Vidaus kontrolės tvarka


Įvadas. Vidaus kontrolės apibūdinimas ir reikšmė. Vidaus kontrolės sistemos elementai ir jų vertinimas. Vidaus kontrolės tvarka. Išvados. Literatūra. Priedai.

Žodis „kontrolė“ kilęs iš prancūziško žodžio controle ir reiškia ko nors patikrinimą, priežiūrą. Galbūt ne visada pastebime, bet su kontrole nuolat susiduriame kasdieniniame gyvenime. Kasdien kažką veikdamas žmogus save ir savo veiksmus kontroliuoja, galbūt to net nepastebėdamas. Pavyzdžiui, išeidami iš namų visada pasitikriname, ar užrakinome duris, arba parduotuvėje pasitikriname išduotą pirkimo kvitą, kad įsitikintume duomenų teisingumu, arba visada kažkur važiuodami renkamės trumpesnį kelią – t.y. stengiamės kuo efektyviau išnaudoti savo laiką. Tokių situacijų gyvenime yra begalė. Tokia kontrolė yra ne tik kasdieniniame gyvenime, bet ir įstaigų veikloje. Kiekviena įstaiga nori, kad jos iškelti tikslai būtų įgyvendinami, kad ji galėtų apsisaugoti nuo galimų klaidų ir netekimų. Visa tai yra įmanoma tik turint efektyviai veikiančią vidaus kontrolės sistemą.

Darbo tikslas – išnagrinėti VŠĮ kultūros ir švietimo centro Vilniaus mokytojų namų vidaus kontrolės tvarką

Darbo uždaviniai:

Apibrėžti vidaus kontrolės sąvoką

Apžvelgti vidaus kontrolės sistemos elementų vertinimo rekomendacijas

Pateikti VŠĮ kultūros ir švietimo centro Vilniaus mokytojų namų vidaus kontrolės tvarką

Pastebėtina, kad vidaus kontrolės sąvoka apibūdinama skirtingai. Vieni teigia, kad vidaus kontrolė tai procesas, kiti apibūdina vidaus kontrolę kaip sistemą. Kad ir kaip būtų apibrėžiama vidaus kontrolė, esmė lieka ta pati, vidaus kontrolė – tai įmonės veiklos tikrinimas, stebėjimas, priežiūra, reguliavimas.

Vidaus kontrolė pagal vaidmenį organizacinėje struktūroje gali būti skirstoma į valdymo, administracinę ir apskaitos kontrolę:

Valdymo kontrolė dažnai laikoma apimančia visas kontrolės rūšis, nes ją sudaro visi planai, procedūros ir tvarka, reikalingos įmonės, įstaigos tikslams pasiekti.

Apibendrinant galima teigti, kad vidaus kontrolė tai nuolat ir nenutrūkstamai funkcionuojanti sistema, kuri užtikrina efektyvią įmonės veiklą, apskaitos principų laikymąsi ir patikimų finansinių ataskaitų pateikimą, užtikrina įstatymų ir kitų teisės aktų bei taisyklių laikymąsi ir kt. Norint pasiekti įmonės tikslų, kiekvienas vadovas privalo vykdyti kontrolę kaip neatskiriama savo pareigų dalį. Svarbiausiu tikslu įmonėms turėtų būti ne pačios vidaus kontrolės sistemos sukūrimas, kuris garantuotų, kad nėra klaidų, neefektyvumo darbe, ar kažkokių neatitikimų, o kad ši sistema padėtų kuo greičiau atrasti tas klaidas ir jas pašalinti tam, kad įmonės veikla būtų kuo efektyvesnė. Svarbiausi vidaus kontrolės tikslai – pateikti patikimą ir išsamią informaciją, apsaugoti turtą ir dokumentus, bei užtikrinti konfidencialumą, užtikrinti efektyvią ir produktyvią įmonės ūkinę veiklą, užtikrinti, kad būtų laikomąsi apskaitos principų, ir būtų patikimai paruoštos finansinės ataskaitos, padėti įmonei prisitaikyti prie besikeičiančių sąlygų ir t.t. Vidaus kontrolė neturi būti lyg priedas organizacijos veikloje, o turi būti glaudžiai persipynusi su organizacijos veikla ir yra jos dalis.

Šiandien sparčiai besikeičiančioje konkurencinėje aplinkoje įmonės, tam, kad neprarastų savo pozicijų, turi ne tik turėti efektyvią vidaus kontrolės sistemą, bet ir privalo ją nuolat keisti ir tobulinti. Efektyvi vidaus kontrolės sistema susideda iš tam tikrų elementų arba kitaip priemonių, kuriomis įmonė siekia savo tikslų. Kokie yra tie elementai, kuriuos reikėtų analizuoti, autorių nuomonės šiuo klausimu yra skirtingos. Vieni yra išskirę net dešimt vidaus kontrolės sistemos elementų, kiti septynis, dar kituose autorių darbuose nurodyti tik du (žr. 1 lentelę).

Apibendrinus autorių pateiktus elementus, galima išskirti pagrindinius, t.y. kontrolės aplinka, rizikos valdymas, informavimas ir komunikacija, kontrolės veikla ir stebėsena. Vidaus kontrolės gairėse taip pat nurodomi prieš tai išvardinti penki pagrindiniai vidaus kontrolės sistemos elementai, t.y.

Vidaus kontrolės sistemos pasirinkimas ir jos taikymas priklauso nuo įmonės dydžio ir struktūros. Mažesnės įmonės, siekdamos savo tikslų, gali naudoti paprastesnes kontroles procedūras ir ne tokias formalias priemones (pvz., mažesnėse įmonėse, kurių vadovai tiesiogiai dalyvauja sudarant finansinę atskaitomybę, detaliųjų kontrolės procedūrų ar valdymo politikos aprašų gali nebūti, tačiau pagrindinės vidaus kontrolės procedūros turi būti įdiegtos).

Aukščiau pateiktų sąvokų apie kiekvieną vidaus kontrolės elementus gali užtekti tik bendram supratimui ir nuomonei susidaryti, todėl tikslinga būtų plačiau panagrinėti kiekvieną iš elementų.

  • Microsoft Word 62 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 20 puslapių (4089 žodžiai)
  • Kolegija
  • Grazina
  • Vidaus kontrolės tvarka
    8.5 - 2 balsai (-ų)
Vidaus kontrolės tvarka. (2015 m. Rugsėjo 09 d.). https://www.mokslobaze.lt/vidaus-kontroles-tvarka.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 26 d. 22:26
×