Viešasis administravimas (26)

778 dokumentai
Susisiekimo ministerija skaidrės
Susisiekimo ministerija. Lietuvos Respublikos susiekimo ministerijos struktūra. Ministerijos asmenys. Institucijos istorija. Teisinis reglamentavimas. Įstatymai. Kodeksai. Reglamentai, direktyvos ir nutarimai. Veikla ir funkcijos. Teikiamos ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 25 puslapiai
2016 12 09
Svarbiausios duomenų bazės
Svarbiausios duomenų bazės. Žemės gelmių registras. Saugomų teritorijų valstybės kadastras. https//stk. am. lt/portal/. Valstybinė duomenų apsaugos. Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo asociacijos. Lietuvos prekybos, pramonės, ir ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 17 puslapių
2016 07 06
Svečių aptarnavimas
Lankytojų aptarnavimo sistemos. Taikant grandininį aptarnavimą. Lankytojų aptarnavimo elementai. Atsiskaitymas su lankytoju. Stalų rezervavimo taisyklės. Reikia apsvarstyti restorano išdėstymą. Valdymas didelėmis grupėmis. Laikyti ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 12 puslapių
2018 03 07
Užsienio kalbų kompetencijos (ne) būtinumas administratoriaus darbe
Admininistratorė (- ius ), Vilnius. ( Anglų kalbos žinios. Vaikų edukacinio pramogų centro administratorius (- ė ), Kaunas. Puikiai moki lietuvių ir užsienio kalbas anglų , rusų - privalumas. UAB Sveikatos centras ,, Energetikas " ...
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 puslapiai
2019 03 10
Vadovai, atsakingi už visą operacijų kompleksą, pavyzdžiui, įmonę, cechą, skyrių
Vadovai, atsakingi už visą operacijų kompleksą, pavyzdžiui, įmonę, cechą,. skyrių. Vadovai, atsakingi už specializuotas veiklos sritis. Vadovai, tiesiogiai atsakingi už vykdytojų atitekamus darbus. Vadovai, kurie, vadovaudamiesi ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 13 puslapių
2017 01 22
Valdymas senovės laikais konspektas
Valdymo praktika ir idėjos senovės laikais. Administravimas senovės Rytų valstybėse . Pagrindiniai jų valdymo bruožai buvo šie. Pagrindiniai Graikijos miestų ir Romos valstybės  valdymo bruožai  . Senovės Romos valdymo raidis ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 29 puslapiai
2016 09 14
Valdymo pokyčiai absoliutinių monarchijų susiformavimo laikotarpiu
Valdymo pokyčiai absoliutinių monarchijų susiformavimo laikotarpiu. Absoliutinės valdžios esmė. Absoliutinės monarchijos valstybės valdymo principai. Monarcho valdžios ramsčiai. Valstybės valdymo institucijos absoliutinėje monarchijoje. ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2014 12 04
Valstybės tarnautojų skatinimas ir atsakomybė
Valstybės tarnautojų skatinimas ir atsakomybė. Straipsnis. Skatinimas ir apdovanojimas. Straipsnis. Tarnybinės nuobaudos. Straipsnis. Tarnybinių nuobaudų skyrimas. 301 straipsnis. Tarnybinę atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 11 puslapių
2017 10 03
Verslo organizavimas analizė
Verslo rizikos analizė. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Objektyvūs veiksniai. Gamybinė rizika. Komercinė rizika. Investicinė rizika. Finansinė rizika.
Viešojo administravimo analizės, Analizė, 3 puslapiai
2016 05 16
Vidaus reikalų ministerija projektas
Vidaus reikalų ministerija. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija– Lietuvos Vyriausybės pagrindinė institucija. Ministras. Eimutis Misiūnas Lietuvos teisininkas. Biografija. Gimė 1973 m. Balandžio 1d. 2005–2014 m. dirbo ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2017 12 06
Viešasis administravimas Prancūzijoje
Įvadas. Viešasis administravimas. Teorinis aspektas. Politinė santvarka Prancūzijoje. Viešojo administravimo modelis ir raida Prancūzijoje. Prancūzijos Respublikos valstybės tarnybos modelis. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 14 puslapių
2019 02 21
Viešieji ryšiai projektas
Viešieji ryšiai. Viešieji ryšiai tai. Viešųjų ryšių pagalba užmezgami ir palaikomi kontaktai. Viešieji ryšiai naudingi, jei į rinką įvedinėjate naujas prekes ar prekinį ženklą. Pavyzdys Viešieji ryšiai.
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 6 puslapiai
2018 01 11
Viešoji nuomonė skaidrės
Viešoji nuomonė. Socialinio politikos pagrindo teorijos. Visuomenės parama Europos Sąjungai. Didesnė ar mažesnė integracija Už ar prieš Europą? Nacionaliniai pasidalijimai. Transnacionaliniai konfliktai klasiniai interesai. Kokia ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 19 puslapių
2019 03 08
Viešoji vertė
Viešosios vertės (public value) (Mark H. Moore), vertės už pinigus (value for money) sampratos, ką specifiško jos sako apie viešąjį sektorių.
Viešojo administravimo namų darbai, Namų darbas, 3 puslapiai
2015 05 26
Viešojo administravimo atspindžiai
John Merriman Gaus laikomas vienu iš viešos administracijos disciplinos įsteigimo tėvų. Kaip Amerikos Politologijos Asociacijos prezidentas, jis parašė kelias knygas, apimančias Viešojo Administravimo sistemas.Knyga „Viešojo ...
Viešojo administravimo recenzijos, Recenzija, 7 puslapiai
2016 11 11
Viešojo administravimo LPD modulio užduoties aprašymas
Viešojo administravimo lpd modulio užduoties aprašymas užduoties aprašymas. Darbo struktūra Titulinis lapas. Dalyje tema pristatoma teoriniu aspektu. Dalyje pristatomos pasirinktos institucijos pagrindinės charakteristikos. Dalyje ...
Viešojo administravimo aprašymai, Aprašymas, 8 puslapiai
2017 12 03
Viešojo administravimo modulio pateikties Pristatymo powerpoint formatu reikalavimai
Viešojo administravimo modulio pateikties pristatymo powerpoint formatu reikalavimai. Rekomendacijos pateikčių rengimui pateikties dalys. Naudotos literatūros sąraše. Bendri reikalavimai pateikčiai.
Viešojo administravimo aprašymai, Aprašymas, 2 puslapiai
2017 12 03
Viešojo administravimo pagrindai konspektas (3)
Klausimai ir užduotys.Perskaitykite pavyzdžius ir atsakykite , kokie susiklosto visuomenės ir viešąjį valdymą atliekančių institucijų santykiai. Muitinės pareigūnai. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Valstybinė lošimų ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2017 12 10
Viešojo administravimo raida Latvija
VA istorinė raida. Latvija. VA pokyčiai Lietuvoje. Lietuvoje galima išskirti. Latvijos Respublika. Valstybė Europos šiaurės rytuose  Baltijos. Valstybinio valdymo sandara. Latvijos valdymo forma – parlamentinė demokratija. ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 10 puslapių
2016 11 23
Viešojo administravimo sistema Prancūzijoje
Įvadas. Prancūzijos administravimo sistema. Leidžiamoji ir vykdomoji valdžia. Prancūzijos administracija ir Europos sąjunga. Išvados. Literatūros sąrašas.
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2019 02 18
Viešojo administravimo teorijų objektai ir jų esmė
Viešojo administravimo teorijų objektai ir jų esmė. Pristatymo uždaviniai. Viešojo administravimo organizacijų teorijos objektų esmė. M.Weberio modelis. J.E.Swisso visuotinės kokybės modelis. Naudota literatūra.
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 8 puslapiai
2013 11 25
Viešojo administravimo tyrimo metodai
Savarankiško mokslo darbo ypatybės. Kaip suprantate mokslinį mokslinės problemos tyrimą ? Pateikite pavyzdį. Kaip suprantate kalbos aktą ? koks yra mokslinio darbo kalbos aktas. Rašto darbas turi. Kas nėra mokslinio darbo žanras. Kas yra ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 13 puslapių
2015 11 13
Viešojo administravimo vertybės
Viešojo administravimo vertybės. Valstybės tarnautojų bendravimo su piliečiais principai pagal naujosios viešosios vadybos. Konkurencijos. Įgalinimo. Naujosios viešosios vadybos samprata. Dažniausiai naujoji viešoji vadybos dimensija ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 20 puslapių
2016 03 21
Viešojo sektoriaus neefektyvumas
Viešojo sektoriaus neefektyvumas. Įvadas. Viešojoje erdvėje dažnai skamba nuostata. Viešasis sektorius. Tai institucijos, kurios išlaikomos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų. Viešojo sektoriaus funkcijos. Institucijų kūrimas ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2017 06 04
Viešojo valdymo koncepcijos
Straipsnio anotacijoje yra aiškiai išsakomas temos tikslas, iškeliami uždaviniai ir pasakyta tai, kas straipsnyje bus kalbėta. Iš šios straipsnio dalies skaitytojas yra supažindinamas su temos aktualumu, nes straipsnyje remiamasi ...
Viešojo administravimo analizės, Analizė, 3 puslapiai
2016 12 07
Viešojo valdymo konsepcijų žemėlapis
Viešojo valdymo koncepsijų žemėlapis. Viešojo administravimo apibrėžimai. Viešojo administravimo raida. Austrų vokiečių administravimo mokykla XVII XIX. Prancūzų administravimo mokykla XIX XX. Tradicinis valdymas Apibrėžimas. ...
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2019 12 18
Viešųjų ryšių samprata
Viešieji ryšiai. Arba. Ryšiai su visuomene. Ryšių su visuomene samprata. Ryšių su visuomene apibrėžimai. Ryšių su visuomene raida. Ryšių su visuomene aspektai. Komunikacija. Vadybos funkcija. Tarpusavio supratimo siekimas, reputacija ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 12 puslapių
2019 03 12
Vyriausybės vieta bei jos teisinės padėties ypatybės valstybinio valdymo institucijų sistemoje
Vyriausybės vieta bei jos teisinės padėties ypatybės valstybinio valdymo institucijų sistemoje. Vyriausybės vieta Institucijų sistemoje. Vyriausybė. Vyriausybės veiklą reguliuoja. Vyriausybės veiklos. Vyriausybės sudarymas. Vyriausybės ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 15 puslapių
2013 12 17
×
26 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo