Verslo teisė konspektas (3)


Pratybos. Subjektiškumas. Įmonių pavadinimai. Juridiniai asmmens organai. Vekselis. Bankrotas. Paskaitos. Teisės norma. Teisės šaltiniai. Civilinės teisės ir verso teisės santykis. Juridinio asmens valdymo organai – organizacinė struktūra. Valdymo organų įsipareigojimai. Įmonės buveinė. Akcijos. Įmonės pirkimas pardavimas. Juridinio asmens reorganizavimas. Es įmonių teisė.

Veiksnumas – savo veiksmais įgyvendinti teises ir pareigas. Nuo 18 metų atsiranda, išimtis 16 metų sudarius santuoką. Pagal veiksnumo apimtį fiziniai asmenys skirstomi: apatridai (asmenys be pilietybės) ir užsienio piliečiai.

nepilnamečiai (14-16m.). Jie gali disponuoti savo turtu ir darbo užmokesčiu. Jie patys atsako už savo veiksmus, tėvų atsakomybė papildoma (dėl turto).

pilnamečiai, kuriems veiksnumą apribojo teismas dėl piktnaudžiavimo alkoholiu, narkotikais, toksinėmis medžiagomis. Jie savo turtu, darbo užmokesčiu nedisponuoja, jiems skirta rūpyba. Jie gali daryti smulkius buitinius sandorius.

nepilnamečiai iki 14m. Jie gali sudaryti smulkius buitinius sandorius. Už juos atsako atstovai pagal įstatymą (tėvai, globėjai, dieninės ugdymo įstaigos). Neatsako, jei įrodo, kad ne dėl jų kaltės.

pilnamečiai, kuriems veiksnumą atėmė teismas dėl silpnaprotystės ir psichinės ligos. Jų sudaryti sandoriai negalioja. Jiems skiriama globa. Kai žmogus turi fizinę negalią, jam skiriama slauga.

Ar poįstatyminiai teisės aktai gali apriboti veiksnumą?

Jie yra skirti įstatymams įgyvendinti. Jie negali praplėsti ar detalizuoti konstitucijoje numatytų principų. Jeigu taip atsitinka, poįstatyminės teisės aktas galioja, tačiau joks teismas jo netaiko.

Pavadinimo atskirai nuo įmonės perduoti negalima. Išimtis 6.402, kai parduodama įmonės esminė dalis (90%), likutis gali likti be pavadinimo.

Ar gali būti įmonės pavadinimas sudarytas angų (lotynų) kalba?

Įmonės pavadinimas bendra taisykle sudaromas lietuvių kalba. Lituanistų etatas vykdo pavadinimų kontrolę. Išimtys:

2.40str. 3 d. Kai užsienio įmonė yra susijusi ir leidžia, sutinka naudoti užsienietišką pavadinimą.

Išimtis lotynų kalbai. Pavadinimą galima sudaryti iš raidžių, simbolių ir kt. derinių, jei šie yra nusistovėję visuomenėje.

Kokių reikalavimų reikia laikytis sudarant įmonės pavadinimą? Ko negalima pažeisti, sudarant juridinio asmens pavadinimą?

Nepažeisti imperatyvių įstatymo normų, viešosios tvarkos ar gerosios moralės (pvz. „Masažas X“)

Turi būti sudaromas bendrine lietuvių kalba

Negalima klaidinti visuomenės dėl steigėjo buveinės, tikslo, teisinės normos

Neturi būti tapatus ar „panašus“ į žinomesnės įmonės pavadinimą

Kaip suprantamas tapatumo arba panašumo reikalavimas sudarant pavadinimą?

Ar pavadinimas yra tapatus ar panašus į žinomesnių įmonių pavadinimą, sprendžia registrų darbuotojas. Jeigu jam nežinomas, leidžia registruoti, šalims palikdamas teisę ginčytis dėl CK 2.39 teisės.

Ko galima reikalauti, kai pavadinimas sudarytas pažeidžiant įstatymo reikalavimus?

Perduodama viskas, kas buvo gauta prisidengus kitos įmonės pavadinimu (ir pelnas ir nuostoliai).

Įmonės vadovas pateikia dokumentus registrų centrui.

Duodamas skelbimas spaudoje apie pavadinimo keitimą (laikraščio platinimo teritorija turi sutapti su įmonės veiklos teritorija) arba pranešti visiems kreditoriams raštu.

Sudaromas VAS protokolas (pateikiamas registrų centrui)

Registras gali neregistruoti, nes pažeidžiami tapatumo ar panašumo reikalavimai. Dėl to įmonė save gali apsaugoti rezervuodama pavadinimą 6 mėnesiams.

Kaip pripažinti VAS (valdybos) sprendimą neteisėtu?

Sprendimas turi liesti tolimesnę įmonės veiklą, o nebūti ieškovo asmeninis interesas.

Balsuoti akcininkų susirinkimuose ir gauti informaciją apie įmonę.

Išimtinė teisė: gali atleisti vadovą nežiūrint į jo darbo rezultatą.

Pažeidus sandorio formą (pvz. reikėjo raštu, o sudaryta žodžiu), teisme įrodinėjant, kad sandoris aplamai įvyko, negalima remtis liudininkų parodymu. Sutarties sudarymo faktas įrodomas pagal žmogaus konkliudentinius veiksmus (asmens elgesys parodo valią sudaryti sandorį).

rašytinė – nesudaromos sutartys el. paštu, nes el. parašą galima nuginčyti. Įmonė sutarties sudarymo faktą įrodinėja per bendradarbiavimą (veiklos praktiką). El. paštu faktą tvirtina antstolis.

notarinė – notarinės formos pažeidimas reiškia sutarties negaliojimą visada

Kuo skiriasi eilinis VAS nuo pakartotinio VAS?

Eilinis VAS šaukiamas prieš 30d. raštu. Pakartotinis daromas, kai VAS nėra kvorumo, per 5d. Pakartotinio ir eilinio VAS darbotvarkė identiška. Pakartotiniame VAS sprendimai priimami dalyvavusių akcininkų dauguma.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 39 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 10 puslapių (3668 žodžiai)
  • Odeta
  • Verslo teisė konspektas (3)
    10 - 7 balsai (-ų)
Verslo teisė konspektas (3). (2015 m. Lapkričio 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/verslo-teise-konspektas-3.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 02:50
×