Viešasis administravimas Lenkijoje


Viešojo administravimo savarankiškas darbas. Viešojo administravimo sistema Lenkijoje Administravimas. Politinė sistema. Administracinis suskirstymas. Viešojo administravimo padalinimas Atsižvelgiant į administravimo veiklos teritorinę masto sritį. Ministrų taryba. Regionines asamblejos. Regiono valdyba. Vaivadijos maršalka. Pavieto tarybos. Tarybos apygarda. Savivaldybės taryba. Atsižvelgiant į veiklą.   Formaliu. Atsižvelgiant į šias kompetencijas. Bendrą kompetenciją. Ypatingą kompetenciją. Institucijų struktūra pagal lygius. Pagrindinis viešojo administravimo padalinimas. Viešasis administravimas. Valstybės vyriausybės administravimas. Lenkijos Respublikos Prezidentą. Aukščiausiojo audito institucijas Nacionalinę radijo ir televizijos tarybą. Pilietinių teisių gynėją Nacionalinę teismų tarybą. Lenkijos nacionalinio banko institucijos įskaitant Finansų politikos nacionalinę tarybą. Centrinės administravimo institucijos , pavaldžios Seimui Valstybės administravimo institucijos. Vyriausiasias institucijas centrines valdžios institucijas vietos valdžios institucijos. Vyriausiosios institucijos pasižymi šiomis savybėmis. Centrinės valdžios institucijos Labiausiai tipiškais centriniais biurais laikomi. Centrinių biurų funkcijos. Savivaldybės administravimas. Piliečių dalyvavimas viešajame Lenkijos valdyme. Balsavimo teisė. Liaudies teisėkūros iniciatyvos. Kitos piliečių dalyvavimo formos viešajame gyvenime. Valstybės tarnyba 1996m. Įstatymo tikslas. Pagal šį įstatymą valstybės tarnautojų korpusą sudaro. Šis korpusas suskirstytas į. Valstybės tarnautojai. Lenkijos valstybės tarnyboje vyrauja. Svarbiausi baudžiamieji nusikaltimai , kurių reikia saugotis Lenkijos valstybės tarnautojams , yra šie. Dabartiniu metu personalas į Lenkijos valstybės tarnybą atrenkamas dvejopai. Kandidatai į valstybės tarnybos pareigybes turi būti. Kandidatai į svarbiausias valstybės tarnybos pareigybes skiriami konkursų būdu. Valstybės tarnybos tarybą sudaro 16 asmenų. Valstybės tarnautojų atlyginimas.


Administravimas tai bet kokia organizuota veikla, kurios tikslas pasiekti tam tikrų tikslų. Administravimas yra ilgalaikė, tikslinga ir planuota veikla. Ši sistema egzistuoja visoje žmogaus civilizacijos istorijoje (kai žmonės pradėjo gyventi grupėse) Pirminis šios sistemos kūrimo impulses, buvo mokesčių surinkimas, statyba, gynyba, paslaugos ir žemės ūkis.

“<...> įstatymų nustytose ribose, teismų kontroliuojama vykdomoji valdžia atsako už įstatymų įgyvendinimą, nagrinėja šio reglamento nuostatas ir yra atsakinga už valstybės padėti”

"... Viešasis administravimas yra sistemos tarnas ir politinės valdžios vykdomosios galios aparatas , visą jos veiklą sudaro įstatymų įgyvendinimas ir įstatymais remiasi. "

Per viešąjį administravimą Lenkijoje suprantame centrinį administravimą (vyriausybinį administravimą) - atskiras ministerijas, vadovaujančias šalies gyvenimui, ir kitas valiutos institucijas, pavyzdžiui, Centrinis bankas, teismai ir tt., o taip pat ir teritorinį administravimą (savivaldybių administravimą).

Viešasis administravimas yra vykdomas valstybės, taigi ir valstybės institucijų, taip pat ryšių su visuomene, juridinių ir kitų administravimo subjektų. Teorijoje viešąjį administravimą atskiriame tokiu požiūriu:1. Organizaciniu. Administravimo subjektų visuma, taigi ir administravimo institucijos ir kiti subjektai, atliekantys tam tikras viešojo administravimo funkcijas.2. Materialiniu. Tai tokia valstybės veikla, kurioje kalbama apie administracinius reikalus arba vykdomosios valdžios funkcijas ir įgaliojimus.3. Formaliu. Ši veikla yra vykdoma administravimo subjektų, nesvarbu, ar ji administracinio pobūdžio, ar ne.

3) Atsižvelgiant į šias kompetencijas:1. Bendrą kompetenciją - susijusi su visais ar bent jau daugeliu gyvenimo sričių duotame plote; vaivada, savivaldybės tarybos2. Ypatingą kompetenciją, kuriai taikoma viena valstybės valdymo sritis , ministras, mokesčių inspekcija.Institucijų struktūra pagal lygius:

4) Pagrindinis viešojo administravimo padalinimas:          Viešasis administravimas yra įvairių administravimų visuma sprendžiančių viešuosius reikalus, ypač valstybės /vyriausybės administravimo ir savivaldybės administravimo. Viešasis administravimas yra paskirtas, siekiant nustatyti visų administravimo rūšių struktūras, veiklą ir žmones.

Aukščiau aprašytas viešojo administravimo paskirstymas taip pat yra pagrįstas kanceliarinės biurokratijos pragmatikoje. Šiuo metu darbuotojų, dirbančių viešajame administravime statusą, reguliuoja, visų pirma trys skirtingi įstatymai. Savivaldybės darbuotojams taikomas 1990 m. kovo 22 d. apie savivaldybės darbuotojus (t.y. leidinys įstatymas. Įstatymai 2001, Nr 142, str. 1593 su pakeitimais). Teisinę padėtį dirbančių asmenų įstaigos pozicijose vyriausybės administravime, tai yra valstybės tarnybos narių, reguliuoja 2006 m. rugpjūčio 24 d. įstatymas apie valstybės tarnybą. (leidinys 170, poz. 1218 su pakeitimais) .. Priešingai nei kitiems valstybės pareigūnams iš esmės yra taikomas 1982 m. rugsėjo 16 d. įstatymas apie darbuotojus iš valstybės institucijų (t.y. leidinys teisė. Įstatymai, 2001 m. Nr 86 punktas. 953 su pakeitimais) .

Viešasis administravimas Lenkijoje. (2015 m. Birželio 15 d.). http://www.mokslobaze.lt/viesasis-administravimas-lenkijoje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 04:12