja bendra įstatymų hierarchija.AB įstatymas pripažystamas specialiuoju, ir yra auksčiau už civilinį kodeksą. Kai įstatymas specialusis, tai nurodoma jo priambolėje.

3. Tarptautinėje teisėje negalima pasiteisinti, kad netaikome sutarties dėl to, kad ji prieštarauja nacionalinei teisėj. Tai yra Seimo galvos skausmas,kaip padaryti, kad tarptautinė sudėtis veiktų nacionalinei teisėj.

4. Niekur neskelbiamos ir ratifikuojamos 25 pasaulio kalbomis.Įsigalioja tą pačią dieną nuo ratifikavimo arba nuo sutartyje nurodytos datos.

5. Nutarimas negali detalizuoti ar riboti konstitucinių principų.Riboti gali tik įstatymai. Jei poįstatiminis teisės aktas detalizuoja konstitucinį principą, toks nutarimas galios, tačiau joks teismas jo netaikys.

1.Gali apriboti teismas arba įstatymas. Poįstatiminis teisės aktas negali prieštarauti konstitucijai ir įstatymams. Teismuose netaikomas , bet galioja.

2.Atsako už visus veiksmus, nepriklausomai nuo to, kas parašyta steigimo dokumentuose. Galioja bendras principas, galima viską išskyrus: Nepažeisti imperatyvių įstatymo normų, viešosios tvarkos, geros moralės.

3.ir 6.Turi viešieji ir juridiniai asmenys. Gali atlikti tik tuos veiksmus, kurie neprieštarauja steigimo tikslams. Dėl to steigimo dokumentuose veiklos tikslai labai detaliai išvardinti. Sandoris prieštaraujantis steigimo tikslams yra negaliojantis ir niekinas.

4.Privatūs: turi bendrąjį subjektiškumą, o viešieji juridiniai asmenys turi dalinį subjektiškumą.“Viešieji juridiniai asmenys nesiekia pelno“ :frazė suprantama ne paraidžiui, o skiriasi pelno paskirstymas. Viešieji juridiniai asmenys pelną gali naudoti tik tolimesnei veiklai vystyti. Privatūs juridiniai asmenys pelną iš įmonės gali išimti.

5.Įmonė laikoma įsteigta nuo įregistravimo momento viešąjame registre. Ji vienu metu įgyja ir veiksnumą ir teisnumą. IŠIMTIS: Subjektiškumas įgyjamas nuo įstatų įsigaliojimo dienos.

1.Baudžiamąją bylą inicijuoja valstybinis kaltintojas-prokuroras.Jis visuomet bando įrodyti maksimumą. Viskas išieškoma į valstybės pajamas. Nukentėjusysis nieko negauna. Bylos trunka 6 metus.

Civilinę bylą kelia pats nukentėjusysis, kai skaito, kad patyrė nuostolių.Nuostoliai atlyginami nukentėjusiąjam. Byla trunka 3 metus.

3.Uzufruktas- daiktinė teisė. Daiktinių teisių požymis-apsunkinimas daiktui. Ji yra susijusi su daiktu, bet ne su asmeniu. Jos matosi registro pažymoje, kuri yra išimama pirkimo-pardavimo sandoriui sudaryti.Uzufruktas nustatomas iki pilnametystės. Atsiranda teisminiu būdu arba sandoriu.

4.Bendroji jungtinė nuosavybė dažniausiai atsiranda po santuokos sudarymo ir po paveldėjimo. Perduodama dalyvaujant abiems bendrasavininkams, jei vieno nėra, reikia notarinio įgaliojimo. Nurodoma tik procentinė išraiška dalių. Kai savininkai nesutaria dėl turto valdymo perdavimo, kreipiamasi į teismą, kad jungtinė nuosavybė būtų pripažinta daline nuosavybe.

Bendroji dalinė nuosavybė: Įvardintos konkrečios dalys. Parduodant bendrasavininkai turi pirmumo teisę. Kai ji pažeista, sutartis pripažinta negaliojančia. Pardavėjas turi įrodyti , kad suteikia pirmumo teisę.

3.Organizuoja valdyba prašymą su tikslais ir projektais ir perduoda direktoriui, o jis prieš 30 dienų visus informuoja raštu.

4.Nustatyti kokios imperatyvios įstatymo normos yra pažeistos. Žiūrėti, kad tai būtų neasmeninis ieškovo interesas, o atitiktų įmonės atžvilgiu protingumo, teisingumo, sąžiningumo principus.

5.Įmonės vadovas atsako už metines finansines atskaitomybes sadarymą ir metinio pranešimo parengimą. Valdyba turi patvirtinti metinį pranešimą ir parengti pelno,nuostolių ataskaitas. Šiuos dokumentus VAS pristato direktorius. Pranešimą akcininkams raštu prieš 30dienų siunčia vadovas. Akcininkai, likus iki VAS ne mažiau kaip 10 dienų turi galimybę su minėtais dokumentais. VAS darbotvarkę tvirtina direktorius, ji turi būti sudaryta aiškiai,tiksliai, nedviprasmiškai.

6.Akcininkas, likus ne vėliau kaip 15 dienų iki VAS, pateikia siūlymus su sprendimo projektais. Akcininkai per VAS dalyvauja 100 proc. Ir visi pritaria.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 33 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 10 puslapių (3588 žodžiai)
  • Loreta
  • Verslo teisė (2)
    10 - 8 balsai (-ų)
Verslo teisė (2). (2015 m. Lapkričio 24 d.). https://www.mokslobaze.lt/verslo-teise-2.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 14:09
×