Vidaus auditas ir jo taikymas įmonėje


Realizuotasis pelnas (nuostolis) 0. Iš operacijų užsienio valiuta 0. Iš operacijų išvestinėmis ir kitomis finansinėmis priemonėmis Nerealizuotasis pelnas (nuostolis) Š operacijų užsienio valiuta - 2676. Iš operacijų skolos vertybiniais popieriais. Iš operacijų išvestinėmis ir kitomis finansinėmis priemonėmis 699. Pagrindinės veiklos rezultatas (8+9+10+11) 64 050 26 Kitos banko pajamos 442.


Kursinio darbo tikslas – išsiaiškinti kaip yra vykdomas vidaus auditas pasirinktoje įmonėje t.y. UAB „Nordea” banke ir kokia yra jo reikšmė

Praktiškai išnagrinėti vidaus kontrolės sistemą ir vidaus auditą, siekiant įvertinti kontrolės sistemos veiksmingumą UAB „Nordea“ banke

Darbo objektas. Vidaus kontrolės sistemos vertinimo vidaus auditas „X” įmonėje, pasirinktame UAB „Nordea“ banke

Audit. Auditas – nepriklausomas finansinės atskaitomybės ar su ja susijusios finansinės informacijos apie įmonę , nepriklausomai nuo jos dydžio ar įstatymų nustatytos tvarkos, tyrimas, atliekamas norint išreikšti nuomonę apie atskaitomybę.

Auditors classification. Audito klasifikavimas- atsižvelgiant į skirtingus audito požymius jo pasiskirstimas i pogrupius.

Auditor. Auditorius- Asmuo užsiimantis auditu, (apskaitos knygų revizija, dokumentų ir ataskaitų analizę) ir konsultavimo veiklą.

Senior auditor. Vyresnysis auditorius. Kontroliuoja auditorių darbą ir atsiskaito Audito vadovui.

Audit Supervisor. Audito vadovas . Kontroliuoja audito skyriaus audito padalinių darbą

Audit Evidence. Audito duomenys– tai informacija, kurią gavo auditorius, darydamas savo nuomonę pagrindžiančias išvadas.

Audit Sampling. Audito atranka – pasitikėjimo ar savarankiškų procedūrų taikymas mažiau kaip 100% straipsnių, laikantis atskirų ūkinių operacijų klasių ar sąskaitos likučių ribų. Ji įgalina auditorių gauti ir įvertinti duomenis apie kai kuriuos likučių ar ūkinių operacijų klasių požymius ir panaudoti juos formuojant išvadas.

Auditor‘s Engagement Letter. Auditoriaus samdos laiškas – tai dokumentas, kuriuo auditorius patvirtina klientui, kad gavo paskyrimą, audito tikslus ir apimtį, nurodo auditoriaus atsakomybės klientui laipsnį ir išvados formą.

Scope Paragraph. Apimties paragrafas – jame identifikuojama patikrinta finansinė atskaitomybė ir patvirtinamas atlikto audito atitikimas standartams ar praktikai.

Auditor‘s Reports. Auditoriaus išvada – tai rašytinė auditoriaus atskaita, turint šiuos elementus:

žino apie iki šios datos buvusius įvykius ir sandorius, kurie galėjo padaryti įtakos ir finansinei atskaitomybei, ir išvadai.

Adresus – tai asmenų grupė ar asmuo, kuriam išvada adresuojama, nes to reikalauja samdos aplinkybės ar vietos nuostatai, įstatai.

Unqualifield opinion. Besąlyginė nuomonė, kai pasirašyta be sąlygų, nes auditorius tikras dėl jos visais esminiais atžvilgiais.

Qualified opinions .Sąlyginė nuomonė – tada, kai auditorius mano, kad negalima duoti besąlyginės išvados dėl nesutarimų. Tačiau nesutarimai ar audito apimties apribojimai nėra tiek svarbūs, kad tektų pareikšti priešingą nuomonę ar atsisakyti ją pateikti. Sąlyginė nuomonė formuluojama vartojant žodį ,,išskyrus‘‘, t.y išskyrus poveikį tų dalykų, su kuriais susijusios sąlygos.

Adverse opinions. Priešinga nuomonė - pateikiama tada, kai nesutarimai esminiai ir taip paplitę finansinėje atskaitomybėje, kad auditorius padaro išvada, jog sąlyginė nuomonė atskleis finansinės atskaitomybės klastočių pobūdį ar jos nepilnumą.

Emphasis paragraph. Dalyko pabrėžimas – tai nusakymas tokių aplinkybių, kurios nedaro poveikio auditoriaus nuomonei, bet gali reikalauti, kad jis pateiktų prie standartinės išvados papildmą paaiškinimų paragrafą.

Compilations. Medžiagos rinkimas – samda, kai auditorius naudoja apskaitos įvertinimus (expertise) kaip priešingybę audito įvertinimams, rinkdamas, klasifikuodamas ir apibendrindamas finansinę informaciją.

Computation. Apskaičiavimai - tai įvairių dokumentų rūšių ir apskaitos įrašų aritmetinio teisingumo patikrinimas ar nepriklausomų paskaičiavimų (kalkuliacijų) sudarymas.

Audito ir buhalterinės apskaitos tikslas yra bendras – teikti objektyvią informaciją apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus informacijos vartotojams, kad jie galėtų ja naudotis ir priimti teisingus sprendimus. Apskaita ir auditai yra neatsiejami. Tačiau tikslui pasiekti buhalterinė apskaita ir auditas pasitelkia skirtingus būdus. Buhalterinė apskaita pirmiausia įvertina ūkines operacijas, registruoja duomenis pirminiuose dokumentuose, toliau šiuos duomenis klasifikuoja ir sistemina apskaitos registruose ir paskui parengia finansines ataskaitas. Auditas gauna ir patikrina finansines ataskaitas, nustato jų tikrumą ir teisingumą, parengia auditoriaus išvadą ir ją pateikia įmonės vadovybei, viešai paskelbia visiems informacijos vartotojams ir visuomenei. Esminis skirtumas tarp apskaitos ir audito yra tai, kad apskaitos principai susiję su įmonės finansine veikla, o auditas tikrina visą įmonės veiklą ne tik finansinius rezultatus ir ar gerai jie pateikti finansinėje atskaitomybėje. Auditas taip pat tikrina ir darbuotojų poreikius, interesus, bendravimą, darbo saugumą, sveikatingumą, užimtumą, ir kitų socialinių klausimų būklę.

  • Apskaita Kursinis darbas
  • Microsoft Word 182 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 50 puslapių (10272 žodžiai)
  • Universitetas
  • Beata
  • Vidaus auditas ir jo taikymas įmonėje
    10 - 1 balsai (-ų)
Vidaus auditas ir jo taikymas įmonėje . (2017 m. Birželio 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/vidaus-auditas-ir-jo-taikymas-imoneje.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 20 d. 04:29
×