Vidaus auditas kursinis darbas


Įvadas. Vidaus audito teoriniai aspektai. Vidaus audito samprata, tikslas ir pagrindiniai uždaviniai. Vidaus audito atlikimas, etapai. Vidaus audito ataskaitos parengimas ir pateikimas. Audito rizika. Vidaus audito tarnyba. Vidaus audito tarnybos steigimas. Vidaus audito tikslai, uždaviniai ir funkcijos. Tarnybos veiklos organizavimas. Vidaus audito reglamentavimas. Vidaus audito standartai. Kokybės standartai. Veiklos standartai. Vidaus audito tyrimas. Tyrimo metodika. Vidaus veiklos kokybės įsivertinimas. Tyrimo rezultatai. Siūlomos rekomendacijos. Vidaus veiklos kokybės įsivertinimo išvados. Išvados. Literatūros sąrašas.


Uždaviniai: aprašyti vidaus audito teorinius aspektus, apžvelgti vidaus audito tarnybos veiklą, išnagrinėti reglamentavimą bei

Darbo tikslas- išanalizuoti vidaus auditą, jo reikšmę, procesą, reglamentavimą, padaryti išvadas.

3. veiklos ekonomiškumo, efektyvumo ir veiksmingumo peržiūrą, įskaitant ne finansinę įmonės kontrolę;

5. specialius tam tikrų sričių tyrimus, pvz., kur įtariama, esant apgaulingos veiklos.

Atsižvelgiant į audito veiklos sritis, jis gali būti tokių rūšių:

Vidaus auditas turi būti atliekamas metodiškai ir sistemiškai, siekiant, kad būtų objektyviai įvertinta įmonės vidaus kontrolės sistema, ar teisingai pagrįsta įmonės vadovybės pasirinkta veiklos politika. Vidaus audito atlikimo principai išdėstyti ,,Vidaus audito profesinės praktikos standartuose", Profesinės vidaus audito praktikos rekomendacijose ir etikos kodekse. O.Netyška (2005) siūlo išskirti du vidaus auditorių darbų atlikimo variantus: horizontalusis modelis ir vertikalusis. Pirmasis naudojamas tam tikros rūšies veiklos arba proceso patikrinimui dėl jų atitikimo menedžmento sistemų reikalavimams bei jų rezultatyvumo ir efektyvumo įvertinimui. Vertikalusis modelis naudojamas kompanijos atskiro padalinio veiklos atitikimo patikrinimui. Suprantama, viskas priklauso nuo įmonės dydžio, jos padalinių skaičiaus, valdymo struktūros. 

techninių priemonių naudojimas informacinių sistemų analizei, pvz., atliekant informacinių sistemų vidaus auditą, kita.

Baigus auditą, surašoma jo ataskaita- įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka, kartu su auditoriaus išvada dokumentas, kuriame nurodoma informacija, apibendrinanti atlikto vidaus audito rezultatus. Audito ataskaitoje turi būti:

Audito ataskaitose yra daug konfidencialios informacijos apie tikrintą įmonę, todėl jos prieinamos tik įmonės vadovybei. Prieš pateikdamas galutinę ataskaitą, vidaus auditorius parengia ataskaitos projektą. Vidaus audito ataskaita turi būti pasirašyta auditoriaus, patvirtinta vidaus audito tarnybos vadovo ir įteikta įmonės vadovybei bei direktorių tarybai. Ataskaitą pateikia ir valstybės kontrolės auditoriai, ir savivaldybių kontrolieriai, atliekantys auditą pagal valstybinius reikalavimus.

Taigi, audituojantieji turi būti išties kompetentingi ir atsakingi, o jų pateikiamos ataskaitos turi atitikti reikalavimus, būti objektyvios, kad įmonės vadovai galėtų tinkamai reaguoti į esamą situaciją.

Kad ir kokie patikimi būtų audito duomenys, kad ir koks kvalifikuotas būtų auditorius, visais atvejais egzistuoja tikimybė neaptikti klaidų ir apgaulių. Šios rizikos išvengti neįmanoma, tačiau auditorius turi visada stengtis, kad rizika būtų kaip įmanoma minimalesnė. Rizikos įvertinimas yra vienas svarbiausių audito proceso elementų.

Taigi, manoma, kad nedidelės klaidos dažniausiai gali likti nepastebėtos, nes jos įprastesnės ir sunkiau aptinkamos. Tad esant žemam reikšmingumo lygiui, yra daugiau galimybių, kad esminės klaidos bus nepastebėtos. Didėjant reikšmingumo lygiui, mažėja galimybė neaptikti klaidų aukščiau šio lygio. Taigi, audito rizika mažėja, didėjant reikšmingumo lygiui.

Vidaus audito nuostatuose turi būti nurodyta, kad privaloma vadovautis vidaus audito apibrėžimu, etikos kodeksu ir standartais.

VAT vadovas turi parengti ir vykdyti vidaus audito kokybės užtikrinimo bei gerinimo programą, apimančią visus vidaus audito veiklos aspektus bei nuolat atliekamų auditų efektyvumą. Smulkiau tai išdėstyta šiuose standartuose:

Užduoties atlikimas vidaus auditoriai turi surinkti, išanalizuoti, įvertinti ir dokumentuoti pakankamai informacijos, kad būtų pasiekti užduoties tikslai.

Pažangos stebėjimas vidaus audito vadovas yra atsakingas už įdiegimą ir priežiūrą sistemos, skirtos stebėti, kokių veiksmų imamasi dėl vadovams pateiktų rezultatų. Jei vidaus audito vadovas prieina išvados, kad vadovai prisiėmė tokio lygio riziką, kuri gali būti nepriimtina organizacijai, turi šį klausimą su jais aptarti, o jei nustato, kad šis klausimas neišspręstas- turi informuoti (valdybą).

  • Apskaita Kursinis darbas
  • Microsoft Word 343 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 28 puslapiai (5770 žodžiai)
  • Universitetas
  • Mnimn
  • Vidaus auditas kursinis darbas
    10 - 3 balsai (-ų)
Vidaus auditas kursinis darbas. (2016 m. Lapkričio 20 d.). https://www.mokslobaze.lt/vidaus-auditas-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 08:38
×