Viešasis administravimas (5)

778 dokumentai
Lietuvos maisto ir veterinarijos tarnyba
Įvadas. Lietuvos respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vieta institucijų sistemoje ir organizacinė struktūra. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos funkcijos. Bendrosios funkcijos bei veikla. Secializuotos funcijos ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 puslapių
2012 12 28
Piliečių dalyvavimas savivaldybėje
Įvadas. Viešasis administravimas savivaldybėje. Viešasis administravimas, vietos savivalda. Šilutės rajono savivaldybė. Piliečių dalyvavimas savivaldoje. Piliečių dalyvavimas. Piliečių dalyvavimas savivaldybėje. Išvados. ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 11 puslapių
2017 02 15
Viešasis administravimas praktika valstybinėje įmonėje
Įvadas. Kvtk veiklos analizė. Kvtk veiklos kryptys ir tikslai. Kvtk savivaldos struktūra. Kvtk organizacinė struktūra. Kvtk personalo valdymas. Kvtk kokybės vadybos sistema. Kompetencijų vertinimo lentelė. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Viešojo administravimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2013 05 27
Viešbučio valdymas ir administravimas Personalo darbo pobūdis
Įvadas. Pirmieji viešbučiai. Viešbučių rinkos atsiradimas ir pasidalijimas. Viešbučių tinklų atsiradimas. Viešbučių asociacijos. Viešbučių klasifikavimo principai. Viešbučių reitingavimas. Viešbučių administravimo sistemos. ...
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2014 09 15
Viesojo administravimo teorijos ir paradigmos
Administracinės valdžios bruožai demokratijoje. Politikos formavimo proceso etapai. Politikos įgyvendinimo teorijos. Pagrindinės koncepcijos. Naujoji dešinė. Racionalus viešasis administravimas. Sprendimų priėmimo procesas. Sprendimų ...
Viešojo administravimo konspektai, Konspektas, 7 puslapiai
2013 05 27
Viešųjų infrastruktūrinių paslaugų plėtros galimybių analizė Lietuvoje
Viešųjų infrastūktūrinių paslaugų teorinis aspektas. Viešosios paslaugos ir jų klasifikavimas. Viešųjų infrastruktūrinių paslaugų teikimas. Viešųjų infrastūktūrinių paslaugų plėtros galimybės. Viešųjų ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 puslapiai
2016 04 08
Elektroninės valdžios diegimo pavyzdžiai, jų analizė
Praktinis darbas Elektroninės valdžios diegimo pavyzdžiai , jų analizė Analizuojamos Kauno miesto ir Panevėžio rajono savivaldybės internetinės svetainės. Archyvo pažymų apie darbo pajamas ar darbo stažą išdavimas.
Viešojo administravimo analizės, Analizė, 5 puslapiai
2014 09 30
Įmonių ir įstaigų administravimo specialybės įvado praktikos atskaita
Įvadas. Trumpa informacija apie kolegiją (parengė darja chremenkina). Kolegijos misija. Kolegijos vizija ir jos įgyvendinimas. Stebėto šiaulių valstybinės kolegijos padalinio veikla (parengė darja chremenkina). Administratoriaus pareigos, ...
Viešojo administravimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 25 puslapiai
2013 06 07
Jonavos vaikų globos namai Strateginis planas
Įvadas. Jonavos rajono vaikų globos namų pristatymas. Jonavos rajono vaikų globos namų išorinės aplinkos analizė. Pest analizė. Analizė pagal Porterio penkių jėgų modelį. Jonavos rajono vaikų globos namų suinteresuotų grupių ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2016 02 02
Kelionių agentūros įvaizdžio gerinimas
Įvadas. Įmonės įvaizdžio formavimo teoriniai aspektai. Įvaizdžio samprata ir jo tipai. Reputacijos įtaka organizacijos įvaizdžiui. Įvaizdį formuojantys veiksniai. Tyrimo metodai. Literatūros šaltinių analizės apibendrinimas. ...
Viešojo administravimo diplominiai darbai, Diplominis darbas, 49 puslapiai
2015 04 13
Konflikto analizė parduotuvėje
Parduotuvės kabinoje įlipau į kramtomąją gumą. Konflikto strukturine analize. Konflikto proceso analize. Konflikto priezasties analize.
Viešojo administravimo analizės, Analizė, 4 puslapiai
2013 05 08
Miesto susisiekimo infrastruktūros plėtra
9( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Miesto transporto raida. Susisiekimo ir techninės infrastruktūros reikalavimai darnaus vystymo požiūriu. Miesto susisiekimo sistemos sudėtis. Miesto viešojo transporto sistema. Nebėginis transportas. Bėginis transportas. ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 puslapiai
2013 12 03
Paslaugų pardavimo metodai
Įvadas. Mokslinės literatūros analizė. Įmonės rinkodara. Rinkodaros plano kūrimas. Klientų aptarnavimas. Kainodara. Pardavimo procesas. Pardavimo etapai. Asmeninis paslaugų pardavimas. Tiesioginis marketingas. Pardavimo padalinio veiklos ...
Viešojo administravimo analizės, Analizė, 14 puslapių
2015 04 08
Piknaudžiavimas tarnyba
Įvadas. Korupcija ir piknaudžiavimas tarnybine padėtimi. Nagrinėjamo atvejo aprašymas. Pasirinkto atvejo analizė. Viešojo administravimo etinių vertybių/principų pažeidimas. LR etikos kodekso (-ų) principų ir elgesio standartų ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 11 puslapių
2014 03 16
Sprendimų priėmimo procesas viešajame administravime
Įvadas. Sprendimų priėmimas. Viešojo administravimo priimamų sprendimų tipai. Sprendimų priėmimo proceso subjektai. Sprendimo priėmimo modeliai. Inkrementinis sprendimų priėmimo modelis. Mišraus skanavimo modelis. Sprendimų ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 puslapių
2016 06 07
Žemaitijos pieno ekonominė veikla
Įvadas. Ab „žemaitijos pienas“ tikslai, veiklos sritys ir. Funkcijos. Įmonės socialinių ir ekonominių tikslų sistema. Ab „žemaitijos pienas“ tikslai. Įmonės tikslų formavimo etapai. Pagrindiniai ekonominiai rodikliai ir jų ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 53 puslapiai
2013 04 02
Įvaizdžio formavimas
Kolegijos įvaizdžio formavimo veiksniai studentų požiūriu. Samprata. Įvadas. Personalo mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo reikšmė. Kvalifikacijos tobulinimo būtinumas. Kvalifikacijos kėlimo metodai ir jų taikymas. Darbuotojų ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 puslapiai
2013 12 17
Lietuvos respublikos vietos savivaldybės institucijų veikla sietina su valstybės valdymo ir administravimo sistemomis
Lietuvos respublikos vietos savivaldybės institucijų veikla sietina su valstybės valdymo ir administravimo sistemomis. Įvadas. Vietos savivaldos ir valdymo samprata. Vietos savivaldybės institucijos. Taryba. Vadyba. Meras. Savivaldybės ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 puslapis
2013 04 04
Nedarbo priežastys Lietuvoje referatas (2)
9,5( 2 atsiliepimai )
Įvadas. Nedarbo esmė. Nedarbo priežastys Lietuvoje. Nedarbo rūšys. Nedarbo nuostoliai. Nedarbo lygio analizė Lietuvoje. Nedarbas Europos sąjungoje. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 16 puslapių
2016 11 26
Transkribuotas interviu
Interviu su priklausomybę alkoholiui turinčiu informantu. Interviu atlikimo data. Interviu atlikimo vieta. Interviu atlikimo laikas. Kada pirmą kartą paragavote alkoholio. Kaip Jūs matote tą ribą , kuri skiria lengvą išgėrinėjimą ir ...
Viešojo administravimo namų darbai, Namų darbas, 9 puslapiai
2017 04 02
Viešojo administravimo formos ir metodai
Viešojo administravimo formos ir metodai. Viešojo administravimo formos samprata. Viešojo administravimo formų rūšys. Teisinės viešojo administravimo formos. Neteisinės viešojo administravimo formos. Teisės sąvokos ir kategorijos. ...
Viešojo administravimo skaidrės, Skaidrės, 35 puslapiai
2016 07 01
Demografinės padėties problemos Lietuvoje ir ES
Įvadas. Demografinė padėtis Europos Sąjungoje (ES). Demografiniai Lietuvos pokyčiai bei jų sukeliamos problemos. Lietuvos gyventojų mažėjimo bei visuomenės senėjimo problema. Išvados ir rekomendacijos gerinant Lietuvos demografinę ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 16 puslapių
2015 05 14
Lietuvos savivaldybių finansai bei jų struktūra
Įvadas. Lietuvos valstybės ir savivaldybių finansinės sistemos samprata. Savivaldybių biudžetai. Biudžeto samprata. Biudžeto rengimo principai ir metodai. Savivaldybių biudžetų rengimas ir tvirtinimas. Savivaldybės pajamos ir išlaidos. ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 20 puslapių
2014 09 29
Priėmimo į valstybės tarnybą ir atleidimo iš jos analizė teisiniu aspektu
Įvadas. Valstybės tarnybos istorija. Pagrindinės valstybės tarnybos sąvokos. Valstybės tarnautojų pareigybės. Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas bendrieji reikalavimai. Darbo santykiai valstybės tarnyboje. Darbo santykių ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 15 puslapių
2014 03 26
Statutinės valstybės tarnybos reglamentavimas ir veikla Lietuvoje
Įvadas. Statutinės valstybės tarnybos reglamentavimas. Statutinės valstybės tarnybos samprata. Statutinės valstybės tarnybos reglamentavimas. Statutinės valstybės tarnybos teisinio reglamentavimo tobulinimo gairės. Statutinės valstybės ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 15 puslapių
2014 10 30
Valstybės tarnyba Europos sąjungoje
Įvadas. Dabartiniai viešosios tarnybos pokyčiai ir jos klasifikavimas Europos Sąjungoje. Prancūzijos Respublikos valstybės tarnybos modelis. Didžiosios Britanijos valstybės tarnybos modelis. Vokietijos Federacinės Respublikos valstybės ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 10 puslapių
2013 10 28
Elektroninė demokratija Lietuvoje
Įvadas. Elektroninės demokratijos teoriniai aspektai. Tradicinės demokratijos ištakos ir samprata. Pilietinė visuomenė. IT įtaka demokratijos procesams. Demokratijos ir e. demokratijos santykis. E. demokratijos samprata. E. demokratijos ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 38 puslapiai
2015 12 05
Lietuvos valstybės tarnybos reforma: raida, rezultatai, problemos
Įvadas. Lietuvos valstybės tarnyba. Lietuvos valstybės tarnybos reformos raida, rezultatai. Lietuvos valstybės tarnybos reforma 1918-1940 metais. Lietuvos valstybės tarnybos reforma nuo 1990 metų. Lietuvos valstybės reformos problemos. ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 12 puslapių
2015 12 17
Lentelių sąrašas. Paveikslėlių sąrašas. Įvadas. Teorinė dalis. Interneto svetainės kokybės teoriniai aspektai. Interneto svetainės kokybės sąvoka ir reikšmė. Interneto svetainės kokybės vertinimo kriterijai ir modeliai. ...
Viešojo administravimo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 puslapiai
2016 11 15
Piliečiai kaip klientai - teigiami ir neigiami aspektai teikiant viešasias paslaugas
Piliečiai kaip klientai: teigiami ir neigiami aspektai teikiant viešąsias paslaugas. Įvadas. Viešųjų paslaugų samprata ir klasifikavimas. Piliečio kaip kliento identifikavimas. Teigiami pavyzdžiai teikiant viešąsias paslaugas. Neigiami ...
Viešojo administravimo referatai, Referatas, 13 puslapių
2013 04 10
×
26 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo