Viešojo administravimo kursiniai darbai

129 dokumentai
Viešojo valdymo reformos
Viešojo valdymo reformų valdymas Lietuvoje. Santrauka. Įvadas. Lietuvos viešasis valdymas ir viešojo valdymo reformos. Valdymo reformos viešajame valdyme. Lietuvos viešojo valdymo reformų apžvalga. Lietuvos viešojo valdymo reformų ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2015 03 23
Ikimokyklinis ugdymas kursinis
Įvadas. Ikimokyklinio ugdymo paslaugos viešojo teikimo pagrindimas. Ikimokyklinio ugdymo paslaugos teikimo kontekstas. Ikimokyklinio ugdymo paslaugos teikimo sistemos modelis Lietuvoje. Ikimokyklinio ugdymo paslaugos teikimo planavimas. ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2016 08 06
Socialinių paslaugų tobulinimas
Socialinių paslaugų tobulinimo uždaviniai. Įvadas. Socialinė politika lietuvoje. Socialinės apsaugos sistema. Socialinių paslaugų samprata. Socialinių paslaugų klasifikacija. Socialinių paslaugų organizavimo principai. Socialinių ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2013 04 18
Lietuvos Vokietijos švietimo sistema
Lietuvos ir Vokietijos švietimo strategijos problemos. Įvadas. Lietuvos švietimo raida. Tautinė mokykla. Lietuvos švietimo koncepcija – reformos pradžia. Antrasis reformos etapas. Lietuvos švietimo sistema. Lietuvos švietimo sistema. ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2013 02 21
Viešųjų e-paslaugų analizė valstybinėje įmonėje „Regitra“
Teorija. Paslaugų teikimas. Administracinės paslaugos. Elektroninės paslaugos bedarbiams ir ieškantiems darbo. Elektroninės paslaugos darbdaviams. Juridninių asmenų registravimo elektroninė paslauga. Elektroninės paslaugos gyventojams, ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2014 03 29
Personalo valdymas viešbutyje
Įvadas. Įmonės personalo valdymo teorinis aspektas. Personalo valdymo teorijos. Personalo valdymo problemos. Viešbučio „jūratė” įmonės charakteristika. Viešbučio „jūratė“ pristatymas. Teikiamų paslaugų kokybės kontrolė. ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 puslapių
2013 04 02
Savivaldybės veiklos analizė socialinių paslaugų požiūriu
Įvadas. Socialinių paslaugų samprata. Socialinių paslaugų klasifikacija. Socialinių paslaugų organizavimo principai. Socialinių paslaugų kokybės vertinimas. Socialines paslaugas teikiančios įstaigos alytuje jų veikla ir prienamumo ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2014 03 19
Piliečių dalyvavimo galimybės Alytaus rajono savivaldybėje
8,5( 2 atsiliepimai )
Piliečių dalyvavimo samprata ir reikšmė. Piliečių dalyvavimo samprata ir būdai. Piliečių dalyvavimo viešajame administravime svarba. Piliečių dalyvavimo formos viešajame administravime. Piliečių dalyvavimo sprendimų priėmimo procese ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2014 12 11
Pokyčių valdymas
Įvadas. Pokyčių numatymo ir realizavimo etapai. Pokyčių valdymo proceso analizė. Pokyčių valdymo koncepcijos ir jų įgyvendinimo kliūčių sprendimas. Sėkmingo pokyčių valdymo modelis. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2014 03 29
Vietos savivalda ir savivaldybių tarybų rinkimai Jurbarko savivaldybė
Įvadas. Vietos savivalda ir savivaldybė. Vietos savivaldos ir savivaldybės samprata. Savivaldos principai. Savivaldybių institucijos. Savivaldybės taryba. Meras ir mero pavaduotojas. Savivaldybės administracija. Savivaldybės funkcijos. ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2014 04 03
Organizacinė kultūra ir jos vertybės
Įvadas. Organizacijos kultūros samprata. Pagrindiniai organizacijos kultūros elementai. Organizacinės kultūros struktūra, segmentai ir funkcijos. Organizacijos vertybės. Organizacijos strategijos ryšys su vertybėmis, jų komunikavimas. ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2014 10 01
Socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo kokybės vertinimo uždaviniai
Įvadas. Socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo teoriniai aspektai. Socialinių paslaugų samprata. Socialinių paslaugų klasifikavimas. Socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas. Socialinių paslaugų organizavimas. Socialinių ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2014 02 13
Viešasis administravimas Suomijoje
Įvadas. Viešojo administravimo veikimas suomijos respublikoje. Viešojo administravimo struktūra. Aukščiausios valstybinės valdžios institucijos. Parlamentas. Respublikos prezidentas. Vyriausybė. Valstybės administravimas ir centrinės ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2012 09 05
Paslaugų kokybės valdymo ypatumai reglamentuotoje aplinkoje
Įvadas. Paslaugų kokybės valdymas. Paslaugos samprata ir bruožai. Paslaugų kokybės samprata. Paslaugų kokybės valdymo ypatumai. Paslaugų kokybės valdymo modeliai. Servqual metodika. Paslaugų kokybės valdymo ypatumai civilinės ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2015 04 27
Latvijos ir Lietuvos savivaldos sistemų lyginamoji analizė
Įvadas. Vietos savivaldos reformos. Savivaldybių finansinė padėtis. Vietos savivaldos institucinė struktūra. Išvados. Literatūra. Priedas. Lietuvos vietos savivaldos institucinės struktūros pavyzdys. Priedas. Latvijos vietos savivaldos ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2014 10 26
Savivaldybės biudžeto analizė
Įvadas. Lr finansų ministerijos tikslas, struktūra bei strateginiai tikslai. Mažeikių miesto savivaldybė. Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto analizė. Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto analizė. Mažeikių rajono savivaldybės ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2013 11 28
Bulgarijos ir Estijos vietos savivalda
9,7( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Bulgarijos Respublikos vietos savivaldos analizė. Vietos savivaldos funkcijos. Teritorinis Bulgarijos Respublikos suskirstymas. Estijos Respublikos vietos savivaldos analizė. Vietos savivaldos finansavimas. Bulgarijos Respublikos ir ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2015 03 12
Kontrabanda Lietuvoje
Įvadas. Kontrabanda. Akcizas. Statistika. Kontrabandinės cigaretės. Sprendimų priėmimas. Sprendimų priėmimo alternatyvos. Alternatyvų įvertinimas. Sprendimo priėmimas, rezultato prognozavimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2014 11 22
Vietos savivaldos institucijos, jų veiklos organizavimas
Įvadas. Vietos savivaldos samprata. Savivaldos įgyvendinimo principai. Istorinė vietos savivaldos institucijų raida Lietuvoje. Vietos savivaldos institucijos. Savivaldybės taryba. Savivaldybės meras. Savivaldybės administracija. Savivaldos ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2016 02 17
Šiuolaikinių organizacijų komunikavimo ypatybės
Įžanga. Komunikacija. Komunikacijos proceso modeliai. Komunikacijos rūšys ir funkcijos. Komunikacijos lygiai. Komunikacijos efektyvumas. Formalus ir neformalus komunikavimas. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2012 12 28
Informacinių technologijų poveikis Lietuvos viešajam administravimui
Įvadas. Informacinės technologijos ir jų samprata. Elektroninės valdžios samprata ir raidos etapai. Elektroninės valdžios modeliai ir lygmenis. Elektroninė valdžia Lietuvos viešajame administravime. Elektroninės valdžios įgyvendinimas ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2015 04 01
Lietuvos draudimas kursinis darbas
Įvadas. Personalo valdymo veiklos. Personalo poreikio planavimas. Personalo verbavimas. Personalo atranka. Personalo įdarbinimas. Personalo adaptavimas. Personalo vertinimas. AB „ Lietuvos draudimas ” organizacijos personalo valdymo veiklų ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 11 01
Korupcijos prevencijos mechanizmo kūrimas įstatymų leidyboje
Įvadas. Korupcijos samprata ir formos. Korupcijos samprata. Korupcijos formos. Korupcijos priežastys ir pasekmės. Priežastys, sąlygojančios korupciją Lietuvoje. Korupcijos paplitimas Lietuvoje. Korupcijos keliama grėsmė. Korupcijos ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2014 12 02
Vadovas ir darbuotojų atrankos procesas
Įvadas. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Žmogiškųjų išteklių įtaka įmonės įvaizdžiui. Verbavimas. Tiesioginė paieška ir atranka. Personalo atranka. Atrankos procesas. Atrankos proceso etapai. Atrankos metodai. Vadovų atranka. ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2014 02 13
Viešojo saugumo tarnybos strateginio valdymo ciklo realizavimo ypatybės
Įvadas. Viešojo saugumo tarnyba. Terorinė dalis. Strateginio valdymo samprata. PEST analizė. Vidinės aplinkos ir išteklių analizė. SSGS analizė. Tyrimų dalis. Vst pest analizė. VST SSGS ir išteklių analizė. Projektinė dalis. VST ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 puslapiai
2017 07 19
Administratoriaus vaidmuo įmonės darbo organizavime
Įžanga. Įmonės valdymas. Įmonės sąvoka. Įmonių valdymo organai ir tikslai. Įmonės plano sistema. Pagrindinės administratoriaus savybės. Dokumentų rengimas. Administracinis valdymas. Organizavimas ir metodai. Tyrimų metodas. Esamos ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2013 04 02
Darbo su klientais organizavimas advokatų kontoroje
Įvadas. Bendravimas su klientais. Kas yra bendravimas? Išvaizda – profesinio įvaizdžio formavimas. Bendravimo su klientu fazės. Advokatų kontoros apžvalga. Esminės advokatų kontoros vertybės. Darbo su klientais organizavimas advokatų ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2012 12 28
Palyginamoji analizė
Įvadas. Valstybės tarnybos metrika. Personalo atrankos principai. Valstybės tarnautojų pareigos ir teisės. Valstybės tarnautojų lavinimas ir karjeros galimybės. Valstybės tarnautojų vertinimas. Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2014 10 16
Etikos problemos ir jų sprendimo būdai
Įvadas. Etikos problemos sąvoka. Apgavystė. Korupcija. Piktnaudžiavimas. Interesų konfliktas. Seksualinis priekabiavimas. Reakcija į etikos problemas. Etikos problemų sprendimo būdai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2014 05 07
Organizacijos kultūra ir vertybės
Įvadas. Organizacijos vertybės. Vertybių samprata strategijos kontekste. Vertybių derinimo problematika. Organizacijos kultūros samprata, klasifikacija ir valdymas. Organizacijos kultūros poveikis darbuotojų tarpusavio santykiams. ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2014 09 08
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo