Vidaus audito reglamentavimas Lietuvoje ir kitose ES šalyse


Vidaus auditas lietuvoje. Vidaus auditas. Auditoriu reglamentavimas. Vidaus auditas privalomas. Auditas lietuvoje ir kitose salyse. Vidaus auditą reglamentuojantys teisės aktai. Vidaus audito sistema lietuvoje. Privalomas vidaus auditas. Vidaus auditas kitose salyse. Vidaus kontrolės reglamentavimas.

Įvadas. Vidaus audito reglamentavimas lietuvos respublikoje. Lietuvos respublikos „vidaus kontrolės ir vidaus audito“ įstatymas. Su vidaus auditu susiję lietuvos respublikos finansų ministro įsakymai. Vidaus audito reglamentavimas latvijos respublikoje. Latvijos respublikos „vidaus audito“ įstatymas. Latvijos respublikos ministrų kabineto išleisti vidaus audito reglamentai. Vidaus audito reglamentavimas estijos respublikoje. Estijos respublikos „audito“ įstatymas. Estijos respublikos finansų ministro išleisti vidaus audito reglamentai. Lyginamoji lietuvos, latvijos ir estijos respublikų vidaus audito reglamentų analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Darbo objektas – vidaus auditą reglamentuojantys teisės aktai (įstatymai ir finansų ministro įsakymai). Darbo tikslas – išanalizuoti vidaus auditą reglamentuojančius teisės aktus lietuvoje ir palyginti juos su latvijoje ir estijoje galiojančiais vidaus auditą reglamentuojančiais pagrindiniais teisės aktais, įvertinant panašumus ir skirtumus. Šiuo metu vidaus audito srityje lietuvoje daugiausia pažengta valstybinėse institucijose. Jose vidaus auditas yra privalomas. Šiose įstaigose sutelkiami aukštos kvalifikacijos darbuotojai, kurių vienas iš pagrindinių veiklos tikslų yra vertinti bei teikti rekomendacijas įstaigos vadovybei. Tačiau įstatyminė bazė yra vis dar kūrimosi stadijoje, o tai apsunkina vidaus audito procedūros atlikimą praktikoje.

Tinkamai ir profesionaliai atliktas vidaus auditas padeda didinti įmonės ar valdymo institucijos veiklos efektyvumą, įgyvendinti jų veiklos strategiją, ūkinę ir finansinę politiką, atskleisti rezervus veiklai plėtoti ir jų tęstinumui garantuoti, teikti joms informaciją, analitinę medžiagą, vertinimus ir rekomendacijas, patarimus, susijusius su audituojamąja veikla.

Lietuvoje ši sritis yra pakankamai nauja. Netrukus po to, kai buvo atkurta Lietuvos nepriklausomybė, prasidėjo intensyvi krašto ekonomikos pertvarka rinkos pagrindais. Kuriantis rinkos ekonomikai formavosi naujos nuosavybės formos, buvo privatizuojamos valstybinės įmonės, steigėsi įvairaus profilio bendrovės, individualūs ūkiai, iš esmės formavosi naujo pobūdžio ūkinių subjektų sistema. Į rinkos ekonomiką reikėjo pereiti iš valstybinės planinės ekonomikos, kurioje egzistavo valstybės kontrolės organizacija. Tokios kontrolės sistemos neturėjo jokia laisvos rinkos šalis, tad ir jos įstatyminė bazė buvo specifinė, ir prasidėjus radikaliems pokyčiams Lietuvoje reikėjo kurti visiškai naujus įstatymus, atitinkančius rinkos ekonomikos standartus.

Lietuvos vidaus audito sistemos kūrimo pradžia laikoma 1997 m. Liepos 31 d. , kai vilniaus miesto įmonių registre buvo įregistruota vidaus auditorių asociacija. Pagrindiniai jos tikslai – ginti vidaus auditorių profesinius interesus, kelti jų profesinę kvalifikaciją, rengti nacionalinius vidaus audito standartus, bendradarbiauti su kitų valstybių analogiškomis institucijomis ir kt. Esminiai įvykiai, kuriant vidaus audito sistemą, prasidėjo tik nuo 2000 m. , kai Lietuvos respublikos vyriausybė priėmė keletą teisės aktų dėl vidaus kontrolės ir vidaus audito sistemos valstybės institucijose, įstaigose ir įmonėse sukūrimo.

šiuo metu vidaus audito srityje Lietuvoje daugiausia pažengta valstybinėse institucijose. Jose vidaus auditas yra privalomas.

Darbo tikslas – išanalizuoti vidaus auditą reglamentuojančius teisės aktus Lietuvoje ir palyginti juos su latvijoje ir estijoje galiojančiais vidaus auditą reglamenekonominės literatūros analizė, li Lietuvoje viešojo ir privataus sektoriaus vidaus audito reglamentavimas skiriasi. Privataus sektoriaus vidaus auditorių veikla įstatymiškai nereglamentuota, o vidaus audito standartai ir etikos kodeksas teisiškai yra rekomendacinio pobūdžio taisyklių rinkinys. Privačiame sektoriuje auditas nėra privalomas, ir jei įmonės vadovybė nusprendžia įsteigti vidaus audito padalinį, pastarasis veikia pagal tos įmonės vidaus taisykles ir poreikius.

  • Ekonomika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 63 KB
  • 2011 m.
  • 33 puslapiai (8720 žodžiai)
  • Kolegija
  • Mindaugas
  • Vidaus audito reglamentavimas Lietuvoje ir kitose ES šalyse
    10 - 1 balsai (-ų)
Vidaus audito reglamentavimas Lietuvoje ir kitose ES šalyse. (2011 m. Gegužės 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/vidaus-audito-reglamentavimas-lietuvoje-ir-kitose-es-salyse.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 04:16
×