Viešasis administravimas (3)

765 dokumentai
Valstybės tarnyba Prancūzijos respublikoje
Įvadas. Prancūzijos respublikos valstybės tarnyba. Valstybės tarnybos ir tarnautojų skirstymas. Valstybės tarnautojų socialinės garantijos. Valstybės tarnautojų teisės ir apribojimai. Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai. ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 01 22
Viešojo administravimo esmė ir jo analizės galimybės
Įvadas. Viešojo administravimo sritys , funkcijos ir esmė. Administracinis reglamentavimas. Vidaus administravimas. Viešųjų paslaugų teikimo administravimas. Viešojo administravimo principai. Viešojo administravimo funkcijos. Išvados. ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 17 puslapių
2011 12 28
Viešųjų paslaugų kokybės tobulinimas Lietuvoje
Įvadas. Viešosios paslaugos Viešųjų paslaugų samprata. Viešųjų paslaugų teikimas. Viešųjų paslaugų klasifikacija. Vartotojų pasitenkinimas Skirtingi vartotojai. Vartotojų pasitenkinimas ir jo svarba. Vartotojų pasitenkinimą ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 16 puslapių
2017 04 04
Žmogiškųjų išteklių vadyba aprašymas
Įvadas. Žmogiškųjų išteklių vadybos teoriniai aspektai. Žmogiškųjų išteklių vadybos atsiradimo prielaidos. Žmogiškųjų išteklių vadybos samprata. Esminiai žmogiškųjų išteklių vadybos bruožai. Žmogiškųjų išteklių ...
Viešojo administravimo aprašymai, Aprašymas, 72 puslapiai
2016 04 26
Piliečių dalyvavimo savivaldoje sąlygos: atvejo analizė
Įvadas. Piliečių dalyvavimo savivaldoje tyrimo koncepcija (pds). Piliečių dalyvavimo savivaldoje samprata. Piliečių dalyvavimo savivaldoje sąlygos. Koks yra dalyvavimas klaipėdos rajono savivaldybėje. dokumentų analizė. Teisiniai ir ...
Viešojo administravimo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 64 puslapiai
2014 11 10
Viešųjų paslaugų teikimas ir administravimas Lietuvoje
Įvadas. Viešosios paslaugos. Viešųjų paslaugų teikimas. Paslaugų administravimas. Lengvesnis administracinių paslaugų teikimas. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 9 puslapiai
2015 02 14
Įmonės ir verslo administravimo praktikos ataskaita
Ivadas. Švėksnos „Saulės“ gimnazijos įstatai (nuostatai). Saugaus darbo reikalavimai. Lietuvos respublikos įstatymų analizavimas ir jų taikymas praktikoje. Raštvedybos pagrindai. Gebėjimas bendrautisu klientais įvairiais klausimais. ...
Viešojo administravimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2016 10 17
Savivaldybės biudžeto analizė
Įvadas. Lr finansų ministerijos tikslas, struktūra bei strateginiai tikslai. Mažeikių miesto savivaldybė. Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto analizė. Mažeikių rajono savivaldybės biudžeto analizė. Mažeikių rajono savivaldybės ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2013 11 28
Šiuolaikinių organizacijų komunikavimo ypatybės
Įžanga. Komunikacija. Komunikacijos proceso modeliai. Komunikacijos rūšys ir funkcijos. Komunikacijos lygiai. Komunikacijos efektyvumas. Formalus ir neformalus komunikavimas. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 puslapiai
2012 12 28
Elektroninė valdžia
Įvadas. Elektroninės valdžios samprata ir esmė. Elektroninės valdžios modeliai. Elektroninės valdžios privalumai ir trūkumai. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 11 puslapių
2013 08 26
Viešbučio administravimas
5 žvaigždučių viešbučio administravimas. Viešbučių administravimo baigiamoji praktika. Įvadas. Viešbučių pagrindinės charakteristikos. Administracija. Viešbučio struktūra. Viešbučio svetingumo modulis. Viešbučio klasifikacija ...
Viešojo administravimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 27 puslapiai
2016 07 29
Viešoji paslauga
Viešųjų paslaugų teikimo ypatumai. Paslauga samprata. Paslaugų savybės. Viešoji paslauga. Viešųjų paslaugų požymiai. Viešųjų Paslaugų teikimo teisinė aplinka. Viešųjų Paslaugų finansavimo mechanizmas ir jo ypatumai atskirose ES ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 16 puslapių
2016 06 21
Vietos savivaldos institucijos, jų veiklos organizavimas
Įvadas. Vietos savivaldos samprata. Savivaldos įgyvendinimo principai. Istorinė vietos savivaldos institucijų raida Lietuvoje. Vietos savivaldos institucijos. Savivaldybės taryba. Savivaldybės meras. Savivaldybės administracija. Savivaldos ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2016 02 17
Elektroninė valdžia Lietuvos darbo biržoje
Įvadas. Elektroninės valdžios samprata. Lietuvos darbo birža. Darbdavių naudojimasis elektroninėmis paslaugomis. Ieškančių darbo asmenų naudojimasis elektroninėmis paslaugomis. Nekokybiškas e. paslaugų atvejis Lietuvos darbo biržoje. ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 14 puslapių
2015 02 15
Elektroninės valdžios diegimas valstybinėje įmonėje Regitra
Įvadas. E-valdžios samprata. E-valdžios modeliai. Viešosios e-paslaugos. E-valdžios diegimo aspektai vį “Regitra sistemoje. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo analizės, Analizė, 15 puslapių
2015 06 24
Elektroninės valdžios samprata
Elektroninė valdžia Lietuvoje. Elektroninės valdžios samprata. Elektroninės valdžios privalumai ir trūkumai. Elektroninė valdžia sodros institucijoje. „Sodros“ viešųjų paslaugų perkėlimas į viešąją erdvę. „Sodros“ ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 12 puslapių
2014 11 13
Emigracija ir jos priežastys
8,5( 2 atsiliepimai )
Emigracija referatas. Emigracija ir jos priežastys. Įvadas. Gyventojų migracijos teoriniai ir praktiniai aspektai. Migracijos samprata, rūšys ir tikslai. Migracijos formos ir tipai. Migracijos procesą aiškinančios teorijos. Emigracija ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 16 puslapių
2013 03 28
Informacinių technologijų poveikis Lietuvos viešajam administravimui
Įvadas. Informacinės technologijos ir jų samprata. Elektroninės valdžios samprata ir raidos etapai. Elektroninės valdžios modeliai ir lygmenis. Elektroninė valdžia Lietuvos viešajame administravime. Elektroninės valdžios įgyvendinimas ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 puslapiai
2015 04 01
Naujoji viešoji vadyba, naujasis viešasis valdymas
Naujoji viešoji vadyba. Naujosios viešosios vadybos teorinės ištakos ir reformas skatinę veiksniai. Naujosios viešosios vadybos reformos įvairiose šalyse. Konvencinės (dalinės) viešojo valdymo reformos kontinentinėje Europoje. NVV ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 14 puslapių
2013 10 01
Valstybės tarnyba Vokietijoje
Valstybės tarnyba vokietijoje. Įvadas. Valstybės tarnybos samprata. Valstybės tarnyba vokietijos respublikoje. Valstybės tarnybos Vokietijoje istorinis aspektas. Valstybės tarnyba Vokietijos Federacinėje Respublikoje šiandien. Išvados. ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 11 puslapių
2013 12 28
Viešųjų paslaugų teikimas ir administravimas Lietuvoje viešojo administravimo referatas
Įvadas. Viešųjų paslaugų sektoriaus ypatybės Lietuvoje. Viešųjų paslaugų teikimas. Viešųjų paslaugų specifiškumas. Viešųjų paslaugų vystymasis Lietuvoje. Viešųjų paslaugų administravimas. Viešojo valdymo reformų tikslai. ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 01 02
Administracinių paslaugų tobulinimo iniciatyvos lr viešajame sektoriuje
Įvadas. Santrauka. Summary. Paslaugos samprata. Paslaugų apibrėžties problematika vadybos ir viešojo administravimo studijose. Paslaugų teikimo procesas. Paslaugų analizės ir vertinimo kriterijai. Inovacijų taikymas administracinių ...
Viešojo administravimo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 95 puslapiai
2016 04 07
Kauno darbo biržos teikiamų paslaugų vertinimas
Įvadas. Nedarbo, įdarbinimo paslaugų problema bei situacija Lietuvos darbo rinkoje. Nedarbo ir gyventojų užimtumo teoriniai aspektai. Įdarbinimo kaip socialinės paslaugos raida. Situacija Lietuvos darbo rinkoje. Kauno darbo biržos teikiamų ...
Viešojo administravimo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 47 puslapiai
2015 03 25
Korupcijos prevencijos mechanizmo kūrimas įstatymų leidyboje
Įvadas. Korupcijos samprata ir formos. Korupcijos samprata. Korupcijos formos. Korupcijos priežastys ir pasekmės. Priežastys, sąlygojančios korupciją Lietuvoje. Korupcijos paplitimas Lietuvoje. Korupcijos keliama grėsmė. Korupcijos ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 puslapiai
2014 12 02
Motyvavimas viešajame sektoriuje
Motyvavimas viešajame sektoriuje. Įvadas. Motyvavimo teorinė dalis. Motyvacijos samprata ir svarba. Motyvacijos teorijų apžvalga. Motyvacijos raida. Motyvuojantys veiksniai viešajame sektoriuje. Personalo motyvavimas lietuvos viešajame ...
Viešojo administravimo analizės, Analizė, 30 puslapių
2013 04 19
Piliečių dalyvavimas viešajame administravime
Įvadas. Piliečių dalyvavimo samprata viešajame administravime. Piliečių dalyvavimo viešajame administravime formos ir būdai. Piliečių dalyvavimas tauragės rajono savivaldybės viešajame administravime. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 04 27
Viešasis administravimas konspektas (2)
Viešasis administravimas. Viešojo administravimo samprata. Viešojo sektoriaus, privataus sektoriaus ir visuomeninio sektoriaus skirtumai. Viešojo administravimo objektas ir sudėtinės dalys. Administracinis reglamentavimas. Vidaus ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 56 puslapiai
2014 06 22
Vietos savivalda piliečių dalyvavimas
Įvadas. Vietos savivaldos teorinė analizė. Vietos savivaldos samprata. Vietos savivaldos veiklos institucijų principai. Piliečių dalyvavimas vietos savivaldos lygmenyje. Dalyvavimo samprata. Piliečių dalyvavimas savivaldoje. Vietos ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 13 puslapių
2014 05 02
Nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas su valdžia
Įvadas. Nevyriausybinės organizacijos – pilietinės visuomenės sektorius. Nevyriausybinių organizacijų samprata, jų klasifikavimas ir atliekamos funkcijos. Teisės normų, reglamentuojančių nevyriausybinių organizacijų veiklą, analizė. ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 21 puslapis
2013 04 04
Personalo vertinimas
Įvadas. Personalo vertinimo sąvoka mokslinėje literatūroje. Darbo vietų vertinimas. Kompleksiniai darbo vietų vertinimo metodai. Analitiniai darbo vietų vertinimo metodai. Darbuotojų vertinimas. Kas turi vertinti darbuotoją? Pagrindiniai ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 12 puslapių
2012 11 11
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema