Viešojo administravimo konspektai

37 dokumentai
Valstybės tarnybos lyginamoji analizė
I. Valstybės tarnybos raidos etapai. Pagrindiniai valstybės tarnybos veiklos principai. Valstybės tarnybos raidos tendencijos. Istorinė patirtis ir šiuolaikinė valstybės tarnyba. Valstybės tarnybos modeliai Vakarų šalyse. Valstybės ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 58 puslapiai
2014 05 20
Viešojo administravimo tyrimų metodologija
Socialinių mokslų pažinimo problemos pozityvizmas, fenomenologija, hermeneutika. Socialinių mokslų ontologinės problemos holizmas ir individualizmas. Vadybiniai, politiniai, teisiniai ir ekonominiai viešojo administravimo aspektai. Viešojo ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2016 07 31
Gerovės valstybių modeliai Konspektas
Kontinentinės Vakarų Europos valstybių istorijos bruožai. Pietų Europos Viduržemio , lotyniškasis korporatyvinis klientelistinis modelis. Globalizacijos ir europeizacijos įtaka socialiniam pasauliui. Institucinis perskirstomasis ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 20 puslapių
2017 02 07
Viešasis administravimas konspektas (2)
Viešasis administravimas. Viešojo administravimo samprata. Viešojo sektoriaus, privataus sektoriaus ir visuomeninio sektoriaus skirtumai. Viešojo administravimo objektas ir sudėtinės dalys. Administracinis reglamentavimas. Vidaus ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 56 puslapiai
2014 06 22
Viešųjų ir privačių interesų derinimas vastybės tarnyboje
Viešųjų ir privačių interesų derinimas valstybės tarnyboje. Privatūs interesai. Artimi asmenys. Viešieji interesai. Deklaracijos duomenų patvirtinimas , tikslinimas ir papildymas. Deklaracijos forma ir saugojimas. Deklaracijos duomenų ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2015 04 01
Pridėtinės vertės mokestis. Įmokos socialiniam draudimui ir sveikatos draudimui
Pridėtinės vertės mokestis. Įmokos socialiniam draudimui ir sveikatos draudimui. Pagrindiniai PVM principai. PVM instrumentarijus Lietuvos sąlygomis. PVM mokesčio subjektas. PVM mokėtojai (subjektai). PVM mokesčio objektas (1). PVM mokesčio ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 66 puslapiai
2013 10 29
Viesojo administravimo teorijos ir paradigmos
Administracinės valdžios bruožai demokratijoje. Politikos formavimo proceso etapai. Politikos įgyvendinimo teorijos. Pagrindinės koncepcijos. Naujoji dešinė. Racionalus viešasis administravimas. Sprendimų priėmimo procesas. Sprendimų ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2013 05 27
Viešojo administravimo tyrimų metodologija konspektas
Apibrėžkite ir paaiškinkite viešojo administravimo tyrimų metodologiją ir jos funkcijas. Met ja kaip technika. Kaip sudaromas tyrimo klausimas ir tyrimo projektas. Problema , tikslas. Tyrimo uždavinys. Tyrimo tikslai , pobūdis. Tyrimo ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 27 puslapiai
2016 08 10
Viešasis administravimas konspektas
Konspektas pilnai apimantis viešajį administravimą. Viešojo administravimo apibrėžimai. Viešasis administravimas siaurąja ir plačiąja prasme. Viešojo administravimo disciplina socialinių mokslų sistemoje. Viešojo sektoriaus samprata. ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 370 puslapių
2013 08 30
Ukio statistikos egzamino teorija vgtu
ŪKIO STATISTIKA. Statistiniai duomenų rinkimo metodai. Anketinė apklausa. Apklausos organizavimo rūšys , anketavimo pranašumai ir trūkumai. Imties metodas. Imties rūšys. Imties tyrimų klaidos. Stochastinis arba statistinis ryšys. ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 16 puslapių
2017 02 08
Viešojo administravimo pagrindai konspektas
Viešojo administravimo pagrindai. Viešojo administravimo objektas. Viešasis administravimas. Viešojo administravimo sistema. Pagrindinės viešojo administravimo sritys. Administracinis reglamentavimas. Vidaus administravimas. Administracinių ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 303 puslapiai
2013 05 28
Viešojo administravimo konspektas
Politikos samprata. Pilietinė visuomenė ir globalizacija. Viešosios politikos samprata. Viešasis ir privatus sektorius. Viešosios politikos ir administravimo istorinė raida. Viešosios politikos analizė ir jos raida. Politikos analizės ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 30 puslapių
2014 01 04
Viešojo administravimo sistema
Sisteminė analizė viešojo administravimo studijose. Viešojo administravimo disciplina socialinių mokslų kontekste. Sistemų samprata. Vidiniai ryšiai. Grįštamasis ryšys. Sisteminės analizės modelis. Grįžtamuoju ryšių. Biurokratija ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 27 puslapiai
2016 03 10
Viešojo administravimo sistemų konspektas
Sisteminė analizė viešojo administravimo studijose. Viešojo administravimo disciplina socialinių mokslų kontekste. Kad mokslas „ įvyktų “ reikia iškelti spėjimą apie ką nors ir patikrinti ar praktikoje tas spėjimas pasitvirtins. ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 42 puslapiai
2015 06 17
Viešasis administravimas paskaitų konspektas
Apie tai kalbėjome paskaitose. Viešasis administravimas. Viešojo administravimo samprata. Viešojo administravimo subjektas. Viešojo administravimo subjektų sistemą. Valstybinio administravimo subjektai. Savivaldybių administravimo ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2016 11 24
Viešasis administravimas teorijos ir paradigmos
Pagrindinės VA sąvokos “ Viešasis administravimas. Kiti viešojo administravimo sąvokos apibrėžimai. Yra daug viešojo administravimo apibrėžimų , tačiau daugumos jų autoriai sutinka , kad viešasis administravimas apima. Pagrindinės ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 6 puslapiai
2015 12 21
Strateginis valdymas konspektas (2)
Strateginio valdymo samprata. Būsenų ateityje. RŪŠYS Intuityvinis. Priežasties ir pasekmės. Struktūrinės analizės. Struktūrinius pokyčius. Strateginis valdymas. Ateities tikslus. Pridėtinės vertės. Konkurencinis pranašumas. ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 20 puslapių
2015 05 05
Viesas administravimas
Valstybinių institucijų plėtra. Viešųjų įmonių reorganizacija. Viešojo sektoriaus dydžio ribų nustatymas. Privatizavimas. Decentralizavimas. Naujas centrinių vadybos įstaigų vaidmuo. Rinkos tipo mechanizmai.
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 85 puslapiai
2016 01 15
Viešasis Administravimas Lietuvoje
Sisteminė analizė ir jos esmė. Sisteminis požiūris. Situacinis požiūris. Procesinis požiūris. Vadybos ciklas. Vadybos raida lietuvoje. Vadybos ištakos senojoje lietuvoje. Sovietinis laikotarpis. Tyrimų sritys išrysškėjusios. ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2016 07 28
Žmogiškuju ištekliu vadybos egzamino klausimai
Harvardo žmogiškųjų išteklių vadybos modelis. Mičigano žmogiškųjų išteklių vadybos modelis. Žmogiškųjų išteklių vadybos funkcijos. Personalo vadybos ir žmogiškųjų išteklių vadybos skirtumai. Kompetencijos sąvoka ir ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2017 01 22
Valstybės tarnyba
NVV ir jos įtaka valstybės tarnybai. NVV įtaka Lietuvos VT. Lietuvos VT esmė ir Valstybės tarnybos įstatymas. Biurokratija teorija ir praktika. Weberio koncepcijos trūkumai.
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2014 07 09
Biurokratijos istorija
Biurokratijos istorija apžvelkite skirtingas biurokratijos teorijas. Kuo viešasis administravimas demokratinėje valstybėje skiriasi nuo biurokratijos autoritariniuose ir totalitariniuose rėžimuose. Kokia yra biurokratijos samprata ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 4 puslapiai
2016 08 05
Raštvedybos pagrindai
Raštvedybos pagrindai. Kanceliarinės kalbos ypatybės. Kanceliarinė kalba – bendrinės kalbos atmaina. Unifikuoti dokumentai. Svarbiausi dokumentų ir kanceliarinės kalbos principai. Dokumentų sudarymas. Dokumentų rengimo taisyklės. ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 46 puslapiai
2013 05 28
Socialinių paslaugų sistemos raida
Socialinių paslaugų sistemos raida. Socialinių paslaugų sistemos raida Lietuvoje pirmasis etapas. 1994. Vyriausybės patvirtinta Socialinės paramos koncepcija. Socialinių paslaugų plėtra Lietuvoje. Stacionarių socialinių paslaugų ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 11 puslapių
2017 04 15
Viešojo administravimo pagrindai konspektas (2)
„ Vieno langelio “. Atsakomybė už priimtus sprendimus. Naujovių ir atvirumo permainoms principas. Įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė Administracinių paslaugų teikimas Viešųjų paslaugų teikimo ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 9 puslapiai
2017 10 19
Viešojo administravimo teorijos ir paradigmos konspektas
Organizacinis humanizmas. Barnard formalios ir neformalios organizacijos. Ch. Argyris asmenybė ir organizacija. Robertas Golembiewski apie organizacijos raidą viešajame sektoriuje. Orion White organizacinė demokratija. Naujasis viešasis ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 17 puslapių
2015 03 12
Viešosios elektroninės paslaugos konspektas
Valdžios samprata. Valdžios dimensijos. Pagrindinės. valdžios iniciatyvų dimensijos. Kas yra. paslaugos. Kokia. paslaugų nauda piliečiams. Kas yra vaiisis. Kas yra vieno langelio principas. Paslaugos teikimo modelis. Kuo remiantis ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 3 puslapiai
2018 03 30
Europos Sąjungos biudžetas konspektas
Europos Sąjungos biudžetas. ES biudžetos sudarymo pricinpai ir tvirtinimas. ES biudžeto pajamų šaltiniai. Tema Mokesčių administravimas. Tema Viešųjų paslaugų kainodara. Švietimas. Licencijos. Valstybiniai aukcionai. Tema Viešųjų ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 12 puslapių
2016 06 07
Moksliniai principai viešajame administravime
Moksliniai principai viešajame administravime. Mokslinės veiklos pradžia vadyboje. Frederickas W. Tayloras. “Vienas geriausias būdas”. Mokslinių principų taikymas organizacijų studijose. Organizacinės priemonės. “Darbo semtuvu ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 42 puslapiai
2016 08 01
Mokslinio tiriamojo darbo rengimas - konspektas
Tema - Mokslinių tyrimų tipai. Tema - Mokslo metodologija ir metodas. Tema - Mokslinio tyrimo programa. Tema – Magistro baigiamojo darbo struktūra, jo pagrindinės dalys. Tema - Kiekybinių ir kokybinių tyrimų metodologija. Tema - ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 40 puslapių
2018 04 02
×