VGTU fizika 2 egzamino klausimai ir atsakymai


Fizikos egzamino atsakymai 2014. Fizika 2 vgtu. Savitarpio indukcija. Mokslo baze vgtu fizika 2. Magnetinis laukas 2 tema psl 9 atsakymai. Atsakymai fizika2 dalis. 2014 fizikos egzamino atsakymai. Fizika 2014 atsakymai. 2014m fizikos egzamino atsakymai.

Kulono dėsnis. Elektrinio lauko stipris. Laukų superpozicijos principas. Elektrinė slinktis , Gauso Ostrogradskio Gauso teorema. Slinkties srovė. Darbas , atliekamas krūviui judant elektrostatiniame lauke. Elektrostatinio lauko potencialas. Potencialo ir lauko stiprio ryšys. Elektrostatinė indukcija. Lenco taisyklę. Atskiro laidininko elektrinis talpumas. Laidininkų sistemos elektrinis talpumas - kondensatorius. Įvairių kondensatorių talpos. Plokščiąjį kondensatorių. Sferinį kondensatorių. Cilindrinį kondensatorių. Kondensatorių jungimai. Jungiant nuosekliai. Įelektrinto laidininko energija. Elektrinio lauko energija. Kad energija yra sutelkta toje erdvės dalyje , kurioje yra laukas , o ne ten kur yra krūviai. Elektrinio lauko energijos tūrinio tankio sąvoka. Tai energija , tekanti vienetiniam tūriui elektriniame lauke. Nuolatinės srovės stipris ir tankis. Elektros srovės tankis. Pašalinės jėgos. Elektrovara yra fizikinis dydis , lygus pašalinių jėgų darbo , atliekamo perkeliant teigiamąjį krūvį uždara grandine , ir to krūvio santykiui. Omo dėsnis. Džiaulio Lenco dėsnis. Kirchhofo taisyklės. Visų per mazgą tekančių srovių stiprių algebrinė suma lygi nuliui. Elektrono išlaisvinimo iš metalo darbas. Termoelektroninė emisija. Kietųjų kūnų elektrinio laidumo juostinė teorija. Metalai ir dielektrikai juostinės teorijos požiūriu. Fermi lygmuo. Fermi lygmeniu. Savasis ir priemaišinis puslaidininkių laidumas. Savuoju puslaidininkių laidumu. Būdingas ne tik elektroninis , bet ir skylinis laidumas. Priemaišinis laidumas. Priemaišiniai puslaidininkiai. Magnetinis laukas. Magnetinė indukcija. Ampero dėsnis. Bio Savaro Laplaso dėsnis. Bio Savaro dėsnis. Apskritiminės srovės magnetinis laukas. Pilnosios srovės dėsnis. Magnetinis srautas. Darbas , atliekamas judant laidininkui su srove magnetiniame lauke. Lorenco jėga ir Holo efektas. Pagrindinis elektromagnetinės indukcijos dėsnis. Indukcijos evj vijoje , besisukančioje vienalyčiame magnetiniame lauke. Savitarpio indukcija - transformatorius. Elektros srovės magnetinio lauko energija. Maksvelo lygtys. Kirchhofo taisyklių taikymas RC , LC ir RLC grandinėms , jas aprašančios diferencialinės lygtys , jų. Virpamasis kontūras. Priverstiniai elektromagnetiniai virpesiai. Rezonansas. Bangų fazinis greitis. Bangos lygtis. Bangos energija. Bangų interferencija , stovinčios bangos. Šviesos dispersija. Šviesos absorbcija.

Jėgų linijomis vadinamos kreivės, kurių liestinės kiekviename taške sutampa su veiktoriaus E kryptimi:

Šis principas teigia, kad taškinių, krūvių sistemos sukurto elektrinio lauko stipris yra lygus atskirų tos sistemos ūkių sukurtų laukų vektorinei sumai:

vektoriaus F srautas per bet koki uzdaraji pavirsiu vakuume yra lygus viduje to pavirsiaus

čia a yra kmpas tarp lauko stiprio vektoriaus E ir krūvio slinkimo krypties:

Krūvio q sukurto lauko potencialas bet kuriame taške yra tiesiog proporcingas lauką kuriančiam krūviui q ir atvirkščiai proporcingas to taško atstumui r nuo krūvioq ir aplinkos dielektrinei skvarbai e:

Matome, kad potencialų skirtumas priklauso nuo kampo a tarp vektorių E ir dl, t.y. nuo lauke pasirinktos krypties. Jei pasirinktume E↑↑dl, būtų a - 0, o dU skaitinė vertė šia kryptimi būtų didžiausia, nes cos0 = 1. Taigi potencialas sparčiausiai kinta jėgų linijų kryptimi. Kadangi jėgų linijos nuo teigiiamųjų krūvių yra nukreiptos neigiamųjų link, o potencialo vertės yra didesnės arčiau teigiamųjų krūvių ir mažesnės arčiau neigiamųjų, galime teigti, kad jėgų linija - tai sparčiausio potencialo mažėjimo kryptis lauke. Šiuo atveju virsta:

t.y. vektoriaus E modulis lygus potencialo išvestinei pagal koordinatę sparčiausio potencialo kitimo erdvėje kryptimi (jėgų linijų kryptimi).

Plokščiąjį kondensatorių sudaro dvi lygiagrečios plokštės, kurių kiekvienos plotas S ir atstumas tarp jų d. Tarpas tarp plokštelių užpildytas dielektriku, kurio dielektrinė skvarba ε. Laukas tokiame kondensatoriuje toli nuo kraštų vienalytis. Jo stipris

Sferinį kondensatorių sudaro dvi koherentinės metalinės sferos, kurių spinduliai R1 ir R2, dielektriko tarp jų dielektrinė skvarba ε.

Lauko stipris dielektrike r atstumu nuo centro lengvai apskaičiuojamas pagal Gauso dėsnį:

Išreikškime plokščiojo kondensatoriaus energiją per lauko stiprį E, tarp jo plokštelių. Panaudoję kondensatoriaus talpos išraišką galime užrašyti taip:

Kadangi U/d=E, o Sd=V - tarp plokštelių esantis tūris, tai

Matome, kad kondensatoriaus energija proporcinga tūriui tarp plokštelių, t.y. tūriui, kuriame yra kondensatoriaus laukas. Galime manyti, kad energija yra sutelkta toje erdvės dalyje, kurioje yra laukas, o ne ten kur yra krūviai. (Šiuo atveju krūviai yra plokštelėse). Šį teiginį galutinai patvirtina elektromagnetinių bangų energijos tyrimai. Elektromagnetinę bangą sudaro elektrinis ir magnetinis laukai, sklindantys be krūvių. Elektromagnetinės bangos energiją sudaro abiejų laukų energija (jos abi lygios tarpusavį).

Įvedama elektrinio lauko energijos tūrinio tankio sąvoka. Tai energija, tekanti vienetiniam tūriui elektriniame lauke:

Taigi bet kurios jėgos, veikiančios elektringasias daleles, išskyrus elektrostatinės kilmės jėgas, vadinamos pašalinėmis jėgomis, o jų šaltiniai - elektrovaros šaltiniu.

čia I algebrinė srovės stiprių suma. Į šią lygtį įeinantis integralas vadinamas magnetinės indukcijos B cirkuliacija. Taikant šį dėsnį kartais galima labai efektingai nustatyti B

Kai magnetas ikištas iki pusės magnetinis srautas yra maksimalus(

  • Microsoft Word 1016 KB
  • 2016 m.
  • 26 puslapiai (3513 žodžiai)
  • Vgtu
  • VGTU fizika 2 egzamino klausimai ir atsakymai
    9.5 - 2 balsai (-ų)
VGTU fizika 2 egzamino klausimai ir atsakymai. (2014 m. Birželio 07 d.). https://www.mokslobaze.lt/vgtu-fizika-2-egzamino-klausimai-ir-atsakymai.html Peržiūrėta 2020 m. Gegužės 26 d. 01:11
×
98 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo