Verslo teisės konspektai


Verslo teisės samprata. Sutarčių teisė. Juridiniai asmenys. Sutartis ir sandoris. Sutarčių rūšys pagal šalis. Komercinės sutartys. Vartojimo sutartys. Viešosios sutartys. Pagal atlygintinumą. Pagal šalių skaičių. Vienašalės sandoriai. Pagal įsigaliojimo momentą. Sutarčių sąlygos pagal privalumą. Imperatyvios ir dispozityvios sąlygos Imperatyvios. Siurprizinės sutarčių sąlygos. Sutarčių sudarymo tvarka pasiūlymo pateikimas vadinama oferta. Pasiūlymo priėmimas vadinama akcetas. Viešoji oferta. Sutarčių formos sudarymo tvarka. Sandorių negaliojimas. Komerciniai teisiai yra išskiriami 4 sandorių negaliojimo pagrindai Sutarčių negaliojimas , kada sutartis prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms. Sandoris negalioja , kada sutartis turi sutarties subjektų valios defektų. Sandoris negalioja dėl sutarties šalių subjektiškumo trūkumo. Teisnumas ir veiksnumas. Psichinė būsenas. Ribotai veiksniu. Sandoris negalioja , kada sutartis neatitinka įstatymo reikalaujamos formos. Natūrinė restitucija. Atskiros sutarčių rūšys pirkimo pardavimo sutartis. Yra išskiriama eilė sutarčių rūšių. Didmeninė pirkimo pardavimo sutartis. Viešoji pirkimo pardavimo sutartis. Energijos pirkimo pardavimo sutartis. Nekilnojamos daikto pirkimo pardavimo sutartis Įmonės pirkimo pardavimo sutartis. Daiktų pirkimas pardavimas išsimokėtinai Pirkimas pardavimas pirkimo teise Pirkimas pardavimas aukcione Teisių Pirkimas pardavimas. Pirkimo pardavomo sutarties samprata. Bendrosios pardavėjo teisės ir pareigos. Pirkėjo teisės ir pareigos. Mainų sutartis. Dovanojimo sutartis. Nuomos sutartis. Juridiniai asmenys kaip vt subjektai , ja požymiai verslo teisės požymiai. Verslininkų pasireiškimo formos. Juridinis asmuo. Savo pavadinimą. Įmonė , įstaiga ar organizacija. Gali savo vardu įgyti ir turėti.


Lietuvoje verslo teisė nėra laikoma savarankiška teisės šaka kaip kitos baudžiamoji teisė, darbo teisė ir t.t. Verslo teisė civilinės teisės pošakis ( civilinės teisė sudedamoji dalis). Pagrindiniai šaltiniai LR civilinis kodeksas.

Verslo teisė iš esmės nėra įvardijama vienodai ( komercinės, ūkio prekybos ). Iš esmė verslo teisė reguliuoja 2 visuomeninių teisių sritis:

Gr. Sutarčių teisė (Visos galimos sutartys, reguliuoja plačiausia apimtimi civilinio kodekso 6 dalis);

Gr. Juridiniai asmenys (Jie pagrindiniai verslo teisės subjektai, kažkiek ir fiziniai asmenys dirbantys pagal verslo liudijimus).

Sutartis – yra fizinių ir juridinių asmenų susitarimas sukurti, pakeisti arba panaikinti civilinius teisius santykius, kuris įformintas įstatymų nustatyta forma.

Dažniausiai vartojamos panašios sąvokos sutartis ir sandoris, bet tai nėra tapatūs dalykai. Sutartis su išorine išraiška objektyviai išreikšta forma. O sandoris vidinė sutarties forma, valia veiksniu ir pan.

Tai komercinės, vartojimo, viešosios sutartys. Komercinės sutartys - abi šalys yra verslininkai, juridiniai asmenys, nėra daroma privilegijų nuolaidų ar išlygų. Yra laikomas verslo subjektas, neturintis teisės suklysti.

Vartojimo sutartys – tokios sutartys kurių viena šalis verslininkas parduodantis prekę ar paslaugą, o kita šalis fizinis asmuo perkantis prekę ar paslaugą savo paties asmeninių arba šeimos ūkio poreikių tenkinimo. Vartojimo sutartims taikomos specifinė ginančios vartotojų teises nuo nesąžiningų pardavėjų ( vartotojų teisės apsaugos įstatymas ). Civiliniame kodekse yra atskiras skirsnis nesąžiningiems 30 punkto.

Viešosios sutartys – specifinė sutarčių rūšis, prekės arba paslaugos perkamos viešųjų pirkimų įstatymų (savivaldybės, valstybių savivaldybių įmonės).

Atlygintinės ir neatlygintinės sutartys. Didžioji dalis yra atlygintinių sutarčių. Tam tikros gali būti tik neatlygintinos (dovanojimas, panauda).

Vienašalės, dvišalės ir daugiašalės. Vienašalės sandoriai – testamentas, įgaliojimas. Dvišalės – didžioji dalis sutarčių. Daugiašalės – reikia ne mažiau 3 šalių arba daugiau negu trys, t.y. lizingas, pirkimo-pardavimo sutartis, skolų pardavimo sutartis, faktoringo sutartis.

Esminės ir antraeilės. Esminės – dėl kurių nesusitarus sutartis, yra laikoma nesudaryta. Kiekviena sutarties rūšis turi savo esmines sąlygas (paskola, pirkimo-pardavimo). Antraeilės – galima tartis ateityje (pakuotė, atsiskaitymo terminai ir t.t.).

Imperatyvios – kurių šalys negali pakeisti savo susitarimų (parduodant akcijas,.....). Dispozityvios – dėl kurių šalys gali lengvai susitarti. Didžioji dalis yra imama paskola 30 m., palūkanos po 30 m. paskolos.

Momentas kada yra laikoma sutartis sudaryta. Kada yra gaunamos įstatymui reikalingos formos akcetas į ofertą.

Kuri gali akceptuoti neapibrėžtas asmenų ratas (prekių išdėstymas su kainomis vitrinoje). Sąlygų keisti nebeleidžiama.

Žodinė, rašytinė ir notarinė forma. Žodinė dar įvardijama konkliudentiniais veiksniais (patvirtinamieji, pritariamieji), bus sunku įrodyti objekto perdavimo faktą (pvz. 2600 Eur. Paskolos faktą liudytojų parodymais).

Paprasta rašytinė forma yra dauguma sutarčių pvz. steigimo, draudimo, pirkimo-pardavimo, pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartys.

Notarinė forma – tai dėl daiktinių teisinių į nekilnojamą turtą (pvz. vedybų, pirkimo-pardavimo sutartys).

Kiekviena civilinė sutartis, ar jos atitinkama sąlyga dėl tam tikrų priežasčių, teismo sprendimų gali būti pripažinta negaliojančia.

Komerciniai teisiai yra išskiriami 4 sandorių negaliojimo pagrindai:

Sutarčių negaliojimas, kada sutartis prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms.

Viena iš dažniausiai pasitaikančių negaliojančių pagrindų.

Sandoris negalioja, kada sutartis turi sutarties subjektų valios defektų.

Netinkamas valios defektas. Tai gali būti suklydimas, apgaulė, grasinimai, ekonominis spaudimas, susidėjusios sunkios aplinkybės ir kiti panašūs atvejai.

Sandoris negalioja dėl sutarties šalių subjektiškumo trūkumo.

Dėl subjektiškumo trūkumo t.y. sutarties šalies savybės, kurios įgalina asmenį atitinkamame sandoryje. Šios savybės yra 2, t.y. Teisnumas ir veiksnumas.

  • Microsoft Word 40 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 8 puslapiai (4487 žodžiai)
  • Universitetas
  • Kristina
  • Verslo teisės konspektai
    10 - 5 balsai (-ų)
Verslo teisės konspektai. (2016 m. Gegužės 19 d.). https://www.mokslobaze.lt/verslo-teises-konspektai.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 22 d. 11:41
×