Verslo teisės egzamino klausimai ir atsakymai 2


Verslo teisė Lietuvos teisės sistemoje. Verslo teisės subjektai, dalykas bei reguliavimo ypatumai. Fizinis asmuo kaip verslo teisės subjektas. Juridinio asmens sąvoka ir rūšys. Juridinio asmens steigimas ir registravimas. Juridinio asmens organai. Juridinių asmenų pabaiga ir pertvarkymas. Privatūs ir viešieji juridiniai asmenys. Pelno nesiekiančios ir nevyriausybinės organizacijos. Akcinė bendrovė kaip verslo teisės subjektas. Juridinių asmenų registras. Juridinio asmens akcijų (dalių, pajų) priverstinis pardavimas ir veiklos tyrimas. Ieškinio senatis. Įmonės bankrotas. Komercinis atstovavimas (samprata, rūšys, formos). Daiktinės teisės samprata ir rūšys (objektai ir subjektai). Nuosavybės teisė ir jos įgijimo pagrindai. Prievolių teisė. Prievolių atsiradimo pagrindai, prievolių rūšys. Sutarčių samprata ir sutarčių rūšys. Sutarčių įvykdymo užtikrinimo būdai.

1. atsakomybės pagal prievoles ribos. Skiriami ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys

Steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentus rengia bei pasirašo steigėjai. Pasirašiusių asmenų parašų tapatumą turi paliudyti notaras.

Kiekvienas juridinis asmuo privalo turėti vienasmenį ar kolegialų valdymo organą ir dalyvių susirinkimą, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis.

1. reorganizavime dalyvaujančių juridinių asmenų valdymo organai parengia juridinio asmens reorganizavimo sąlygas CK 2.99 str. 1 d.

b) padalijimo būdas – kai iš juridinio asmens, kuris po reorganizavimo baigiasi, sukuriami keli nauji juridiniai asmenys.

Pertvarkymas. Vykdant pertvarkymą juridinis asmuo nesibaigia. Tai tik juridinio asmens teisinės formos pakeitimas, kai naujos teisinės formos juridinis asmuo perima visas pertvarkyto juridinio asmens teises ir pareigas. Pertvarkymas skiriasi nuo reorganizavimo tuo, kad reorganizavime dalyvauja mažiausiai du juridiniai asmenys ir sprendimą dėl reorganizavimo priima kiekvieno reorganizuojamo juridinio asmens dalyviai, o pertvarkymo atveju yra pertvarkomas tas pats juridinis asmuo, kai kvalifikuota balsų dauguma, ne mažesne nei 2/3 visų susirinkimo dalyvių balsų, juridinio asmens dalyvių susirinkime buvo pritarta juridinio asmens pertvarkymui. Pertvarkytos naujos teisinės formos juridinio asmens steigimo dokumentai, kiti dėl pertvarkymo pakeisti duomenys pateikiami įregistruoti juridinių asmenų registre. Naujos teisinės formos steigimo dokumentai juridinių asmenų registre įregistruojami ir juridinio asmens duomenys pakeičiami, kai sudaryti naujos teisinės formos juridinio asmens valdymo organai, sudarytas pertvarkomos įmonės balansas, įvykdytos kitos teisės aktuose nustatytos sąlygos ir juridinių asmenų registrui pateikti visi reikiami dokumentai.

2. teismo ar kreditorių susirinkimo sprendimu likviduoti bankrutavusį juridinį asmenį

4. juridinio asmens likvidavimas juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva CK 2.70 str.

a) Juridinis asmuo per penkis metus neatnaujinta savo duomenų registre ir yra pagrindas manyti kad juridinis asmuo veiklos nevykdo

b) Įmonė, turėdama pareigą pateikti finansinę atskaitomybę, jos nepateikia ilgiau kaip 24 mėnesius ir nepraneša tokio nepateikimo priežasčių

c) Valdymo organai negali priimti nutarimų, nes nėra reikalaujamo kvorumo ir tai trunka ilgiau nei šešis mėnesius

b) nesudaryti steigimo dokumentai arba jie prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms

e) steigimo dokumentai neatitinka įstatymo reikalavimų (nėra pavadinimo, tikslų ir pan.)

12. Juridinio asmens akcijų (dalių, pajų) priverstinis pardavimas ir veiklos tyrimas.

  • Teisė Aprašymas
  • Microsoft Word 43 KB
  • 2013 m.
  • 9 puslapiai (5444 žodžiai)
  • Rūta
  • Verslo teisės egzamino klausimai ir atsakymai 2
    10 - 2 balsai (-ų)
Verslo teisės egzamino klausimai ir atsakymai 2. (2013 m. Spalio 20 d.). https://www.mokslobaze.lt/verslo-teises-egzamino-klausimai-ir-atsakymai-2.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 17 d. 20:21
×