Viesas administravimas


Valstybinių institucijų plėtra. Viešųjų įmonių reorganizacija. Viešojo sektoriaus dydžio ribų nustatymas. Privatizavimas. Decentralizavimas. Naujas centrinių vadybos įstaigų vaidmuo. Rinkos tipo mechanizmai.

administracinę aplinką, kurią sukuria administracinės sistemos ryšiai su politine sistema ir su visuomene.

1. Administracinis reglamentavimas - VA subjektų ir jų įgaliotų asm teisė priimti individualius ir norminius adm reglament teisės aktus, pareiga tartis dėl adm regl, sprendimo pagrįstumas, teisės ir pareigos, adm sprend kontrolė, VA monitoringas

2. Vidaus administravimas – konkretus institucijos savarankiškas funkcionavimas (struktūra, personalas, ištekliai, raštvedyba, tinkamai vykdyti joms priskirtus VA uždavinius. Kad viskas laiku, regkamentuojama nuostatais, statutais, pareiginėmis instrukcijomis, vidaus tvarkos taisyklėmis

Institucijų formavimas - kiek kokių min ir depart, ES teisės perėmimas, institucijų formavimas.

2. Vadybinis, teisinis, politinis požiūriai į viešąjį administravimą. Viešojo administravimo santykis su kitomis socialinių mokslų disciplinomis.

VG išdėstymo (alokacijos) problemos. Išsisukinėjimas - Rinkos mechanizmo ašis – savanoriški mainai tarp piliečių; mainų pritaikymo sritį riboja išsisukinėjimo reiškinys -. asmenų grupė pasirūpina VG, o tada “n” asmuo” gali išsisukinėti tiek laiko, kiek bent vienas asmuo teiks tą G. 1/n problema – kiekvienas gauna tik tiek, o naudojasi kas nori.

Woodrowas Wilsonas (1856 – 1924 m.) – politikos ir admin atskyrimas

Administravimo modelių paieška privačiame sektoriuje - efektyvumas, antikorupcija

Steigti valdžios centrus, kurie kontroliuotų hierarchines struktūras

Trys teisėtos valdžios tipai: charizmatinė (monarchų) grindžiama emociniu prisirišimu, tradicinė, - tikėjimu tradicijomis, ir teisinė - modelių ar taisyklių teisėtumas – racionali valdžia; trys administracinių sistemų tipai: charizmatinė-monarchinė, feodalinė, biurokratinė

Politikos ir administravimo atskyrimas (pesimistinis požiūris biurokratijos atžvilgiu)

Valdžios hierarchija – viskas sudėtingėja, todėl hierarchija

Fiksuotos oficialios pareigos – aiški kompetencija

Taisyklių sistema –taisyklės nustato, kaip turi būti priimti sprendimai

Karjeros tarnyba – atlygis, ne gamyb priem savininkas

Veiklos dokumentavimas – veiksmai fiksuojami raštu

neefektyvumas, švaistymas, hierarchinė struktūra trukdo kontroliuoti

Griežto valdžių atskyrimo ir formalistinio požiūrio į valdžią kritika – nes praktika neatitinka teorijos

Įstatymų leidybos centralizavimą + adm decentralizavimas, pritaikyti bendruomenei

Vykdomosios valdžios departamentų veiklos sujungimas – kad panašūs būtų šalia

Lutheris Halsey Gulickas 1892 – 1993 m. – valdžia kaip verslas. PODSCORB

(planavimas;organizavimas;personalo komplektavimas;vadovavimas;koordinavimas;atskaitomybė (apie veiklą turi atsiskaityti);biudžeto sistema.)

„gera valdžia“ - efekt VP teikimas yra VI pagrindas,

VP admin turi būti atskirtas nuo politikos,

įgyvendinamas per autonomiškas renkamas komisijas,

mokslinės vadybos principais, biudžeto formavimo, apskaitos, viešųjų pirkimų procedūros

Frederickas W. Tayloras (1856 – 1915) – fabriko ir krautuvės principai, 1 geriausias būdas dirbti

sisteminės vadybos principai, o ne ieškoti žmogaus su išskirtiniais gebėjimais.

Priemonės – organiz standartai: parinkti darbuot, sudaryt darbo operacijas, racion naudoti išteklius ir teisingai atlyginti.

Herbertas Simonas, 1916-2001 – racionalus administratorius

Sprendimų priėmimas – tikslai, alternatyvos, alt rezult numatymas, padariniai ir max best alternatyva. Individo racion ribotas – todėl reikia org. Racion org veikia iki max efektyvumo. Pagr f-jos:

Esmė - administravimo teorijai rūpi, kaip reikėtų sukonstruoti valdomą ir efekt organizaciją

svarbu elgesys įstojant, esant, išstojant iš org.

Priėmimo zona – suinteresuoti, kad reikalas patektų į VT asmeninę priėmimo zoną, tada org vertybės pakeis individ vertybes

Todėl paklusnumas valdančiųjų reikalavimams ne tik efektyvus, bet ir racionalus.

Dwightas Waldo 1913-2000 – VA ir demokratijos santykis

Trumpai: pagrindinės problemos, kurias nagrinėjo ankstyvieji VA tyrinėtojai būtų šios:

1. politikos ir administracijos dichotomija (t.y. atskyrimas) bei jų sąveika.

Kontinentinės Europos VA tradicija. XIX a. susiformavo trys administravimo mokyklos:

prancūzų (kai kurie autoriai laikė ją ne atskira m-kla, o jungiamąja pirmųjų dviejų grandimi)

Austrų-vokiečių administravimo m-kla. Austrų-vokiečių administravimo m-klos kūrėju laikomas L.von Stein, kuris bandė į administravimą pažvelgti moksliniu aspektu. Jis teigė, kad administracija apima beveik visą valstybės veiklą, išskyrus įstatymų leidybą, o administracijos mokslas apima visas administravimo sritis. I. Jastrow tvirtino, kad reikia išskirti administracijos mokslą iš administracinės teisės; akcentavo, kad administracijos mokslas turi nagrinėti 2 problemas: kaip yra administruojama ir kaip reikia administruoti. F. Stier-Somlo siūlė išskirti 3 disciplinas: administracinę teisę, administracijos mokslą ir administracinę politiką. M. Weber. Iki šiol plačiausiai žinomo vokiečių istoriko, sociologo ir ekonomisto darbai. Jo sukurtas “biurokratinės organizacijos modelis” padėjo pagrindus sociologiniams įstaigų tyrimams. Jį galima priskirti tiems, kuriems teisinė administracinė tvarka buvo pažangos pagrindas. Po II PK “teisinės valstybės” koncepcija pradėjo užleisti vietą “administracinės valstybės” koncepcijai. Tai sietina su JAV VA vadybinės teorijos skverbimusi į kontinentinę Europą. Atsirado būtinybė atnaujinti administravimo tyrinėjimus ir priderinti administracinę teisę prie naujų reikalavimų.

  • Microsoft Word 232 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 85 puslapiai (49121 žodžiai)
  • Universitetas
  • Ggcbhv
  • Viesas administravimas
    10 - 5 balsai (-ų)
Viesas administravimas. (2016 m. Sausio 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/viesas-administravimas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 23 d. 22:11
×