Verslo valdymas ekonomikoje egzaminas. VGTU


Verslo idėjos plėtotės svarba. Kūrybiškumas verslo idėjų plėtotės procese. Galimybių ieškojimas ir formavimas. Naujų idėjų generavimas. Idėjų vertinimas ir atranka. Verslo idėjų įgyvendinimo planavimas. Verslo idėjos formulavimas. Verslo idėjos detalizavimas verslo plane. Pokyčių vadyba verslo įmonėje. Ryšių su klientais vadyba. Sprendimų priėmimas ir problemų sprendimas verslo įmonėje. Verslo įmonės finansų valdymas. Rinkodaros vadyba. Tarptautinė vadyba. Organizacijos vystymas. Į žmones orientuotos veiklos vadyba. Procesų tobulinimas. Produkto vadyba. Projektų vadyba. Kokybės vadyba. Rizikos valdymas. Strateginis valdymas. Tiekimo grandinės vadyba. Laiko valdymas. H. Fordo gamybos organizavimo principai ir pagrindai. H. Emersono 12 našumo principų. A. Fajolio 14 administravimo principų. Valdymo funkcijos pagal A. Fajolį. V. A. Graičiūno indėlis į vadybos mokslą. Įmonės kaip sistemos apibūdinimas. Įmonės, organizacijos aplinka. Įmonės, organizacijos tikslai. Planavimas kaip vadybos (valdymo) funkcija. Planai, jų tipai. Organizavimas kaip vadybos (valdymo) funkcija. Ergonomikos vieta darbo organizavimo sistemoje. Darbo pasidalijimas ir kooperavimas darbo organizavimo sistemoje. Valdymo funkcijos ir jų realizavimo tobulinimas. Administraciniai – organizaciniai valdymo metodai. Ekonominiai valdymo metodai. Socialiniai – psichologiniai valdymo metodai. Valdymo metodų tarpusavio derinimo sistemiškumas. Organizacinės valdymo struktūros OVS.

Įmonės, vertindamos savo verslo veiklos rezultatus dažnai skirs¬to juos į strateginius, finansinius, operatyvinius, elgsenos ir eti¬nius, o šie paprastai daro įtaką veiklos ir žmogiškųjų ište¬klių vadybai (mokymas ir karjera, pareigų perėmimo planavimas, atlygio sistemos ir kt.). Atsižvelgiant į žmogiškųjų išteklių vadyba, pateikiami įvairūs modeliai, kurių dėmesio centre yra organizacijos vertinimo sistemos, žmogiškųjų išteklių planavimas ir personalo santykis su ilgalaikiais tikslais. Kiti siūlomi modeliai gali būti nau¬dojami dirbant su darbuotojais individualiai. Jie susiję su individu¬aliu mokymusi, motyvacija, komandiniu darbu, galios suteikimu ir saviugda. Kompanijos turi suvokti, kad kompetentingi ir motyvuoti darbuotojai gali dau¬giau prisidėti prie verslo tikslų įgyvendinimo ir suvaidinti svarbų vaidmenį siekiant artimiausio laikotarpio ir ilgalaikės sėkmės. In¬vestuojančioms į darbuotojų mokymus ir tobulinimą bendrovėms naudinga žinoti, kaip darbuotojai vertina ir kokiai mokymosi pa-tirčiai, skatinančiai jų tobulėjimą, teikia pirmenybę. Svarbu yra ir tai, kad geri darbuotojų veiklos rezultatai priklau¬so nuo sukurtos nuolatinės komunikacijos ir pasitikėjimo.Svarbiausieji veiklos vadybos įgūdžiai:Palaikymas Komunikacija Motyvacija Delegavimas Veiklos vertinimo įgūdžiai Tikslų nustatymas Ugdomasis vadovavimas

17/ Procesų tobulinimas.

Procesų tobulinimas yra sistemingos pastangos, nukreiptos į kiekvieno proceso aspekto supratimą, siekiant sumažinti tai¬symus, variacijas ir bereikalingą kompleksiškumą. Taip geri-nama organizacijos veikla, keliant jos efektyvumą ir veiksmingu¬mą. Akivaizdu, kad norint pradėti procesų tobulinimą, pirmiausia reikia suprasti dabartinius organizacijos procesus ir nustatyti nerei¬kalingus procesus ir / arba perdarymą lemiančias priežastis, tačiau įmanoma pradėti ir nuo „bendros įžvalgos“, ir kurti naujus procesus, neapimančius tų apribojimų ir kliūčių, kariuos sąlygoja dabartiniai organizacijos gebėjimai ir atliekamos operacijos. Šią vizijos kūrimo stadiją apima standartinė verslo procesų pertvarkymo metodologija, ji reikalauja suderinti pageidautinus organizacijos procesus su esa¬mais. XXXNorint kad procesų tobulinimas būtų efektyvus vertinant iš verslo perspektyvos, jį reikia traktuoti kaip tęstinę veiklų, nes prie¬šingu atveju atsiranda didelė tikimybė, kad įmonės veiklos rezulta¬tai atsiliks nuo konkurentų ir tuomet reikės dar didesnių pokyčių. Be to, procesų tobulinimas daugeliu atvejų yra daug platesnių verslo tobulinimo programų pradžia ir gali išaugti į didelės apimties poky¬čių vadybos programą.XXXĮmonės kartais pageidauja pradėti procesų tobulinimą nuo vir¬tualių komandų sukūrimo arba (kitas kraštutinumas) tam tikriems darbuotojams priskirdamos atsakomybę už procesų tobulinimo veiksmus visoje organizacijoje.

  • Microsoft Word 62 KB
  • 2015 m.
  • 13 puslapių (5743 žodžiai)
  • Universitetas
  • Sviietka
  • Verslo valdymas ekonomikoje egzaminas. VGTU
    10 - 1 balsai (-ų)
Verslo valdymas ekonomikoje egzaminas. VGTU. (2015 m. Vasario 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/verslo-valdymas-ekonomikoje-egzaminas-vgtu.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 25 d. 15:40
×