Verslo teisės sąvoka, sistema ir šaltiniai konspektas


Verslo teisė konspektas. Tema verslo teisės sąvoka , sistema ir šaltiniai. Tema verslo teisės subjektai , jų samprata ir klasifikacija. fizinių asmenų , kaip verslo teisės subjektų , pagrindiniai bruožai. Tema įmonių steigimas ir registravimas. įmonių steigimo dokumentai. Europos sąjungos norminiuose aktuose nustatyti reikalavimai jų turiniui. Įmonių valdymas. įmonių valdymo reglamentavimas Europos sajungoje. įmonių socialinė atsakomybė – darnaus vystymosi principų įgyvendinimo prielaida. Tema įmonių pasibaigimas reorganizavimo būdu , jų pertvarkymas. Įmonių likvidavimo pagrindai ir tvarka. įmonės dalyvių ir kreditorių teisių apsaugos reglamentavimas Europos sąjungoje. Tema tarptautinės komercinės sutartys kontraktai. Tema tarptautinės prekybos taisyklės incoterms. Tema verslo sutarčių rūšys. žalieji pirkimai. Tema verslo sutarčių įvykdymo užtikrinimas.


Sąvokos „verslas“, „verslininkas“ gana dažnai naudojamos šalia sąvokos „komercija“, „komercinis“. Komercija – lotynų kalbos žodis commercium, reiškiantis prekybą, jos operacijas. Komercinis - tai prekybinis, o komersantas (prancūziškai - commer, lotyniškai - commercium) – asmuo, kuris verčiasi privačia prekyba, pirklys, prekybininkas. Tačiau teisinis komercijos supratimas šiuo metu nebeatitinka ekonominio komercijos (prekybos) supratimo. Juk veikla, iš kurios siekiama gauti pajamų ir pelno apima ne tik prekybos, bet ir gamybos, paslaugų teikimo, statybos sferas.

Kai kuriose šalyse (Prancūzija, Vokietija, Estija) komercinė teisė (verslo teisė) yra laikoma savarankiška privatinės teisės šaka. Pvz., Prancūzijoje greta civilinio kodekso, priimto 1804 m. yra ir Prekybinis kodeksas, priimtas 1807 m. Vokietijoje Civilinis kodeksas priimtas 1896 m., Prekybinis kodeksas – 1897 m. Vieningas JAV prekybos kodeksas priimtas 1958 m., vieningas bendrijų įstatymas - 1972 m., o 1984 m. – tipinis korporacijų įstatymas. Jų pagrindu kiekviena valstija ruošia ir priima savus įstatymus, kurie dažnai vienas nuo kito skiriasi.

Kitose šalyse (pvz., Olandijoje, Kanados Kvebeko provincijoje) komercinės teisės (verslo teisės) normos inkorporuotos į civilinius kodeksus. Daugelis tokių normų yra išdėstytos ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

Kiekviena teisės šaka ar pošakis turi santykinai atribotą teisinio reguliavimo dalyką ir metodą, kuriais ji skiriasi nuo kitų teisės šakų ar pošakių.

Verslo teisės dalykas – tai turtiniai ir neturtiniai santykiai, kylantys iš įmonių ar fizinių asmenų veiklos, nukreiptos gauti pajamas ir pelną.

draudimas verstis tam tikrų valstybės nustatytų rūšių veikla negavus tam leidimo;

laisvė pasirinkti įstatymo nustatytose ribose įgyjant ir įgyvendinant verslo teisės subjektams priklausančias teises.

Fiziniai asmenys, kaip verslo teisės subjektai, turi turėti teisnumą, kurį įgyja gimdami, ir veiksnumą. Pilnas veiksnumas įgyjamas nuo 18 metų. Nuo 16 m. iki 18 m. teismine tvarka fiziniai asmenys gali būti pripažinti visiškai veiksniais (emancipuoti). Nuo 14 metų fiziniai asmenys turi dalinį veiksnumą.

Verslo teisės subjektai yra tik tos įmonės, kurios yra privatūs juridiniai asmenys. Valstybės įmonės ir savivaldybės įmonės ūkine veikla užsiimti gali labai ribotai, tik tiek, kiek leidžia jų įstatai.

Pagal juridinių asmenų atsakomybę jie skirstomi į ribotos civilinės atsakomybės ir neribotos civilinės atsakomybės juridinius asmenis. Jeigu pagal juridinio asmens prievoles atsakomybė tenka tik juridiniam asmeniui, jis vadinamas ribotos civilinės atsakomybės juridiniu asmeniu. Jeigu pagal juridinio asmens prievoles atsakomybė tenka ne tik juridiniam asmeniui, bet ir jo dalyviams, jis vadinamas neribotos civilinės atsakomybės juridiniu asmeniu. Akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), mažosios bendrijos ir žemės ūkio bendrovės yra ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, o individualios įmonės ir ūkinės bendrijos – neribotos ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys.

Šiuo nutarimu nustatyta, kad išduotas verslo liudijimas verstis kuria nors veiklos rūšimi suteikia teisę:

Kad susivienijimas įgytų juridinio asmens teises, jis turi būti įsteigtas. Įmonė laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre dienos. Juridinio asmens steigėjas yra asmuo, sudaręs sandorį įsteigti juridinį asmenį. Įmonės steigėjas gali būti Lietuvos valstybė, Lietuvos Respublikos savivaldybės, atstovaujamos savo institucijų, taip pat Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys. Kad įsteigti įmonę steigėjai ar jų įgalioti asmenys turi atlikti tam tikrus įstatymuose nustatytus veiksmus. Įregistravus įmonę, steigėjai tampa jos dalyviais ir įgyja juridinio asmens dalyvių teises bei prisiima pareigas.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 235 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 103 puslapiai (50578 žodžiai)
  • Universitetas
  • Toma
  • Verslo teisės sąvoka, sistema ir šaltiniai konspektas
    10 - 2 balsai (-ų)
Verslo teisės sąvoka, sistema ir šaltiniai konspektas . (2017 m. Rugsėjo 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/verslo-teises-savoka-sistema-ir-saltiniai-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 26 d. 05:46
×