Vidaus audito svarba ir darbo organizavimas įstaigose


Įvadas. Vidaus audito samprata, raida, rūšys ir reglamentavimas. Vidaus audito samprata. Vidaus audito rūšys. Vidaus audito atlikimas įmonėse. Vidaus audito atlikimo procesas ir jo etapai. Vidaus auditas savivaldybėje. Vidaus audito savivaldybėje organizavimas. Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatai ir darbo organizavimas. Išvados. Literatūros sąrašas.


Besiplečiant verslui bei valdymo struktūrai darantis vis sudėtingesniai, atsiranda vidaus audito poreikis. Daugeliui įmonių reikia grandies, kuri atliktų stebėtojų vaidmenį bei nuolatos vertintų vykstančių procesų efektyvumą ir racionalumą.

Daugiausia vidaus audito srityje pažengta valstybės institucijose, o taip pat ir savivaldybėse, kurių vadovai suprato vidaus audito būtinumą. Šiose įstaigose paprastai įkuriamos vidaus audito tarnybos, kuriose sutelkiami aukštos kvalifikacijos darbuotojai, kurių vienas veiklos tikslų yra teikti pasiūlymus įstaigos vadovybei dėl papildomų kontrolės procedūrų įdiegimo ar dėl tam tikrų kontrolės procedūrų panaikinimo, jei nustatoma, jog jų visuma nėra adekvati prisiimtų rizikų visumai.

Tyrimo objektas – vidaus auditas įstaigose.

Darbo tikslas – išanalizavus vidaus audito svarbą, įvertinti vidaus audito būklę Alytaus miesto savivaldybėje.

Darbo uždaviniai:

Išanalizuoti vidaus audito sampratą, pateikti vidaus audito apibrėžimą, rūšis ir veiklos sritis.

Išanalizuoti vidaus audito savivaldybėje organizavimo tikslus ir apimtį.

· jis įkurtas įmonės viduje kaip savarankiškas padalinys;

Laiko požiūriu vidaus auditas gali būti skirstomas į:1) planinį;2) pareikalaujamąjį. Planinis auditas atliekamas pagal planą, sudarytą ataskaitiniams metams. Pareikalaujamasis auditas atliekamas įmonės vadovų sprendimu. Pagal apimtį vidaus auditas skirstomas į:1) kompleksinį;2) dalinį;3) specializuotą. Kompleksinio audito pagrindinis tikslas – atlikti visapusišką įmonės veiklos patikrinimą. Dalinio audito tikslas – tikrinti ne visą įmonės veiklą, o tam tikras veiklos sritis, funkcijas ar padalinius. Specializuotas auditas toks, kai keliuose padaliniuose tikrinamos tos pačios veiklos sritys, pvz., pirkimų ar pardavimų operacijos.

Nustačius vidaus audito poreikį bei išnagrin÷jus VAT personalo panaudojimo galimybes, turi būti numatytas audito atskirose srityse atlikimo cikliškumas, sudarytas metinis bei strateginis audito planai (sudaro vidaus audito tarnybos vadovas).

4) išteklių panaudojimo kaštų kontrolės efektyvumą,

5) audito atlikimo cikliškumą bei tinkamą procesų stebėjimą ir kontrolę.

Strateginiame VAT veiklos plane reikėtų numatyti preliminarius sričių, kurių auditas bus

5) keitimosi informacija procesas audito metu,

pakeitimus valdymo arba pagrindinėse sistemose,

7) vadovybės keliami klausimai arba prašymai,

išdalinti atitinkamiems asmenims, ir pridėti prie audito darbo dokumentų.

pradėti nuo informacijos rinkimo ir analizės. Išankstinis tyrimas turėtų detalizuoti metinio

Jeigu bus vertinamos specifinės veiklos sritys, kaip, pvz., ligoninių aprūpinimas įranga,

gali paaiškėti, kad numatytu laiku, atlikti numatytą vidaus auditą nėra galimybių ir jo atlikimo laikas turi būti nukeltas vėlesniam laikotarpiui, kai bus išspręstos iškilusios problemos. Pavyzdžiui auditui atlikti gali iškilti tokie trukdžiai:

2) audito atlikimas nebus naudingas, pvz., dėl veiklos nutraukimo;

Šiame skyriuje pagrindinis dėmesys skiriamas savivaldybės sampratai, vidaus kontrolės ir vidaus audito specifikai joje. Išskiriami trys poskyriai:

Lietuvos Respublikos Konstitucija. Dabartiniame Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatyme

ir tvarkyti visuomeninius reikalus vietos gyventojų interesų vardan. Šią teisę įgyvendina asmenys

8. tarnybos veiklos planą kasmet per 10 dienų nuo jo patvirtinimo pateikia Valstybės kontrolei;

15. imasi prevencinių priemonių, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų nustatyti teisės aktų pažeidimai;

17. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją valstybės ir savivaldybės institucijoms;

19. savivaldybės tarybos arba savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto prašymu teikia informaciją pagal savo kompetenciją;

20. atlieka savivaldybės biudžeto vykdymo ir kitų piniginių išteklių naudojimo auditą;

23. teikia informaciją Vyriausybės atstovui apie savivaldybės kontrolieriaus teiktas išvadas ir rekomendacijas.

  • Microsoft Word 36 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 22 puslapiai (4457 žodžiai)
  • Kolegija
  • Milana
  • Vidaus audito svarba ir darbo organizavimas įstaigose
    10 - 3 balsai (-ų)
Vidaus audito svarba ir darbo organizavimas įstaigose. (2016 m. Vasario 20 d.). https://www.mokslobaze.lt/vidaus-audito-svarba-ir-darbo-organizavimas-istaigose.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 22 d. 13:43
×