Viešasis administravimas (5)

765 dokumentai
Smurtas artimoje aplinkoje namų darbas
Įvadas. Smurto samprata ir rūšys. Smurto artimoje aplinkoje statistika ir atsakingų institucijų veikla. Išvados. Literatūros sąrašas. Įvadas.
Viešojo administravimo namų darbai, Namų darbas, 11 puslapių
2015 12 05
Žemaitijos pieno ekonominė veikla
Įvadas. Ab „žemaitijos pienas“ tikslai, veiklos sritys ir. Funkcijos. Įmonės socialinių ir ekonominių tikslų sistema. Ab „žemaitijos pienas“ tikslai. Įmonės tikslų formavimo etapai. Pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir jų ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 53 puslapiai
2013 04 02
Darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimas
Marijampolės avpk darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimas. Tyrimo objektas. Tyrimo uždaviniai. Tyrimo metodai. Darbuotojų mokymo ir kvalfikacijos tobulinimo teoriniai aspektai mokymo ir kvalifikacijos kėlimo samprata ir reikšmė. ...
Viešojo administravimo projektai, Projektas, 15 puslapių
2015 05 11
Įvaizdžio formavimas
Kolegijos įvaizdžio formavimo veiksniai studentų požiūriu. Samprata. Įvadas. Personalo mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo reikšmė. Kvalifikacijos tobulinimo būtinumas. Kvalifikacijos kėlimo metodai ir jų taikymas. Darbuotojų ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2013 12 17
Kodėl Lietuvai (ne) naudingos viešojo valdymo reformos?
Įvadas. Reformos samprata. Viešojo valdymo reformų atsiradimas. Viešojo valdymo reformų svarba Lietuvai. Viešojo valdymo reformų padariniai. Literatūra.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 05 02
Lietuvos maisto ir veterinarijos tarnyba
Įvadas. Lietuvos respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vieta institucijų sistemoje ir organizacinė struktūra. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos funkcijos. Bendrosios funkcijos bei veikla. Secializuotos funcijos ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2012 12 28
Lietuvos respublikos vietos savivaldybės institucijų veikla sietina su valstybės valdymo ir administravimo sistemomis
Lietuvos respublikos vietos savivaldybės institucijų veikla sietina su valstybės valdymo ir administravimo sistemomis. Įvadas. Vietos savivaldos ir valdymo samprata. Vietos savivaldybės institucijos. Taryba. Vadyba. Meras. Savivaldybės ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2013 04 04
Lietuvos savivaldybių funkcijos ir jų įgyvendinimas referatas
Savivaldybė ir vietos savivalda. Savivaldybė. Kas tai? Savivaldybės samprata Lietuvoje. Vietos savivalda. Vietos savivalda. Kas tai? Vietos savivaldos samprata Lietuvoje. Savivaldybės funkcijos ir jų įgyvendinimas. Savivaldybių funkcijos, ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 13 puslapių
2017 05 18
Nedarbo priežastys Lietuvoje referatas (2)
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Nedarbo esmė. Nedarbo priežastys Lietuvoje. Nedarbo rūšys. Nedarbo nuostoliai. Nedarbo lygio analizė Lietuvoje. Nedarbas Europos sąjungoje. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 16 puslapių
2016 11 26
Viešasis administravimas praktika valstybinėje įmonėje
Įvadas. Kvtk veiklos analizė. Kvtk veiklos kryptys ir tikslai. Kvtk savivaldos struktūra. Kvtk organizacinė struktūra. Kvtk personalo valdymas. Kvtk kokybės vadybos sistema. Kompetencijų vertinimo lentelė. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Viešojo administravimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2013 05 27
Viešojo administravimo formos ir metodai
Viešojo administravimo formos ir metodai. Viešojo administravimo formos samprata. Viešojo administravimo formų rūšys. Teisinės viešojo administravimo formos. Neteisinės viešojo administravimo formos. Teisės sąvokos ir kategorijos. ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 35 puslapiai
2016 07 01
Viešojo sektoriaus išlaidos socialinei apsaugai, socialinės apsaugos ypatumai Lietuvoje
Įvadas. Teorinė dalis. Viešasis sektorius. Viešojo sektoriaus funkcijos. Socialinės apsaugos samprata. Socialinis draudimas. Socialinė parama. Socialinė apsauga Lietuvoje. Socialinės apsaugos išlaidos. Socialinės apsaugos pajamos. ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2014 03 18
Viešųjų infrastruktūrinių paslaugų plėtros galimybių analizė Lietuvoje
Viešųjų infrastūktūrinių paslaugų teorinis aspektas. Viešosios paslaugos ir jų klasifikavimas. Viešųjų infrastruktūrinių paslaugų teikimas. Viešųjų infrastūktūrinių paslaugų plėtros galimybės. Viešųjų ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2016 04 08
Demografinės padėties problemos Lietuvoje ir ES
Įvadas. Demografinė padėtis Europos Sąjungoje (ES). Demografiniai Lietuvos pokyčiai bei jų sukeliamos problemos. Lietuvos gyventojų mažėjimo bei visuomenės senėjimo problema. Išvados ir rekomendacijos gerinant Lietuvos demografinę ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 16 puslapių
2015 05 14
Jonavos vaikų globos namai Strateginis planas
Įvadas. Jonavos rajono vaikų globos namų pristatymas. Jonavos rajono vaikų globos namų išorinės aplinkos analizė. Pest analizė. Analizė pagal Porterio penkių jėgų modelį. Jonavos rajono vaikų globos namų suinteresuotų grupių ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2016 02 02
Lietuvos savivaldybių finansai bei jų struktūra
Įvadas. Lietuvos valstybės ir savivaldybių finansinės sistemos samprata. Savivaldybių biudžetai. Biudžeto samprata. Biudžeto rengimo principai ir metodai. Savivaldybių biudžetų rengimas ir tvirtinimas. Savivaldybės pajamos ir išlaidos. ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 20 puslapių
2014 09 29
Paslaugų pardavimo metodai
Įvadas. Mokslinės literatūros analizė. Įmonės rinkodara. Rinkodaros plano kūrimas. Klientų aptarnavimas. Kainodara. Pardavimo procesas. Pardavimo etapai. Asmeninis paslaugų pardavimas. Tiesioginis marketingas. Pardavimo padalinio veiklos ...
Viešojo administravimo analizės, Analizė, 14 puslapių
2015 04 08
Piknaudžiavimas tarnyba
Įvadas. Korupcija ir piknaudžiavimas tarnybine padėtimi. Nagrinėjamo atvejo aprašymas. Pasirinkto atvejo analizė. Viešojo administravimo etinių vertybių/principų pažeidimas. LR etikos kodekso (-ų) principų ir elgesio standartų ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 03 16
Priėmimo į valstybės tarnybą ir atleidimo iš jos analizė teisiniu aspektu
Įvadas. Valstybės tarnybos istorija. Pagrindinės valstybės tarnybos sąvokos. Valstybės tarnautojų pareigybės. Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai. Darbo santykiai valstybės tarnyboje. Darbo santykių ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2014 03 26
Statutinės valstybės tarnybos reglamentavimas ir veikla Lietuvoje
Įvadas. Statutinės valstybės tarnybos reglamentavimas. Statutinės valstybės tarnybos samprata. Statutinės valstybės tarnybos reglamentavimas. Statutinės valstybės tarnybos teisinio reglamentavimo tobulinimo gairės. Statutinės valstybės ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 15 puslapių
2014 10 30
Viesojo administravimo teorijos ir paradigmos
Administracinės valdžios bruožai demokratijoje. Politikos formavimo proceso etapai. Politikos įgyvendinimo teorijos. Pagrindinės koncepcijos. Naujoji dešinė. Racionalus viešasis administravimas. Sprendimų priėmimo procesas. Sprendimų ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2013 05 27
Elektroninė demokratija Lietuvoje
Įvadas. Elektroninės demokratijos teoriniai aspektai. Tradicinės demokratijos ištakos ir samprata. Pilietinė visuomenė. IT įtaka demokratijos procesams. Demokratijos ir e. demokratijos santykis. E. demokratijos samprata. E. demokratijos ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2015 12 05
Lentelių sąrašas. Paveikslėlių sąrašas. Įvadas. Teorinė dalis. Interneto svetainės kokybės teoriniai aspektai. Interneto svetainės kokybės sąvoka ir reikšmė. Interneto svetainės kokybės vertinimo kriterijai ir modeliai. ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2016 11 15
Personalo valdymo praktika įmonės ataskaita
Įvadas. D. beconio įmonės personalo valdymo sistema. D. beconio įmonės duomenys apie personalo informacinį aprūpinimą. D. beconio įmonės aprūpinimo personalu procesai planavimas, atranka, verbavimas, adaptavimas. D. beconio įmonės ...
Viešojo administravimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2017 04 04
Piliečiai kaip klientai - teigiami ir neigiami aspektai teikiant viešasias paslaugas
Piliečiai kaip klientai: teigiami ir neigiami aspektai teikiant viešąsias paslaugas. Įvadas. Viešųjų paslaugų samprata ir klasifikavimas. Piliečio kaip kliento identifikavimas. Teigiami pavyzdžiai teikiant viešąsias paslaugas. Neigiami ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 04 10
Piliečių dalyvavimas savivaldybėje
Įvadas. Viešasis administravimas savivaldybėje. Viešasis administravimas, vietos savivalda. Šilutės rajono savivaldybė. Piliečių dalyvavimas savivaldoje. Piliečių dalyvavimas. Piliečių dalyvavimas savivaldybėje. Išvados. ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 02 15
Privalomas sveikatos draudimas referatas
Privalomasis sveikatos draudimas PSD. Valstybinė ligonių kasa. Valstybinės ligonių kasos kryptys. Valstybinės ligonių kasos funkcijos. Valstybinės ligonių kasos valdymo struktūra. Valstybinės ligonių kasos teisės. Valstybinės ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 12 puslapių
2018 03 31
Transkribuotas interviu
Interviu su priklausomybę alkoholiui turinčiu informantu. Interviu atlikimo data. Interviu atlikimo vieta. Interviu atlikimo laikas. Kada pirmą kartą paragavote alkoholio. Kaip Jūs matote tą ribą , kuri skiria lengvą išgėrinėjimą ir ...
Viešojo administravimo namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2017 04 02
Valstybinės mokesčių inspekcijos VMI analizė
Įvadas. Valstybinės mokesčių inspekcijos administravimo bruožai. Valstybinės mokesčių inspekcijos teisiniai pagrindai. Valstybinės mokesčių inspekcijos veiklos problemos. Išvados. Literatūros ir šaltinių sąrašas.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 04 12
Viešojo administravimo etika
Įvadas. Svarbiausi valstybės tarnautojų etikos principai. Etiškas sprendimų priėmimas atliekant tarnybines užduotis. Valstybės tarnautojų atsakomybė. Profesinė etika. Teisėsaugos pareigūno profesinės etikos ypatumai. Tarnybinis ...
Viešojo administravimo refleksijos, Refleksija, 14 puslapių
2016 08 02
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema