Viešasis administravimas

832 dokumentai
Tyrimo metodas: interviu
9( 4 atsiliepimai )
Įvadas. Apklausa interviu būdu. Interviu respondentai. Interviu valdymas. Interviu technika. Interviu metodo privalumai. Interviu metodo trūkumai. Interviuotojo darbas. Duomenų fiksavimas. Iliustracijos pavyzdys. Literatūra.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 14 puslapių
2014 10 28
Viešojo administravimo praktika
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Įstaigos charakteristika. Įstaigos įkūrimas. Įstaigos veiklos apibūdinimas. Všį alytaus darbo rinkos mokymo centro normatyviniai dokumentai. Įmonės vidinė ir išorinė aplinka. Įmonės vidinė ir išorinė aplinka. Įstaigos ...
Viešojo administravimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2013 01 07
Lyginamojo viešojo administravimo publikacijos žurnaluose „Viešoji politika ir administravimas“ ir „Viešasis adinistravimas“
Įvadas. Lyginamasis viešasis administravimas teoriniu aspektu. Viešojo administravimo samprata. Lyginamasis viešasis administravimas. Lyginamojo viešojo administravimo publikacijos žurnale „Viešoji politika ir administravimas“ 2010- 2013 ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 04 01
Biudžetinė įstaiga ar viešoji įstaiga palyginimas
9,3( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Biudžetinė įstaiga. Viešoji įstaiga. Nevyriausybinės organizacijos. Savanoriškos ne pelno organiozacijos. Nevyriausybinių organizacijų ir viešojo administravimo institucijų sąveikos ypatumai. Organizacijų skirtumai. Išvados. ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 15 puslapių
2012 11 11
Personalo valdymas įmonėjė Personalo praktikos ataskaita
Lentelių sąrašas. Įvadas. DrÄxlmaier“ įmonės atsakingo darbuotojo už personalo valdymo organizavimą pareiginių nuostat analizė. Personalo organizavimas ,drÄxlmaier“įmonėje. Personalo poreikio planavimas. Paieškos atrankos, samdos, ...
Viešojo administravimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2015 05 25
Valstybės tarnybos lyginamoji analizė
I. Valstybės tarnybos raidos etapai. Pagrindiniai valstybės tarnybos veiklos principai. Valstybės tarnybos raidos tendencijos. Istorinė patirtis ir šiuolaikinė valstybės tarnyba. Valstybės tarnybos modeliai Vakarų šalyse. Valstybės ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 58 puslapiai
2014 05 20
Viešojo valdymo reformos
Viešojo valdymo reformų valdymas Lietuvoje. Santrauka. Įvadas. Lietuvos viešasis valdymas ir viešojo valdymo reformos. Valdymo reformos viešajame valdyme. Lietuvos viešojo valdymo reformų apžvalga. Lietuvos viešojo valdymo reformų ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2015 03 23
Piliečių dalyvavimas savivaldybės viešajame administravime
Įvadas. Piliečių dalyvavimo esmė ir būdai. Teisinės piliečių dalyvavimo galimybės. Piliečių dalyvavimas Tauragės rajono savivaldybės viešajame administravime. Išvados ir rekomendacijos. Literatūra.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 11 puslapių
2015 01 30
Alytaus miesto ssgg (swot) analizė
Alytaus miesto privalumai ir trūkumai. Stiprybės. Silpnybės. Alytaus miesto galimybės ir grėsmės. Išvados.
Viešojo administravimo namų darbai, Namų darbas, 5 puslapiai
2012 12 28
Gerovės valstybių modeliai Konspektas
10( 2 atsiliepimai )
Kontinentinės Vakarų Europos valstybių istorijos bruožai. Pietų Europos Viduržemio , lotyniškasis korporatyvinis klientelistinis modelis. Globalizacijos ir europeizacijos įtaka socialiniam pasauliui. Institucinis perskirstomasis ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 20 puslapių
2017 02 07
Dokumentų valdymo savarankiškas darbas
Įvadas. Teorinė dalis. Organizacijos duomenys. Organizacijos juridinis statusas. Organizacijos kontaktiniai duomenys. Veiklos srytis. Organizacijos struktūra. Pavaldumo schema. Norminiai dokumentai, reglamentuojantys dokumentų rengimą ir ...
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 27 puslapiai
2014 10 22
Ikimokyklinis ugdymas kursinis
Įvadas. Ikimokyklinio ugdymo paslaugos viešojo teikimo pagrindimas. Ikimokyklinio ugdymo paslaugos teikimo kontekstas. Ikimokyklinio ugdymo paslaugos teikimo sistemos modelis Lietuvoje. Ikimokyklinio ugdymo paslaugos teikimo planavimas. ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2016 08 06
Grupės komandos formavimas ir valdymas
8,5( 2 atsiliepimai )
Grupės komandos formavimas ir valdymas, personalo vadyba. Įvadas. Grupės ir komandos samprata, formavimo principai. Grupės ir komandos samprata, klasifikacija. Grupės ir komandos formavimosi etapai. Grupės formavimosi etapai. Komandos ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 19 puslapių
2013 05 08
Socialinių paslaugų tobulinimas
Socialinių paslaugų tobulinimo uždaviniai. Įvadas. Socialinė politika lietuvoje. Socialinės apsaugos sistema. Socialinių paslaugų samprata. Socialinių paslaugų klasifikacija. Socialinių paslaugų organizavimo principai. Socialinių ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2013 04 18
Elektroninės valdžios samprata ir modeliai
Elektroninė valdžia. Įvadas. Elektroninės valdžios samprata ir esmė. Elektroninės valdžios modeliai. Rašto darbo išvados. Literatūros sąrašas.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 01 10
LT sveikatos priežiūros sistema
Lietuvos sveikatos priežiūros sistema. reglamentuojantys įstatymai. institucijos. Sveikatos sistemos institucijos. Lietuvos nacionalinė sveikatos sistema. Pirminės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Paslaugų teikimo ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 11 10
Praktikos ataskaita Kauno miesto savivaldybėje
Įvadas. Kauno miesto savivaldybės Miesto tvarkymo skyrius. Adaptacija institucijoje ir įgauti įgūdžiai. Miesto tvarkymo skyriaus SSGG analizė. Skyriaus organizacinė kultūra ir komunikacija. Išvados. Šaltiniai. Priedai.
Viešojo administravimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2016 04 19
Lietuvos Vokietijos švietimo sistema
Lietuvos ir Vokietijos švietimo strategijos problemos. Įvadas. Lietuvos švietimo raida. Tautinė mokykla. Lietuvos švietimo koncepcija – reformos pradžia. Antrasis reformos etapas. Lietuvos švietimo sistema. Lietuvos švietimo sistema. ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2013 02 21
Valstybės tarnybos Lietuvoje ir Latvijoje palyginimas
Įvadas. Valstybės tarnybos samprata. Valstybės tarnybos įstatyminės bazės kūrimas Lietuvoje ir Latvijoje. Lietuvos valstybės tarnybos įstatymas. Latvijos Valstybės tarnybos įstatymas. Lietuvos ir Latvijos valstybės tarnybos palyginimas. ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 17 puslapių
2014 05 16
Žmogiškuju ištekliu vadybos egzamino klausimai
Harvardo žmogiškųjų išteklių vadybos modelis. Mičigano žmogiškųjų išteklių vadybos modelis. Žmogiškųjų išteklių vadybos funkcijos. Personalo vadybos ir žmogiškųjų išteklių vadybos skirtumai. Kompetencijos sąvoka ir ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2017 01 22
Profesinės praktikos ataskaita AB Seb banke
Įvadas. Įmonės pristatymas ir valdymo struktūra. Rekvizitai. SEB banko misija, vizija, vertybės. SEB veiklos kryptis. Ryšiai su klientais. Organizacinė valdymo struktūra. Seb banko ssgg analizė. Seb banko darbo tvarkos taisyklės. ...
Viešojo administravimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2016 11 17
Viešųjų e-paslaugų analizė valstybinėje įmonėje „Regitra“
Teorija. Paslaugų teikimas. Administracinės paslaugos. Elektroninės paslaugos bedarbiams ir ieškantiems darbo. Elektroninės paslaugos darbdaviams. Juridninių asmenų registravimo elektroninė paslauga. Elektroninės paslaugos gyventojams, ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2014 03 29
Viešųjų paslaugų teikimas ir administravimas Lietuvoje referatas
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Viešųjų paslaugų teikimo samprata ir reikšmė. Viešųjų paslaugų teikimas Lietuvoje. Viešųjų paslaugų teikimas ir administravimas Lietuvoje. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 04 09
Savivaldybės veiklos analizė socialinių paslaugų požiūriu
Įvadas. Socialinių paslaugų samprata. Socialinių paslaugų klasifikacija. Socialinių paslaugų organizavimo principai. Socialinių paslaugų kokybės vertinimas. Socialines paslaugas teikiančios įstaigos alytuje jų veikla ir prienamumo ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2014 03 19
Lietuvos viešojo valdymo reforma
Įvadas. Viešojo valdymo reformos tendencijos. Viešojo valdymo reformos samprata ir esmė Viešojo valdymo reformos priežastys. Reformos modelis. Naujoji viešoji vadyba. Naujosios viešosios vadybos funkcinė pusė. NVV doktrina.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 06 25
Latvijos valstybės tarnybos sistemos bruožai
Įvadas. Vasltybės tarnyba. Valstybės tarnybos samprata. Valstybės tarnautojai Latvijoje. Valstybės tanautojų mokymas Latvijoje. Personalo atrankos principai. Etika viešojo sektoriaus personalo valdyme. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 9 puslapiai
2015 01 15
Vadybos įgūdžių lavinimo praktika restorane „Charlie Pizza“
Įvadas. Darbo objekto, informacijos šaltinių ir tyrimų metodikos apžvalga. Darbo objektas. Informacijos šaltinių apžvalga. Vadybinės veiklos teorijos analizė. Vadybinės veiklos ypatumai. Vadybos principai. 3„Amber food" Uab, „Charlie ...
Viešojo administravimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 23 puslapiai
2015 04 26
Piliečių dalyvavimo galimybės Alytaus rajono savivaldybėje
8,5( 2 atsiliepimai )
Piliečių dalyvavimo samprata ir reikšmė. Piliečių dalyvavimo samprata ir būdai. Piliečių dalyvavimo viešajame administravime svarba. Piliečių dalyvavimo formos viešajame administravime. Piliečių dalyvavimo sprendimų priėmimo procese ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2014 12 11
Pokyčių valdymas
Įvadas. Pokyčių numatymo ir realizavimo etapai. Pokyčių valdymo proceso analizė. Pokyčių valdymo koncepcijos ir jų įgyvendinimo kliūčių sprendimas. Sėkmingo pokyčių valdymo modelis. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2014 03 29
Kova su korupcija Lietuvoje
Įvadas. Kas yra korupcija. Korupijos atsiradimo priežastys Lietuvoje. -Kova su korupcija. -Korupcijos prevencija. Išvados. Literatūros sąrašas.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 10 28
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo