Viešojo administravimo praktikos ataskaitos

21 dokumentas
Viešojo administravimo praktika
Įvadas. Įstaigos charakteristika. Įstaigos įkūrimas. Įstaigos veiklos apibūdinimas. Všį alytaus darbo rinkos mokymo centro normatyviniai dokumentai. Įmonės vidinė ir išorinė aplinka. Įmonės vidinė ir išorinė aplinka. Įstaigos ...
Viešojo administravimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2013 01 07
Personalo valdymas įmonėjė Personalo praktikos ataskaita
Lentelių sąrašas. Įvadas. DrÄxlmaier“ įmonės atsakingo darbuotojo už personalo valdymo organizavimą pareiginių nuostat analizė. Personalo organizavimas ,drÄxlmaier“įmonėje. Personalo poreikio planavimas. Paieškos atrankos, samdos, ...
Viešojo administravimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2015 05 25
Praktikos ataskaita Kauno miesto savivaldybėje
Įvadas. Kauno miesto savivaldybės Miesto tvarkymo skyrius. Adaptacija institucijoje ir įgauti įgūdžiai. Miesto tvarkymo skyriaus SSGG analizė. Skyriaus organizacinė kultūra ir komunikacija. Išvados. Šaltiniai. Priedai.
Viešojo administravimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2016 04 19
Profesinės praktikos ataskaita AB Seb banke
Įvadas. Įmonės pristatymas ir valdymo struktūra. Rekvizitai. SEB banko misija, vizija, vertybės. SEB veiklos kryptis. Ryšiai su klientais. Organizacinė valdymo struktūra. Seb banko ssgg analizė. Seb banko darbo tvarkos taisyklės. ...
Viešojo administravimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 puslapis
2016 11 17
Vadybos įgūdžių lavinimo praktika restorane „Charlie Pizza“
Įvadas. Darbo objekto, informacijos šaltinių ir tyrimų metodikos apžvalga. Darbo objektas. Informacijos šaltinių apžvalga. Vadybinės veiklos teorijos analizė. Vadybinės veiklos ypatumai. Vadybos principai. 3„Amber food" Uab, „Charlie ...
Viešojo administravimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 23 puslapiai
2015 04 26
Įmonės ir verslo administravimo praktikos ataskaita
Ivadas. Švėksnos „Saulės“ gimnazijos įstatai (nuostatai). Saugaus darbo reikalavimai. Lietuvos respublikos įstatymų analizavimas ir jų taikymas praktikoje. Raštvedybos pagrindai. Gebėjimas bendrautisu klientais įvairiais klausimais. ...
Viešojo administravimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2016 10 17
Personalo valdymo praktika įmonės ataskaita
Įvadas. D. beconio įmonės personalo valdymo sistema. D. beconio įmonės duomenys apie personalo informacinį aprūpinimą. D. beconio įmonės aprūpinimo personalu procesai planavimas, atranka, verbavimas, adaptavimas. D. beconio įmonės ...
Viešojo administravimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2017 04 04
Seimo kanceliarija praktika
Lietuvos Seimo kanceliarija personalo skyrius. Įvadas. Skyriaus charakteristika. Praktikos įvertinimas ir išvados. Literatūros ir šaltinių sąrašas. Priedai.
Viešojo administravimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 9 puslapiai
2014 10 07
Personalo valdymas (2)
Įvadas. Uab „x“ charakteristika. Bendrovės vizija, misija, tikslai ir strategija. Bendrovės vizija. Bendrovės misija. Bendrovės tikslai. Bendrovės strategija. Praktika bendrovėje uab „x. “. Bendrovės dokumentai. Bendrovės ...
Viešojo administravimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 12 puslapių
2013 05 20
Viešbučio administravimas
5 žvaigždučių viešbučio administravimas. Viešbučių administravimo baigiamoji praktika. Įvadas. Viešbučių pagrindinės charakteristikos. Administracija. Viešbučio struktūra. Viešbučio svetingumo modulis. Viešbučio klasifikacija ...
Viešojo administravimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 27 puslapiai
2016 07 29
Įmonių ir įstaigų administravimo specialybės įvado praktikos atskaita
Įvadas. Trumpa informacija apie kolegiją (parengė darja chremenkina). Kolegijos misija. Kolegijos vizija ir jos įgyvendinimas. Stebėto šiaulių valstybinės kolegijos padalinio veikla (parengė darja chremenkina). Administratoriaus pareigos, ...
Viešojo administravimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 25 puslapiai
2013 06 07
Viešasis administravimas praktika valstybinėje įmonėje
Įvadas. Kvtk veiklos analizė. Kvtk veiklos kryptys ir tikslai. Kvtk savivaldos struktūra. Kvtk organizacinė struktūra. Kvtk personalo valdymas. Kvtk kokybės vadybos sistema. Kompetencijų vertinimo lentelė. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Viešojo administravimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 puslapių
2013 05 27
Viešojo administravimo praktikos ataskaita
UAB Tadmaksas " įmonės pristatymas. Įmonės dydis bei kapitalas. Įmonės strateginiai ir taktiniai tikslai. Įmonės struktūra. Vadybos tikslai. Rinkos apibūdinimas , dydis ir augimas. Partneriai ir konkurentai. Praktikos įvertinimas , ...
Viešojo administravimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 5 puslapiai
2016 06 14
Pažintinė praktika UAB Busturas
Ivadas. Uab“ busturas“ pagrindiniai įmonės įstatai. Saugaus darbo reikalavimai įmonėje. Darbo sutarties sudarymas pagal lr įstatymus. Profesinio bendravimo ir darbo komandoje įgūdžių tobulinimas Uab „Busturas“. Uab „ busturas“ ...
Viešojo administravimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2015 11 12
UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“ praktikos ataskaita
Įvadas. Veiklos planavimas ir organizavimas. Įmonės vidinė ir išorinė aplinka. Swot (ssgg) analizė. Organizacinė valdymo struktūra. Įmonės veiklos planavimas. Kontrolė. Vadovo darbotvarkė ir jos koordinavimo principai. Susirinkimai ...
Viešojo administravimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 14 puslapių
2017 05 10
Profesinės veiklos praktika savivaldybėje
Įvadas. Varėnos rajono savivaldybės įkūrimas ir veikla. Varėnos rajono savivaldybės įkūrimas. Varėnos rajono savivaldybės uždaviniai ir funkcijos. Varėnos rajono savivaldybės valdymo struktūra ir jos vertinimas. Varėnos rajono ...
Viešojo administravimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 26 puslapiai
2018 01 05
Renginių organizavimo praktika UAB „MapaHolding”
Praktika UAB „MapaHolding” renginių organizavimo praktika. Turinys. Įvadas. Apie įmonę. Įmonės „Extreme Delight“ renginiai. Įmonės struktūra. Įvaizdis ir komunikacija. Įmonės simbolika. Vidinė komunikacija. Išorinė ...
Viešojo administravimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 22 puslapiai
2018 11 21
Specialybinės praktikos ataskaita Medienos perdirbimas
Įvadas. Įmonės apibūdinimas. Valdymo schema. Raštvedybos organizavimas. Praktikos vietos aprašymas ir įvertinimas. Įmonės finansinė atskaitomybė. Įmonės veiklos analizė. Įmonės ūkinės veiklos analizė. Darbo santykiai. Mokesčių ...
Viešojo administravimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 24 puslapiai
2014 12 28
Praktika viešbutyje: Svečių priėmimo ir apgyvendinimo skyrius
Įvadas. Įmonės veiklos rūšys ir siūlomos paslaugos. Svečių priėmimo ir apgyvendinimo tarnybos struktūrą. Įmonės valdymo struktūra, padaliniai ir jų funkcijos. Maitinimas. Įmonės darbuotojai, jų darbo standartai. Apmokėjimo bei ...
Viešojo administravimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 19 puslapių
2018 11 06
Praktikos ataskaita klube Havana
Praktikos ataskaitoje apžvelgsiu klube „Havana“ įgytas žinias ir praktinio darbo įgūdžius. Praktikos ataskaitą darysiu remdamasi bendrųjų viešojo administravimo pagrindų supratimu, įgytų studijuojant viešojąjį administravimą ...
Viešojo administravimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 puslapių
2015 10 13
Praktika kūrybos namuose „Exter“
Įvadas. Institucijos pristatymas. Tikslas. Problema. Praktikos tikslai. Praktikos užduotys. Projektinė ataskaitos dalis. Teorinė dalis. Socialinių medijų rūšys. Socialinių medijų statistika. Projektine- analitinė dalis. Kūrybos namai ...
Viešojo administravimo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 puslapių
2019 05 07
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo