Vertikalaus stūmoklinio kompresoriaus svirtinio mechanizmo sintezė, kinematinė bei dinaminė analizė


Jegines analizes uzdaviniai. Kinematines analizes. Kinematine schema. Kinematinė mechanizmų analizė.

Atlikti VERTIKALAUS STŪMOKLINIO KOMPRESORIAUS, svirtinio mechanizmo sintezę, kinematinę bei dinaminę analizę, pateikiant visus skaičiavimus ir grafinę medžiagą. Įrenginio schema ir veikimo principas. Vertikaliojo stūmoklinio kompresoriaus schema. Veikimo principas. Kompresorius. Svirtinis mechanizmas. Dinaminė sintezė ir analizė. Kumštelinis mechanizmas. Krumplinė pavara. Svirtinio mechanizmo sintezė ir analizė. Svirtinio mechanizmo struktūrinė analizė. Svirtinio mechanizmo sintezė. Svirtinio mechanizmo įėjimo grandies vidutinio kampinio greičio dydžio ir krypties nustatymas. Svirtinio mechanizmo kinematinė analizė. Kinematinės analizės tikslas ir uždaviniai. Mechanizmo kinematinės charakteristikos nustatymas planų metodu. Mechanizmo kinematinių charakteristikų nustatymas analiziniu metodu. Rezultatų palyginimas. Dinaminės analizės tiklsas ir uždaviniai. Mechanizmo dinaminės analizės skaičiavimo algoritmo sudarymas. Svirtinio mechanizmo charakteristikos. Mechanizmo situacijos ir surinkimo varianto apibūdinimas. Mechanizmo apibendrintoji koordinatė. Išėjimo grandies išorinė charakteristika. Mechanizmo dinaminis modelis ir judėsio lygtis. ,Dinaminio modelio parametrų skaičiavimas. Apskaičiuojame įėjimo grandies kampinį greitį ir pagreitį mechanizmui esant. Darbinėje padėtyje Mechanizmo dinaminė sintezė. Rezultatų palyginimas. Svirtinio mechanizmo jėginė analizė. Jėginės analizės tikslas ir uždaviniai. Svirtinio mechanizmo jėgų analizė kinetostatiniu metodu. Diada. Pradinis. Svirtinio mechanizmo jėgų analizė analiziniu metodu. Rezultatų palyginimas.

Tai reiškia, kad pakanka žinoti vienos grandies judėjimo dėsnį, norint apibrėžti visų kitų.

Mechanizmas sudarytas iš pradinio ir vienos diados. Jis yra antrosios klasės ir antrojo skyriaus. Mechanizmo sandaros formulė:

Skriejiklio-slankiklio mechanizmo kinematinę schemą apibūdina skriejiklio bei švaistiklio ilgiai l1 ir l2, ir slankiklio ekscentricitetas e. Šių parametrų nustatymas yra šio mechanizmo sintezės uždavinys. Pagrindinės sintezės sąlygos tai reikiama slankiklio eiga H ir jo vidutinio greičio kaitos koeficientas k, nusakantis, kiek kartų slankiklio atgalinės eigos vidutinis greitis didesnis už tiesioginės eigos vidutinį greitį.

Kadangi šis mechanizmas ašinis (e=0) ir k=1, tai tokiu atveju:

Skriejiko vidutinis kampinis greitis (1vid nustatomas atsižvelgiant į slankiklio tiesioginės eigos vidutinį greitį vvid ir tiesioginės ir atgalinės eigos trukmę tt ir ta:

Jei mechanizmas ašinis, t. y. e=0 ir k=1, tai sukimosi kryptis gali būti bet kokia.

Kinematinės analizės tikslas yra tirti kūnų judesį nekreipiant dėmesio į veikiančias jėgas. Pagrindiniai kinematinės analizės uždaviniai yra grandžių ir jų taškų padėčių apskritiminių trajektorijų, greičių ir pagreičių nustatymas.

Šio metodo esmė yra ta, kad į mechanizmą žiūrime kaip į daygiakampį, kurio kraštines galime paversti vektoriais. Vektorių kryptys sutampa su grandžių padėtimi, o vektorių moduliai yra lygūs vektorių ilgiams.

Mechanizmo schema pakeičiama uždarų vektorių daugiakampiu. Mechanuizmui judant vektorių kryptys ir moduliai gali keistis.

Nubraižau skriejiklio-švaistiklio mechanizmą darbinėje padėtyje. Šią schemą pakeičiu uždarų vektorių daugiakampiu ir patalpinu į koordinačių sistemą x-y

Į šias išraiškas įstačius kampo reikšmes, gaunamos greičio ir pagreičio formules, kuriomis remiantis gaunamos kompiuterio reikšmės.

Dinaminė analizė- tai jėgų veikiamų mechanizmų ir mašinų judėjimo kinematinių charakteristikų analizė. Dinaminė analizė nagrinėja mechanizmų grandžių kinematines charakteristikas veikiant išorinėms jėgoms. Tikslas-nustatyti mechanozmo judėjimo dėsnį (tikrą įėjimo grandies judesio dėsnį).

Visi uždaviniai kai mechanizmų ar mašinų judesys nagrinejamas atsižvelgiant į veikiančias jėgas vadinami dinaminiais. Jie skirstomi į teisinguosius ir avirkštinius.

Tiesioginiu vadinamas toks, kai yra žinomos veikiančios išorinės jėgos ar momentai ir reikia nustatyti grandžiu judesio dėsnius.

Atvirkštiniu vadfinamas toks, kai žinomi grandžių judėjimo dėsniai ir reikia nustatyti jėgas kuriomis veikiant šiuos judesio dėsnius galima realizuoti.

  • Mechanika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 379 KB
  • 2014 m.
  • 20 puslapių (1959 žodžiai)
  • Universitetas
  • Rytis
  • Vertikalaus stūmoklinio kompresoriaus svirtinio mechanizmo sintezė, kinematinė bei dinaminė analizė
    10 - 2 balsai (-ų)
Vertikalaus stūmoklinio kompresoriaus svirtinio mechanizmo sintezė, kinematinė bei dinaminė analizė. (2014 m. Sausio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/vertikalaus-stumoklinio-kompresoriaus-svirtinio-mechanizmo-sinteze-kinematine-bei-dinamine-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 20:21
×