VĮ Panevėžio miškų urėdija veiklos efektyvumo rodiklių analizė


Įvadas. Įmonės veiklos efektyvumo teorinis aspektas. Įmonės veiklos efektyvumo samprata. Veiklos efektyvumo finansiniai rodikliai. Bendrasis pardavimų pelningumo rodiklis (BPR). Veiklos pelningumo rodiklis (VPR). Grynojo pelno pelningumo rodiklis (GPR). Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis (NKP). Turto pelningumo rodiklis (TP). Viso turto apyvartumas kartais ir dienomis. Atsargų apyvartumas kartais ir dienomis. Debitorinio įsiskolinimo apyvartumas kartais ir dienomis. Techniniai finansinės analizės būdai. Vį „Panevėžio miškų urėdija“ veiklos efektyvumo analizė. VĮ „Panevėžio miškų urėdija“ veikla. Pelningumo rodiklių analizė. Turto apyvartumo rodiklių analizė. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.


Daugelis gamybinių, finansinių, komercinių verslo įmonių suinteresuotos išsilaikyti rinkoje ir gauti pelną. Savo veiklos procese įmonės naudoja įvairius išteklius – žmogiškuosius, materialinius ar finansinius. Produkcija pagaminama ir parduodama greičiau, kai minėti ištekliai panaudojami efektyviai. Kadangi išlaidos gamybos procese pasiskirsto netolygiai, svarbu stebėti, valdyti lėšų apytakos procesus ir siekti jų efektyvumo.

Įmonės veiklos efektyvumas – tai racionali lėšų cirkuliacija gamybos procese, užtikrinant greitą gamybos proceso ciklą, kurio metu sukuriamas ne tik pelnas, bet ir pinigų srautas, reikalingas gamybos proceso tęstinumui palaikyti. Įmonės veiklos efektyvumas ir pelnas priklauso nuo daugelio dalykų: nuo veiklos masto, apskaitos sistemos principų, verslo aplinkos, verslo pobūdžio, nuo sugebėjimo tinkamai valdyti įmonės išteklius, ilgalaikio turto nusidėvėjimo būdo, pasirinkto atsargų apskaitos metodo, kreditų palūkanų dydžio ir kt. Kiekviena įmonė turi uždirbti tiek, kad būtų padengtos visos sąnaudos ir dar liktų pakankamai pinigų investuoti į turtą tam, kad galėtų toliau efektyviai gaminti produkciją. Įmonės finansinei būklei labai svarbus pinigų cirkuliavimo greitis, nes paspartėjus lėšų apyvartumui, dalis jų gali būti išlaisvinama ir panaudojama papildomai gamybai, papildomoms paslaugos teikti ir pelno kūrimui. Būtent todėl veiklos efektyvumo rodikliai parodo kaip efektyviai įmonė valdo savo turtą, įsipareigojimus ir sąnaudas.

Tikslas – atlikti VĮ „Panevėžio miškų urėdija“ veiklos efektyvumo rodiklių analizę.

Darbo metodai – mokslinės literatūros ir įmonės finansinių ataskaitų analizė.

Norint apskaičiuoti BPR, visų pirma reikia išsiaiškinti, kas yra pardavimų pajamos ir bendrasis pelnas. Vienas iš svarbiausių rodiklių, kuris apibūdina įmonės veiklą ir jos efektyvumą, yra ataskaitinio laikotarpio prekių pardavimo pajamos eurais (toliau darbe – Eur), kurios apskaičiuojamos pagal formulę:

Čia BP – bendrasis pelnas, Eur; PP – pardavimų pajamos, Eur; PPS – parduotų prekių ar suteiktų paslaugų savikaina, Eur.

Bendrasis pelnas taikomas finansinių rodiklių analizei, leidžia įvertinti pasirinktos marketingo strategijos efektyvumą, verslo pelningumą. Šis rodiklis taip pat taikomas analizuojant įmonės veiklos efektyvumą. Išsiaiškinus, kas yra pardavimų pajamos ir bendrasis pelnas, toliau galima analizuoti bendrąjį pelningumo rodiklį.

Čia BPR – bendrasis pardavimų pelningumo rodiklis; BP – bendrojo pelno suma, Eur; PP– pardavimų pajamos, Eur.

Analizuojant BPR kitimo priežastis, įvertinama visų šių veiksnių įtaka. Vadovams patartina atlikti išsamią produkcijos asortimento analizę, nustatyti nepelningos produkcijos kiekį, kokybę ir kitus veiksnius, lemiančius asortimento pokyčius ar nepelningos produkcijos gamybą: „Svarbu numatyti priemones gaminamos ir parduodamos produkcijos pelningumui padidinti arba stengtis sumažinti jos savikainą, mažiau pelningos ar nuostolingos produkcijos lyginamąją dalį, gerinti produkcijos kokybę arba imtis kitų priemonių įmonės bendrajam pardavimo pelningumui didinti (J. Mackevičius ir kt. 2011, p. 75).

Norint apskaičiuoti veiklos pelningumo rodiklį (VPR), būtina nustatyti, kas yra veiklos pelnas. Veiklos pelnas apskaičiuojamas pagal formulę:

Čia VP – veiklos pelnas, Eur; BP – bendrasis pelnas, Eur; VS – veiklos sąnaudos, Eur.

Čia VP – veiklos pelnas, Eur; PP – pardavimų pajamos, Eur.

Grynojo pelningumo rodiklis parodo, kokią dalį pelnas sudaro nuo įmonės pardavimo pajamų ir apskaičiuojamas pagal formulę:

Čia GP – grynasis pelnas, Eur; PP – pardavimų pajamos, Eur.

Čia GP – grynasis pelnas, Eur; AK – akcinio kapitalo vertė, Eur; R – įmonės rezervų suma, Eur.

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 81 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 27 puslapiai (6350 žodžiai)
  • Kolegija
  • Vaida
  • VĮ Panevėžio miškų urėdija veiklos efektyvumo rodiklių analizė
    10 - 2 balsai (-ų)
VĮ Panevėžio miškų urėdija veiklos efektyvumo rodiklių analizė. (2017 m. Spalio 22 d.). https://www.mokslobaze.lt/vi-panevezio-misku-uredija-veiklos-efektyvumo-rodikliu-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 11:02
×