Viešasis administravimas (26)

765 dokumentai
Viešoji nuomonė skaidrės
Viešoji nuomonė. Socialinio politikos pagrindo teorijos. Visuomenės parama Europos Sąjungai. Didesnė ar mažesnė integracija Už ar prieš Europą? Nacionaliniai pasidalijimai. Transnacionaliniai konfliktai klasiniai interesai. Kokia ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2019 03 08
Viešoji vertė
Viešosios vertės (public value) (Mark H. Moore), vertės už pinigus (value for money) sampratos, ką specifiško jos sako apie viešąjį sektorių.
Viešojo administravimo namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2015 05 26
Viešojo administravimo atspindžiai
John Merriman Gaus laikomas vienu iš viešos administracijos disciplinos įsteigimo tėvų. Kaip Amerikos Politologijos Asociacijos prezidentas, jis parašė kelias knygas, apimančias Viešojo Administravimo sistemas.Knyga „Viešojo ...
Viešojo administravimo recenzijos, Recenzija, 7 puslapiai
2016 11 11
Viešojo administravimo LPD modulio užduoties aprašymas
Viešojo administravimo lpd modulio užduoties aprašymas užduoties aprašymas. Darbo struktūra Titulinis lapas. Dalyje tema pristatoma teoriniu aspektu. Dalyje pristatomos pasirinktos institucijos pagrindinės charakteristikos. Dalyje ...
Viešojo administravimo aprašymai, Aprašymas, 8 puslapiai
2017 12 03
Viešojo administravimo modulio pateikties Pristatymo powerpoint formatu reikalavimai
Viešojo administravimo modulio pateikties pristatymo powerpoint formatu reikalavimai. Rekomendacijos pateikčių rengimui pateikties dalys. Naudotos literatūros sąraše. Bendri reikalavimai pateikčiai.
Viešojo administravimo aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2017 12 03
Viešojo administravimo pagrindai konspektas (3)
Klausimai ir užduotys.Perskaitykite pavyzdžius ir atsakykite , kokie susiklosto visuomenės ir viešąjį valdymą atliekančių institucijų santykiai. Muitinės pareigūnai. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Valstybinė lošimų ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2017 12 10
Viešojo administravimo raida Latvija
VA istorinė raida. Latvija. VA pokyčiai Lietuvoje. Lietuvoje galima išskirti. Latvijos Respublika. Valstybė Europos šiaurės rytuose  Baltijos. Valstybinio valdymo sandara. Latvijos valdymo forma – parlamentinė demokratija. ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 11 23
Viešojo administravimo sistema Prancūzijoje
Įvadas. Prancūzijos administravimo sistema. Leidžiamoji ir vykdomoji valdžia. Prancūzijos administracija ir Europos sąjunga. Išvados. Literatūros sąrašas.
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2019 02 18
Viešojo administravimo teorijų objektai ir jų esmė
Viešojo administravimo teorijų objektai ir jų esmė. Pristatymo uždaviniai. Viešojo administravimo organizacijų teorijos objektų esmė. M.Weberio modelis. J.E.Swisso visuotinės kokybės modelis. Naudota literatūra.
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2013 11 25
Viešojo administravimo tyrimo metodai
Savarankiško mokslo darbo ypatybės. Kaip suprantate mokslinį mokslinės problemos tyrimą ? Pateikite pavyzdį. Kaip suprantate kalbos aktą ? koks yra mokslinio darbo kalbos aktas. Rašto darbas turi. Kas nėra mokslinio darbo žanras. Kas yra ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2015 11 13
Viešojo administravimo vertybės
Viešojo administravimo vertybės. Valstybės tarnautojų bendravimo su piliečiais principai pagal naujosios viešosios vadybos. Konkurencijos. Įgalinimo. Naujosios viešosios vadybos samprata. Dažniausiai naujoji viešoji vadybos dimensija ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 03 21
Viešojo sektoriaus neefektyvumas
Viešojo sektoriaus neefektyvumas. Įvadas. Viešojoje erdvėje dažnai skamba nuostata. Viešasis sektorius. Tai institucijos, kurios išlaikomos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų. Viešojo sektoriaus funkcijos. Institucijų kūrimas ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 06 04
Viešojo valdymo koncepcijos
Straipsnio anotacijoje yra aiškiai išsakomas temos tikslas, iškeliami uždaviniai ir pasakyta tai, kas straipsnyje bus kalbėta. Iš šios straipsnio dalies skaitytojas yra supažindinamas su temos aktualumu, nes straipsnyje remiamasi ...
Viešojo administravimo analizės, Analizė, 3 puslapiai
2016 12 07
Viešųjų ryšių samprata
Viešieji ryšiai. Arba. Ryšiai su visuomene. Ryšių su visuomene samprata. Ryšių su visuomene apibrėžimai. Ryšių su visuomene raida. Ryšių su visuomene aspektai. Komunikacija. Vadybos funkcija. Tarpusavio supratimo siekimas, reputacija ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2019 03 12
Vyriausybės vieta bei jos teisinės padėties ypatybės valstybinio valdymo institucijų sistemoje
Vyriausybės vieta bei jos teisinės padėties ypatybės valstybinio valdymo institucijų sistemoje. Vyriausybės vieta Institucijų sistemoje. Vyriausybė. Vyriausybės veiklą reguliuoja. Vyriausybės veiklos. Vyriausybės sudarymas. Vyriausybės ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2013 12 17
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema