Vežimo sutartys konspektas


Kelių ir transporto priemones. Išskirtinas ir vežimas mišriu multimodalinis. Kiek transporto rūšių įtraukta į vežimą , skirstomi. Skiriama į nesutartinius ir sutartinius. Vežimo sutartis dažniausiai patvirtinama važtaraščiu sudarant jūros transporto sutartį – konosamentu arba kitokiu dokumentu. Yra tik realinė. Važtaraštis paprastai laikomas įrodymu prima facie , patvirtinančiu vežimo sutarties sudarymą , jos sąlygas bei krovinio perėjimą vežėjo dispozicijon. Dažnai yra konsensualinė. Konosamento turėtojas gali įgyvendinti savo teises tik pateikęs vežėjui konosamento originalą. Važtaraščiams nėra suteikta vertybinių popierių savybių. Pagrindinis pervežimo sutarties tikslas. Teisės suteikimo gavėjui siuntėjas ir vežėjas privalo susitarti bei šį susitarimą įtvirtinti važtaraštyje ar kitame krovinio transportavimo dokumente. Galimi dar du CMR konvencijos taikymo krovinių pervežimams atvejai. Kas yra INCOTERMS 2000 2010 taisyklės ir kokia jų paskirtis Incoterms angl. international commerce terms. FAS Franko laivas. FOB Franko laivo denis. CFR Kaina ir frachtas. CIF Kaina , draudimas ir frachtas –. Pagrindinis skirtumas tarp „ privilegijuotų “ vežėjo atleidimo pagrindų tarptautinėje privatinėje ir nacionalinėje teisėje. Lemia prezumpciją , kad žala kroviniui atsirado dėl priežasčių , už kurias vežėjas neatsako. Šalių atsakomybės  ypatumai. Netaikomas kaltės principas. Pretenzinė nuostolių atlyginimo tvarka. Cmr ribota neribota ca. Ribota vežėjo civilinė atsakomybė už viso ar dalies krovinio praradimą. Taigi , atlyginama tiesioginė krovinio vertė , kuri buvo priimant krovinį vežti pasikrovimo valstybėje pasikrovimo laiku. Antra.


Konosamentas, būdamas prekinis vertybinis popierius, legitimuoja šio vertybinio popieriaus turėtoją esant prekių savininku ir turinčiu teisę gauti pristatytas prekes. Krovinių vežimo jūra specifika yra ta, kad krovinio siuntėjas išsiųstu kroviniu, kol jis kelyje, gali disponuoti tik tuomet, kai turi konosamentą, o jei šis konosamentas išsiųstas krovinio gavėjui, visos disponavimo kroviniu teisės pereina krovinio gavėjui arba asmeniui, teisėtai įgijusiam konosamentą. Labai svarbu pažymėti, kad Važtaraščiams nėra suteikta vertybinių popierių savybių, nes, skirtingai nei kroviniai, gabenami jūra dideliais atstumais, kroviniai vežami daug greičiau, todėl įstatymų leidėjas nusprendė, kad važtaraščių naudojimas visiškai atitiks civilinės apyvartos dalyvių poreikius. Skirtingai negu konosamento, važtaraščio legitimacinės funkcijos slypi ne pačiame važtaraščio pateikimo fakte, o važtaraščio turinyje, kuris identifikuoja sutarties šalis bei trečiąjį naudą gaunantį asmenį. Važtaraščiai laikomi krovinio disponavimo instrumentu, o juose nurodyti krovinio siuntėjas ar gavėjas gali įgyvendinti teises į krovinį ir galiausiai važtaraštyje nurodytas vežėjas taip pat gali pasinaudoti jam krovinio vežimo sutartyje numatytomis teisėmis.

Multimodaliniai – naudojimas dviejų ar daugiau rūšių transportą, užtikrinti krovinio tinkamą pristatymą.

atsirado dėl priežasčių, už kurias vežėjas neatsako) remiamasi RIZIKOS konsepcija

CMR konvencijos 17 str. 4 p. įtvirtintos „privilegijuotos“ vežėjo atleidimo nuo atsakomybės aplinkybės

Pagal Lietuvos nacionalinæ teisę įrodžius „privilegijuotų“ aplinkybių egzistavimą bei paaiškinus tikėtiną tiesioginį ar netiesioginį priežastinį ryšį tarp šių aplinkybių poveikio ir žalos kroviniui pagal KTK 51 str. 2 d., pradeda galioti „vežėjo nekaltumo“ prezumpcija, t. y. iš juridiniø faktų sudėties pašalinama būtina civilinės atsakomybės sąlyga – kaltė. Pagal šį straipsn (dėl to, kad nėra kaltės) vežėjas nėra atsakingas už žalą kroviniui. Reikalavimą reiškiantis asmuo pagal nacionalinę teisę taip pat gali paneigti vežėjo nekaltumo prezumpciją, įrodęs vežėjo kaltus veiksmus ar neveikimą, kurie buvo tiesioginė žalos kroviniui atsiradimopriežastis. Tai padaręs reikalavimą reiškiantis asmuo praktiškai įrodo vežėjo kaltę dėl žalos kroviniui, t. y. jis teisiškai pagrindžia visas KTK 45 str. 1 d. numatytss vežėjo atsakomybės sąlygas.

Jei reikalavimą reiškiantis asmuo įrodo, kad žala kroviniui padaryta ne dėl CMR konvencijos 17 str. 4 p. nurodytø aplinkybių poveikio, tai lieka galioti vežėjo griežta atsakomybė, ir jis lieka atsakingas už kroviniui padarytą žalą. Paprastai tariant, jei reikalavimà reiškiantis asmuo paneigia „privilegijuotų“ vežėjo atleidimo nuo atsakomybės pagrindà sudarančių aplinkybių įtakà žalos kroviniui susidarymo procese, tai jis tiesiog paneigia vežėjo galimybę remiantis tuo pagrindu gintis, ir vežėjas lieka atsakingas už krovinį. CMR konvencijoje nustačius objektyvią vežėjo atsakomybę, vežėjas, gindamasis nuo ieškinio, negali remtis tuo, kad nėra jo kaltės.

Taigi,manyčiau,jeigu nesilaikomą šių sąlygų ,galima konstatuoti,kad tai yra esminiai krovinio sutarties pažeidimai.

Bendras principas, padedantis atskirti vežėją nuo ekspeditoriaus, yra tas, kad ekspeditorius pats neveža krovinių, o tik veikia kaip profesionalus tarpininkas tarp krovinio siuntėjo arba gavėjo ir vežėjo (nors ekspeditorius sutartyse dažnai įvardijamas kaip vežėjas). Tačiau kai kuriais atvejais ekspeditorius veikia kaip vežėjas (visame krovinio vežimo procese arba jo dalyje) ir tada ekspedijavimo ir vežimo sutartis atskirti sunku. Tokias atvejais reikėtų atsižvelgti į šiuos kriterijus: 1) sutartyje numatytus šalių įsipareigojimus. Jeigu sutartyje vežėjas vadinamas vežėju ir atitinkamai apibûdinamos jo teisėsir pareigos, sutartis siuntėjo sutikimu turėtų bûti pripažįstama vežimo sutartimi; 2) sutarties kainą. Jeigu mokėjimą, kuris mokamas pagal sutartį, sudaro vežimo kaina, mokama vežėjui, bei atitinkamas komisinis mokestis, mokamas ekspeditoriui, tokia sutartis dažniausiai bus laikoma ekspedijavimo sutartimi.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 29 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 7 puslapiai (5088 žodžiai)
  • Universitetas
  • Jolanta
  • Vežimo sutartys konspektas
    10 - 3 balsai (-ų)
Vežimo sutartys konspektas. (2017 m. Rugsėjo 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/vezimo-sutartys-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 21 d. 03:45
×