Vidaus auditas savivaldybėje


Įvadas. Ukmergės rajono savivaldybės charakteristika. Ukmergės rajono savivaldybės centralizuotos vidaus audito tarnybos funkcijos. Vidaus auditorių teisės, pareigos ir atsakomybė. Vidaus audito rezultatų apibendrinimas ir įforminimas. Vidaus audito naudingumas. Atsargų kontrolė. Išvados. Literatūra. PRIEDAI 1 priedas. Vidaus audito skyriaus vidaus audito planas. Priedas. Ukmergės užupio vidurinės mokyklos vidaus audito ataskaita. Priedas. Savivaldybės struktūros schema.

Auditorių pareiga yra, remiantis atliktu auditu, pareikšti nuomonę ir parengti ataskaitą. Standartai reikalauja, kad auditoriai laikytųsi profesinės etikos reikalavimų bei planuotų ir atliktų auditą taip, kad galėtų deramai įsitikinti, jog finansinėje atskaitomybėje nėra reikšmingų netikslumų.

Vidaus auditorius turi būti objektyvus ir nešališkas, susilaikyti nuo išankstinio viešo vertinimo;

Auditoriai turi būti tikri, kad jų gauti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami, kad suteiktų pagrindą jų nuomonei.

Svarbu paminėti, kad auditoriai turi atsakomybę už neteisingų faktų paskelbimą.

Jei auditorius nustato trūkumus, nuobaudų audituojamasis paprastai negauna. Auditorius baigęs auditą, sistemina duomenis ir vertina nustatytus faktus.

Savivaldybės centralizuotos vidaus audito skyriaus atliktas vidinis auditas naudingas ne tik pačiai savivaldybei, bet ir trečiosioms šalims – mums, eiliniams Lietuvos piliečiams. Kadangi valstybė finansuoja savivaldybę iš biudžeto, kurio pagrindinės pajamos – mokesčių mokėtojų pinigai. Todėl pravartu būtų žinoti kokiems tikslams naudojami savivaldybėje pinigai. Centralizuotas savivaldybės vidaus audito skyrius atlieka finansinį, viešųjų pirkimų, informacinių technologijų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo vidaus auditus mokyklose, darželiuose, vaikų globos namuose, jaunimo centruose, senelių namuose ir pan. Kiekvienas gyventojas ankščiau ar vėliau susiduria su šiomis įstaigomis: vaikai lanko mokyklas, darželius, seneliais rūpinamasi senelių slaugos namuose, taigi vidaus audito rezultatus turėtų būti pravartu panagrinėti kiekvienam.

Atsargų kontrolė dažniausiai pradedama nuo jų saugojimo sąlygų ir užpajamavimo ir išdavimo tvarkos patikrinimų.

Prieš tikrinant atsargų užpajamavimą pagal mokėjimo dokumentus, reikia nustatyti už kokį atsargų kiekį sumokėta, vėliau tikrinama už kokią sumą gautos ir užpajamuotos prekės.

Labai svarbu nuosekliai patikrinto atsargas, kurias iš karto ar šiek tiek apdorojus, gali būti naudojamos buityje. Renkantis tikrinamas atsargas, reikia atsižvelgti į jų kaina (ar jos brangios), taip pat ar lengvai transportuojamos ir parduodamos.

Nuosekliai peržiūrėjus gavimo dokumentus, galima matyti taisymus. Pastebėjus tokių taisymų, reikėtų atlikti priešpriešinius patikrinimus tiekėjo įmonėje ir nustatyti išduotų prekių kiekius ir pavadinimus.

Atsargų išdavimo iš sandėlio ir naudojimo kontrolę reikėtų pradėti nuo to ar nustatyti sunaudojimo limitai yra teisingi. Po to tikrinama ar laikomasi atsargų išdavimo limitų. Jei paaiškėtu, kad atsargų išduodama daugiau nei yra limitas, reiktu atlikti išsamesnį patikrinimą.

Atliekant materialinių vertybių sunaudojimo kontrolę negalima apsiriboti patikrinimu ar yra pateisinamieji dokumentai, todėl reikėtų patikrinti ir faktinį vertybių sunaudojimą normas ir atliekamų darbų apimtys.

Reikia patikrinti ar yra materialinių vertybių sunaudojimo normos arba projektinė, sąmatinė dokumentacija. Būtina išsiaiškinti kokia įmonės tarnyba normuoja materialines vertybes, bei kada buvo nustatytos dabar galiojančios normos. Orientyras nustatyti normų pažangumą yra žaliavų, kitų vertybių sunaudojimo koeficientas. Jeigu jis priartėja prie vieneto – pažangumas nebevertinamas. Tačiau jeigu jūsų naudojimo koeficientas nedidelis ir normos nebuvo peržiūrimos ilgą laiką, reikia atlikti visapusišką patikrinimą.

Normos tikrinamos gamybai išduodant kontrolinį kiekį žaliavų ir tikrinant medžiagų apdorojimo racionalumą. Jeigu nustatoma, kad sunaudotos medžiagos viršija faktinį poreikį daugiau negu numatyta normatyvuose, reikia skubiai atlikti netikėtą materialinių vertybių inventorizaciją sandėliuose, gamyboje, taip pat inventorizuoti pagamintą produkciją.

Jei šie dydžiai labai skiriasi, dėl ko taip įvyko bus galima nustatyti, kai bus patikrinti medžiagų judėjimo dokumentai visomis jų buvimo įmonėje stadijomis.

  • Apskaita Referatas
  • Microsoft Word 50 KB
  • 2014 m.
  • 18 puslapių (3178 žodžiai)
  • Kolegija
  • Inga
  • Vidaus auditas savivaldybėje
    10 - 2 balsai (-ų)
Vidaus auditas savivaldybėje. (2014 m. Sausio 15 d.). https://www.mokslobaze.lt/vidaus-auditas-savivaldybeje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 20:16
×