Viešasis administravimas (4)

764 dokumentai
Darbo su klientais organizavimas advokatų kontoroje
Įvadas. Bendravimas su klientais. Kas yra bendravimas? Išvaizda – profesinio įvaizdžio formavimas. Bendravimo su klientu fazės. Advokatų kontoros apžvalga. Esminės advokatų kontoros vertybės. Darbo su klientais organizavimas advokatų ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 puslapis
2012 12 28
Elektroninė valžia Klaipėdos miesto savivaldybėje
Įvadas. Elektroninė valdžia. Viešosios elektroninės paslaugos. Elektroninės valdžios paslaugų galimybės klaipėdos miesto savivaldybėje. Išvados. Literatūros sąrašas.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 15 puslapių
2015 12 03
Es biudžetas
Įvadas. Es biudžeto formavimas. Biudžeto principai. Biudžeto formavimo procedūros. Es biūdžeto pajamos. Es biudžeto išlaidos. Es biudžeto lėšų administravimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 11 puslapių
2013 05 27
Lietuvos aukštojo mokslo analizė
Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. I dalis. Reformų teoriniai pagrindai. Ii dalis. Lietuvos aukštojo mokslo reformos analizė. Lietuvos aukštojo mokslo reformos apžvalga. Pagrindiniai Lietuvos aukštojo mokslo reformos principai. ...
Viešojo administravimo analizės, Analizė, 21 puslapis
2013 11 09
Lietuvos draudimas kursinis darbas
Įvadas. Personalo valdymo veiklos. Personalo poreikio planavimas. Personalo verbavimas. Personalo atranka. Personalo įdarbinimas. Personalo adaptavimas. Personalo vertinimas. AB „ Lietuvos draudimas ” organizacijos personalo valdymo veiklų ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2016 11 01
Metodologija lyginamasis tyrimas
Lyginamųjų tarptautinių tyrimų. Metodologija ir jos taikymas. Įvadas. Lyginamųjų tarptautinių tyrimų metodologijos esminės organizavimo nuostatos. Tyrimo imtis taikant lyginamųjų tyrimų metodologiją. Tyrimo ir rezultatų patikimumas. ...
Viešojo administravimo refleksijos, Refleksija, 10 puslapių
2015 03 03
Valstybinių įmonių valdymo korporatizavimas: problemos ir sprendimai Lietuvoje
Santrauka. Summary. Įvadas. Apibrėžimų ir santrumpų sąrašas. Valstybės įmonės ir jų vaidmuo viešajame sektoriuje. Valstybės įmonių samprata. Valstybinių įmonių valdymo principai ir tikslai. Teisinė bazė. Valstybinių įmonių ...
Viešojo administravimo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 73 puslapiai
2014 12 01
Žmogiškuju ištekliu vadybos egzamino klausimai
Harvardo žmogiškųjų išteklių vadybos modelis. Mičigano žmogiškųjų išteklių vadybos modelis. Žmogiškųjų išteklių vadybos funkcijos. Personalo vadybos ir žmogiškųjų išteklių vadybos skirtumai. Kompetencijos sąvoka ir ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 10 puslapių
2017 01 22
Žmogiškųjų išteklių valdymo ypatybės Lietuvos Respublikos savivaldybių administracijose
Santrauka. Summary. Santrumpų sąrašas. Įvadas. Žmogiškųjų išteklių valdymo valstybės tarnyboje tendencijos ir iššūkiai. Vietos savivalda. Vietos savivaldos užduočių išskirtinumas. Europos šalių valstybės tarnautojų statusas ...
Viešojo administravimo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 104 puslapiai
2016 04 07
Asmenybės strategija
Asmenybės strategija. Istoriniai tekstai. Mikalojus daukša. Prakalba į malonųjį skaitytoją. Kunigaikščio mykolo kleopo oginskio „priesakai sūnui“. Kazys pakštas. Mūsų kelias. Vytautas mačernis. Keli būsimojo lietuvio kataliko ...
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 68 puslapiai
2013 03 27
Etikos problemos ir jų sprendimo būdai
Įvadas. Etikos problemos sąvoka. Apgavystė. Korupcija. Piktnaudžiavimas. Interesų konfliktas. Seksualinis priekabiavimas. Reakcija į etikos problemas. Etikos problemų sprendimo būdai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2014 05 07
Kauno miesto savivaldybė švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir finansų skyrius
Įvadas. Susipažinkime su kauno miesto savivaldybės - švietimo ir kultūros įstaigų ūkio ir finansų skyriumi. Kauno miesto savivaldybės struktūra nuo. Darbo užmokestis kauno miesto savivaldybėje:. Mano pasirinkto skyriaus tikslai:. ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 19 puslapių
2012 11 10
Palyginamoji analizė
Įvadas. Valstybės tarnybos metrika. Personalo atrankos principai. Valstybės tarnautojų pareigos ir teisės. Valstybės tarnautojų lavinimas ir karjeros galimybės. Valstybės tarnautojų vertinimas. Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2014 10 16
Piliečių dalyvavimas viešajame administravime
Įvadas. Piliečių dalyvavimo samprata viešajame administravime. Piliečių dalyvavimo viešajame administravime formos ir būdai. Piliečių dalyvavimas tauragės rajono savivaldybės viešajame administravime. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 10 puslapių
2015 04 27
Vadovas ir darbuotojų atrankos procesas
Įvadas. Žmogiškųjų išteklių valdymas. Žmogiškųjų išteklių įtaka įmonės įvaizdžiui. Verbavimas. Tiesioginė paieška ir atranka. Personalo atranka. Atrankos procesas. Atrankos proceso etapai. Atrankos metodai. Vadovų atranka. ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 puslapiai
2014 02 13
Valstybės biudžetas referatas
Įvadas. Valstybės biudžeto sąvoka. Biudžeto pajamos. Biudžeto pajamų klasifikacija. Valstybės biudžeto pajamų sandara. Dotacija. Kitos pajamos. Biudžeto pajamų skirstymas. Mokestinės pajamos. Biudžeto pajamos pagal mokesčius. ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 22 puslapiai
2014 07 09
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos atvejo analizė
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos. Atvejo analizė. Įvadas. Vdai vaidmuo viešojo sektoriaus sistemoje. Tradiciniai viešajam administravimui būdingi bruožai. Naujajai viešajai vadybai būdingi bruožai. Naujajam viešajam valdymui ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 puslapių
2013 05 07
Vieno langelio principo veikla vilniaus miesto ir šiaulių rajono savivaldybėse
Įvadas. „vieno langelio“ principo samprata. ,,vieno langelio" principo įgyvendinimas viešojo administravimo institucijose. „vieno langelio“ principo diegimo etapai. Asmenų aptarnavimo „vieno langelio“ principu padalinio veiklos ...
Viešojo administravimo projektai, Projektas, 17 puslapių
2013 06 11
Įmonės charakteristika ir dokumentai
Įvadas. Įmonės istorija. Įmonės struktūra ir personalas. Įmonės paslaugos. Įmonės rekvizitai. Įmonės norminiai dokumentai. Praktinė dalis. Išvados. Literatūra. Priedai.
Viešojo administravimo projektai, Projektas, 28 puslapiai
2013 10 14
Įmonės ir verslo administravimo praktikos ataskaita
Ivadas. Švėksnos „Saulės“ gimnazijos įstatai (nuostatai). Saugaus darbo reikalavimai. Lietuvos respublikos įstatymų analizavimas ir jų taikymas praktikoje. Raštvedybos pagrindai. Gebėjimas bendrautisu klientais įvairiais klausimais. ...
Viešojo administravimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2016 10 17
Viešbučio valdymas ir administravimas Personalo darbo pobūdis
Įvadas. Pirmieji viešbučiai. Viešbučių rinkos atsiradimas ir pasidalijimas. Viešbučių tinklų atsiradimas. Viešbučių asociacijos. Viešbučių klasifikavimo principai. Viešbučių reitingavimas. Viešbučių administravimo sistemos. ...
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2014 09 15
Viešosios politikos analizė
ĮVADAS Slaugos specialistų trūkumas Lietuvos sveikatos politikos kontekste. Reiškinys. Problemų apibrėžimas. Darbotvarkės sudarymas. Politikos formulavimas. Politikos įgyvendinimas. Politikos vertinimas.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 9 puslapiai
2017 10 23
Elektroninės valdžios diegimo pavyzdžiai, jų analizė
Praktinis darbas Elektroninės valdžios diegimo pavyzdžiai , jų analizė Analizuojamos Kauno miesto ir Panevėžio rajono savivaldybės internetinės svetainės. Archyvo pažymų apie darbo pajamas ar darbo stažą išdavimas.
Viešojo administravimo analizės, Analizė, 5 puslapiai
2014 09 30
Elgesio standartai Europoje, Azijoje, Amerikoje, Afrikos šalyse
Įvadas. Europos šalių etiketas. Anglosaksų kultūros Anglija. Anglų ir keltų kultūros Airija, Škotija ir Velsas. Frankų Kultūros Prancūzija. Germanų Kultūros Vokietija. Beneliukso Kultūros Belgija ir Liuksemburgas. Nordinės Kultūros ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 puslapių
2015 05 26
Įmonių ir įstaigų administravimo specialybės įvado praktikos atskaita
Įvadas. Trumpa informacija apie kolegiją (parengė darja chremenkina). Kolegijos misija. Kolegijos vizija ir jos įgyvendinimas. Stebėto šiaulių valstybinės kolegijos padalinio veikla (parengė darja chremenkina). Administratoriaus pareigos, ...
Viešojo administravimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 25 puslapiai
2013 06 07
Kelionių agentūros įvaizdžio gerinimas
Įvadas. Įmonės įvaizdžio formavimo teoriniai aspektai. Įvaizdžio samprata ir jo tipai. Reputacijos įtaka organizacijos įvaizdžiui. Įvaizdį formuojantys veiksniai. Tyrimo metodai. Literatūros šaltinių analizės apibendrinimas. ...
Viešojo administravimo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 49 puslapiai
2015 04 13
Konflikto analizė parduotuvėje
Parduotuvės kabinoje įlipau į kramtomąją gumą. Konflikto strukturine analize. Konflikto proceso analize. Konflikto priezasties analize.
Viešojo administravimo analizės, Analizė, 4 puslapiai
2013 05 08
Miesto susisiekimo infrastruktūros plėtra
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Miesto transporto raida. Susisiekimo ir techninės infrastruktūros reikalavimai darnaus vystymo požiūriu. Miesto susisiekimo sistemos sudėtis. Miesto viešojo transporto sistema. Nebėginis transportas. Bėginis transportas. ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 12 03
Smurtas artimoje aplinkoje namų darbas
Įvadas. Smurto samprata ir rūšys. Smurto artimoje aplinkoje statistika ir atsakingų institucijų veikla. Išvados. Literatūros sąrašas. Įvadas.
Viešojo administravimo namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2015 12 05
Žemaitijos pieno ekonominė veikla
Įvadas. Ab „žemaitijos pienas“ tikslai, veiklos sritys ir. Funkcijos. Įmonės socialinių ir ekonominių tikslų sistema. Ab „žemaitijos pienas“ tikslai. Įmonės tikslų formavimo etapai. Pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir jų ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 53 puslapiai
2013 04 02
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema