Vį „Regitra“ viešųjų e - paslaugų gyvantojams brandos lygio nustatymo tyrimas


Paveikslėlių sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Viešųjų e-paslaugų teoriniai aspektai. Viešųjų e-paslaugų samprata. Viešųjų e-paslaugų nauda valstybei ir gyventojams. Viešųjų e-paslaugų tiekimo modeliai. „ANAO“ modelis. „SAFAD“ modelis. „Hiller & Belanger“ modelis. „Lee & Layne“ modelis. E. paslaugų brandos vertinimas Lietuvoje. Viešųjų e-paslaugų pakopų modelių vertinimas. VĮ „Regitra“ teikiamų e-paslaugų vertinimas. Tyrimo metodika. VĮ „Regitra“ charakteristika. VĮ „Regitra“ teikiamų e-paslaugų gyventojams asortimentas. VĮ „Regitra“ vairuotojų elektroninių paslaugų portalo brandos lygio nustatymas. Išvados. Literatūros sąrašas. Sąžiningumo deklaracija.


Elektroninų viešųjų paslaugų asortimentas kasdien didėja, į virtualią erdvę perkeliama vis daugiau kasdieninių reikalų, kuriuos anksčiau tvarkyti tekdavo pildant įvairius dokumentus ir varstant kabinetų duris. Šiandien vis daugiau savo reikalų galime atlikti neišėję iš namų. Internetu tvarkome banko sąskaitas, mokame mokesčius, deklaruojame pajamas, gyvenamąją vietą, užsisakome ir sumokame už įvairias paslaugas ir t.t.

Šiandieninis gyvenimo ritmas skatina valdžios institucijas diegti ir kurti elektroninės valdžios projektus, teikti visuomenei viešąsias paslaugas visuose savo struktūriniuose lygiuose ir viešai prieinama informaciją. Neišimtis ir transporto įmonės, kur siekiama didesnio paslaugų perkėlimo lygio į elektronine terpe. Darbe analizuosime kokias elektronines paslaugas teikia transporto ir kelių VĮ „Regitra“, ar jos yra laisvai pasiekiamos gyventojams, koks yra teikiamų paslaugų perkelimo lygis į elektroninę erdvę.

Tyrimo metodai - darbe bus naudojamas mokslinės literatūros analizės metodas – nagrinėjama el. viešųjų paslaugų samprata, nauda valstybei ir gyventojams, bei e.paslaugų modeliai. VĮ „Regitra“ paslaugų perkėlimo į elektroninę terpę brandos lygis buvo vertinimas pasiremiant teorinėje dalyje pateikta informaciją.

Šiuolaikiniame pasaulyje informacinės technologijos sparčiai braunasi į žmonių gyvenimą. Pastaruoju metu labiau orentuojamasi į tai, kad paslaugos būtų teikiamos elektroniniu būdu, naudojant informacinės technologijas. Naudojantis informacinėmis technologijomis vyksta glaudus piliečių ir viešųjų institucijų bendradarbiavimas. Didėjantis interneto išsivystymas sukuria naujas galimybės supaprastinti žmonių gyvenimą.Viešosios elektroninės paslaugos piliečiams suteikia galimybes greičiau ir kokybiškiau gauti informaciją, teikti paraiškas, užsisakyti reikalingas pažymas ir pan.

Informacinių technologijų taikymas ir jų galimybių panaudojimas gerokai keičia sampratą apie daugelį procesų, kurie yra susiję su valdžia, valstybės valdymu, viešuoju administravimu ir paslaugų teikimu. Šiuolaikinėje informacinėje visuomenėje vyksta globalūs procesai, kurių metu yra modernizuojami, reformuojami, tobulinami seniai nusistovėję procesai. Pasikeitus šiems procesams, mokslinėje literatūroje pradedamos analizuoti tokios sąvokos, kaip – el. valdžia, el. paslaugos, IRT ir kt. Tai turėtų būti tos pačios sąvokos, tačiau jos yra nagrinėjamos jau kitais teoriniais ir praktiniais aspektais negu anksčiau (Zagrebnevas, 2011).

Elektroninės viešosios paslaugos yra neatsiejama elektroninės valdžios sampratos dalis, todėl pirmiau reikia apibrėžti elektroninės valdžios sampratą. Egzistuoja daugybę elektroninės valdžios sampratos apibrėžimų. Dažniausiai autoriai pateikia siauresnį arba platesnį šios sąvokos apibrėžimą. Siauresnis e.valdžios apibrėžimas teigia, kad e.valdžia tai informacinių technologijų taikymas įgyvendinant viešosios valdžios funkcijas. Plačiąja prasme elektroninė valdžia – tai valdžios institucijų teikiamos viešosios paslaugos gyventojams, verslui, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms valdžios institucijoms per atstumą, viešaisiais kompiuterių ir telekomunikacijų tinklais (internetu, mobiliaisiais telefonais ir pan.) (Limba, 2009)

Viešųjų elektroninių paslaugų sąvoka palyginti nauja. Norint kuo tiksliau apibrėžti viešųjų elektroninių paslaugų sampratą, reikėtų aptarti elektroninės paslaugos ir viešosios paslaugos sąvokas.

Taigi galima teigti, jog elektroninė paslauga yra būdas lengviau bendradarbiauti viešąsias paslaugas teikiančioms institucijoms su piliečiais, pasinaudojant įvairiomis informacinių technologijų priemonėmis.

Apibendrinus elekroninių paslaugų bei viešųjų paslaugų sąvokas galima pabandyti suformuluoti viešųjų elektroninių paslaugų apibrėžimą. Viešosios elektroninės paslaugos tai valstybės institucijų elektroniniais kanalais teikiamos administracinės paslaugos, apimančios paslaugų pasiūlą, paslaugos aplinką ir paslaugų teikimą. Elektroninių viešųjų paslaugų teikimas svyruoja nuo paprastos informacijos ir paraiškų formų pateikimo elektroninėje erdveje iki pritaikytų kiekvienam vartotojui pagal jo asmeninius poreikius viešųjų paslaugų teikimo

  • Microsoft Word 818 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 27 puslapiai (5015 žodžiai)
  • Universitetas
  • Vašingtonas
  • Vį „Regitra“ viešųjų e - paslaugų gyvantojams brandos lygio nustatymo tyrimas
    10 - 3 balsai (-ų)
Vį „Regitra“ viešųjų e - paslaugų gyvantojams brandos lygio nustatymo tyrimas. (2017 m. Balandžio 26 d.). https://www.mokslobaze.lt/vi-regitra-viesuju-e-paslaugu-gyvantojams-brandos-lygio-nustatymo-tyrimas.html Peržiūrėta 2018 m. Gruodžio 15 d. 09:46
×