Viešasis administravimas (2)

778 dokumentai
Pokyčių valdymas
Įvadas. Pokyčių numatymo ir realizavimo etapai. Pokyčių valdymo proceso analizė. Pokyčių valdymo koncepcijos ir jų įgyvendinimo kliūčių sprendimas. Sėkmingo pokyčių valdymo modelis. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2014 03 29
Raseiniu rajono savivaldybes strateginis planas ir analizė
Raseinių rajono savivaldybės strateginis planas. Gyventojų skaičius raseinių r. Savivaldybėje. Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis, %. Pagrindinės įmonės raseinių rajone. Vietos bendruomenės, jų veikla. Vietos ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 39 puslapiai
2012 12 12
Vadybos įgūdžių lavinimo praktika restorane „Charlie Pizza“
Įvadas. Darbo objekto, informacijos šaltinių ir tyrimų metodikos apžvalga. Darbo objektas. Informacijos šaltinių apžvalga. Vadybinės veiklos teorijos analizė. Vadybinės veiklos ypatumai. Vadybos principai. 3„Amber food" Uab, „Charlie ...
Viešojo administravimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 23 puslapiai
2015 04 26
Pranešimas spaudai
Organizacija ir jos  komunikacija. Tyrimas organizacijoje. Pasirinkta naujiena įvykis tema pranešimui spaudai. Pranešimo spaudai parengimas.
Viešojo administravimo pavyzdžiai, Pavyzdys, 3 puslapiai
2015 03 23
Kaip politikoje galima panaudoti socialines problemas
Kaip politikoje galima panaudoti socialines problemas.
Viešojo administravimo esės, Esė, 2 puslapiai
2015 03 26
Vietos savivalda ir savivaldybių tarybų rinkimai Jurbarko savivaldybė
Įvadas. Vietos savivalda ir savivaldybė. Vietos savivaldos ir savivaldybės samprata. Savivaldos principai. Savivaldybių institucijos. Savivaldybės taryba. Meras ir mero pavaduotojas. Savivaldybės administracija. Savivaldybės funkcijos. ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2014 04 03
Strateginis planavimas (2)
Įvadas. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo samprata. Strateginio planavimo procesas. Strateginio planavimo privalumai. Strateginio planavimo principai. Strateginio planavimo metodologijos. Strateginio planavimo komitetas. Strateginio ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 18 puslapių
2015 01 15
Organizacinė kultūra ir jos vertybės
Įvadas. Organizacijos kultūros samprata. Pagrindiniai organizacijos kultūros elementai. Organizacinės kultūros struktūra, segmentai ir funkcijos. Organizacijos vertybės. Organizacijos strategijos ryšys su vertybėmis, jų komunikavimas. ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 puslapių
2014 10 01
Valstybės tarnyba ir valstybės tarnautojai skaidrės
Valstybės tarnyba. ir. valstybės tarnautojai. Valstybės tarnybos. pagrindiniai principai. Valstybės tarnybos rušys. Valstybės tarnautojas. Valstybės tarnautojų klasifikavimas. Administracinis teisnumas. Administracinis veiksnumas. ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 33 puslapiai
2016 06 26
Muitinės veikla
Įvadas. Muitinės departamento veiklos teisiniai pagrindai. Veiklos administravimas. Paslaugų teikimo problemos keblus tikrosios prekių vertės nustatymas. Muitinės procedūrų atlikimo netobulumas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 03 29
Socialinės psichologijos fenomenai žiniasklaidoje
Įvadas. Andrius kubilius. Analizuojami straipsniai. Apibendrinimas. Literatūros sąrašas.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 11 28
Socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo kokybės vertinimo uždaviniai
Įvadas. Socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo teoriniai aspektai. Socialinių paslaugų samprata. Socialinių paslaugų klasifikavimas. Socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas. Socialinių paslaugų organizavimas. Socialinių ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2014 02 13
Viešasis administravimas Suomijoje
Įvadas. Viešojo administravimo veikimas suomijos respublikoje. Viešojo administravimo struktūra. Aukščiausios valstybinės valdžios institucijos. Parlamentas. Respublikos prezidentas. Vyriausybė. Valstybės administravimas ir centrinės ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2012 09 05
Įmonės įvaizdžio formavimo veiksniai klientų požiūriu
Įvaizdžio formavimo teoriniai aspektai. Įvaizdžio formavimo samprata, savybės ir reikšmė. Įvaizdžio formavimo įtakos veiksniai ir modeliai. Įvaizdžio formavimo tyrimo analizė “x” įmonėje. Tyrimo metodologija. Klientų požiūrio ...
Viešojo administravimo analizės, Analizė, 13 puslapių
2013 11 09
Paslaugų kokybės valdymo ypatumai reglamentuotoje aplinkoje
Įvadas. Paslaugų kokybės valdymas. Paslaugos samprata ir bruožai. Paslaugų kokybės samprata. Paslaugų kokybės valdymo ypatumai. Paslaugų kokybės valdymo modeliai. Servqual metodika. Paslaugų kokybės valdymo ypatumai civilinės ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2015 04 27
Piliečių dalyvavimo valdyme būdai ir reiksme
Piliečių dalyvavimas valdyme būdai ir reikšmė. Įvadas. Piliečių dalyvavimo sprendimo priėmimo procese būdai. Rinkimai. Bendrijos, politi¬nės partijos ir asociacijos. Politi¬nės partijos. Profesinės sąjungos. Referendumas. Skundų ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 12 puslapių
2013 02 05
Piliečių dalyvavimo savivaldoje sąlygos: atvejo analizė
Įvadas. Piliečių dalyvavimo savivaldoje tyrimo koncepcija (pds). Piliečių dalyvavimo savivaldoje samprata. Piliečių dalyvavimo savivaldoje sąlygos. Koks yra dalyvavimas klaipėdos rajono savivaldybėje. dokumentų analizė. Teisiniai ir ...
Viešojo administravimo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 64 puslapiai
2014 11 10
Viešojo administravimo tyrimų metodologija
Socialinių mokslų pažinimo problemos pozityvizmas, fenomenologija, hermeneutika. Socialinių mokslų ontologinės problemos holizmas ir individualizmas. Vadybiniai, politiniai, teisiniai ir ekonominiai viešojo administravimo aspektai. Viešojo ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 5 puslapiai
2016 07 31
Valstybės tarnautojų skatinimas ir atsakomybė Lietuvoje
Įvadas. Valstybės tarnautojų tarnybinė atsakomybė. Tarnybinės nuobaudos. Tarnybinių nuobaudų skyrimas. Tarnybinės nuobaudos išnykimas. Valstybės tarnautojų materialinė atsakomybė. Valstybės tarnautojų atsakomybė ateityje. Išvados. ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 12 puslapių
2012 12 03
Valstybės tarnyba Prancūzijos respublikoje
Įvadas. Prancūzijos respublikos valstybės tarnyba. Valstybės tarnybos ir tarnautojų skirstymas. Valstybės tarnautojų socialinės garantijos. Valstybės tarnautojų teisės ir apribojimai. Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai. ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 01 22
Latvijos ir Lietuvos savivaldos sistemų lyginamoji analizė
Įvadas. Vietos savivaldos reformos. Savivaldybių finansinė padėtis. Vietos savivaldos institucinė struktūra. Išvados. Literatūra. Priedas. Lietuvos vietos savivaldos institucinės struktūros pavyzdys. Priedas. Latvijos vietos savivaldos ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 puslapių
2014 10 26
Renginio scenarijaus metrika
Renginio scenarijaus metrika. Renginio tema tarptautinė vaikų gynimo diena. Renginio forma šventė. Renginio rūšis intriga. Renginio tikslas suteikti vaikams vidinį jausmą, kad jie yra patys svarbiausi, kad į jų nuomonę, mintis, veiksmus ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 4 puslapiai
2014 04 03
Seimo kanceliarija praktika
Lietuvos Seimo kanceliarija personalo skyrius. Įvadas. Skyriaus charakteristika. Praktikos įvertinimas ir išvados. Literatūros ir šaltinių sąrašas. Priedai.
Viešojo administravimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 9 puslapiai
2014 10 07
Vaikų teisių apsauga
Įvadas. Vaikų teisių apsauga ir jos samprata. Lietuvos Respublikos įstatymai, reglamentuojantys vaiko teisių įgyvendinimą. Tarptautiniai teisės šaltiniai. Nacionaliniai teisės aktai. Vaiko teisių apsaugą užtikrinančios institucijos. ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 17 puslapių
2014 01 13
Viešųjų paslaugų kokybės tobulinimas Lietuvoje
Įvadas. Viešosios paslaugos Viešųjų paslaugų samprata. Viešųjų paslaugų teikimas. Viešųjų paslaugų klasifikacija. Vartotojų pasitenkinimas Skirtingi vartotojai. Vartotojų pasitenkinimas ir jo svarba. Vartotojų pasitenkinimą ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 16 puslapių
2017 04 04
Žmogiškųjų išteklių vadyba aprašymas
Įvadas. Žmogiškųjų išteklių vadybos teoriniai aspektai. Žmogiškųjų išteklių vadybos atsiradimo prielaidos. Žmogiškųjų išteklių vadybos samprata. Esminiai žmogiškųjų išteklių vadybos bruožai. Žmogiškųjų išteklių ...
Viešojo administravimo aprašymai, Aprašymas, 72 puslapiai
2016 04 26
Bulgarijos ir Estijos vietos savivalda
9,7( 3 atsiliepimai )
Įvadas. Bulgarijos Respublikos vietos savivaldos analizė. Vietos savivaldos funkcijos. Teritorinis Bulgarijos Respublikos suskirstymas. Estijos Respublikos vietos savivaldos analizė. Vietos savivaldos finansavimas. Bulgarijos Respublikos ir ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2015 03 12
Kontrabanda Lietuvoje
Įvadas. Kontrabanda. Akcizas. Statistika. Kontrabandinės cigaretės. Sprendimų priėmimas. Sprendimų priėmimo alternatyvos. Alternatyvų įvertinimas. Sprendimo priėmimas, rezultato prognozavimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 puslapių
2014 11 22
Naujasis viešasis valdymas
Naujojo viešojo valdymo samprata. Nuo naujosios viešosios vadybos prie naujojo viešojo valdymo. Naujojo viešojo valdymo įgyvendinimas Lietuvoje. Papildomi reikalavimai norint įdiegti naująjį viešąjį valdymą. Dalyvavimo procese ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 13 puslapių
2015 02 14
Personalo valdymas (2)
Įvadas. Uab „x“ charakteristika. Bendrovės vizija, misija, tikslai ir strategija. Bendrovės vizija. Bendrovės misija. Bendrovės tikslai. Bendrovės strategija. Praktika bendrovėje uab „x. “. Bendrovės dokumentai. Bendrovės ...
Viešojo administravimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 12 puslapių
2013 05 20
×