Viešojo administravimo savarankiški darbai

50 dokumentų
Dokumentų valdymo savarankiškas darbas
Įvadas. Teorinė dalis. Organizacijos duomenys. Organizacijos juridinis statusas. Organizacijos kontaktiniai duomenys. Veiklos srytis. Organizacijos struktūra. Pavaldumo schema. Norminiai dokumentai, reglamentuojantys dokumentų rengimą ir ...
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 27 puslapiai
2014 10 22
Asmenybės strategija
Asmenybės strategija. Istoriniai tekstai. Mikalojus daukša. Prakalba į malonųjį skaitytoją. Kunigaikščio mykolo kleopo oginskio „priesakai sūnui“. Kazys pakštas. Mūsų kelias. Vytautas mačernis. Keli būsimojo lietuvio kataliko ...
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 68 puslapiai
2013 03 27
Viešbučio valdymas ir administravimas Personalo darbo pobūdis
Įvadas. Pirmieji viešbučiai. Viešbučių rinkos atsiradimas ir pasidalijimas. Viešbučių tinklų atsiradimas. Viešbučių asociacijos. Viešbučių klasifikavimo principai. Viešbučių reitingavimas. Viešbučių administravimo sistemos. ...
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2014 09 15
Imitacinių bendrovių susitikimo organizavimas
Tarpinio atsiskaitymo užduotis x2 savarankiškas darbas. Imitacinė bendrovė – ib. Palyginamoji analizė vilniaus kolegijos imitacinė bendrovė. Kauno kolegijos imitacinė bendrovė. Utenos kolegijos imitacinė bendrovė. Verslo imitacinių ...
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2018 02 05
Lietuvos savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų analizė
Įvadas. Lietuvos savivaldybės teoriniu aspektu. Savivaldybių pajamų ir išlaidų analizė. Savivaldybių pajamos. Savivaldybių išlaidos. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2015 04 01
Viešasis administravimas Lenkijoje
Viešojo administravimo sistema Lenkijoje Administravimas. Politinė sistema. Administracinis suskirstymas. Viešojo administravimo padalinimas Atsižvelgiant į administravimo veiklos teritorinę masto sritį. Ministrų taryba. Regionines ...
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2015 06 17
Darbuotojų socializacija organizacijoje
Darbuotojų socializacija organizacijoje. Įvadas. Organizacijos elgsenos samprata. Darbuotojų socializacijos esmė ir vieta žmogiškųjų išteklių vadyboje. Darbuotojų socializacijos procesas ir įtakojantys faktoriai. Organizacijos ...
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 26 puslapiai
2013 05 08
Verslo korespondensijos ypatumai. Verslo laiškai
Įvadas. Svarbiausi dalykai rašant verslo laiškus. Verslo laiškų dalys. Verslo laiškų įforminimas. Verslo laiškų rūšys. Išvada. Literatūra.
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2016 01 12
Elektroninė valdžia savarankiškas darbas
Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ analizė. Rietavo savivaldybės Irenėjaus Oginskio viešosios bibliotekos interneto svetainės Bendrųjų reikalavimų analizė. Knygų, publikacijų ir kitų spaudinių paieška viešosiose bibliotekose. ...
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2015 08 21
Investicijų savarankiškas darbas VILNIAUS BALDAI
Įvadas. Makroekonomika. Darbo rinkos apžvalga. Jaunimo užimtumas. Darbo jėgos migracija. Sektorinė analizė. Baldų pramonės apžvalga. Baldų pramonė šiandien. Fundamentalioji AB „Vilniaus baldai“ analizė. AB „Vilniaus baldai“ ...
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 33 puslapiai
2016 06 14
Viešojo sektoriaus produktyvumo didinimas
Klaipėdos universitetas. Viešojo sektoriaus produktyvumo didinimas.
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 2 puslapiai
2016 05 27
Vietos savivalda Lietuvoje
Įvadas. Vietos savivalda ir savivaldybės. Vietos savivaldos ir savivaldybių samprata. Vietos savivaldos įstatymine bazė. Vietos savivaldos institucijos. Savivaldos principai. Savivaldybių funkcijos. Savivaldybių tarybų rinkimai. Rokiškio ...
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2017 11 13
Viešasis administravimas Straipsnių indėlis
ĮVADAS Viešasis administravimas. Temos ir problemos. Teoriniai ir empyriniai tyrimai straipsniuose. Imties sudarymo ir patikimumo užtikrinimo metodai.
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2017 12 17
Personalo atrankos procesas
Įvadas. Personalo atrankos samprata. Personalo atrankos procesas (etapai). Išvados. Literatūros sąrašas.
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2013 04 18
Personalo valdymas Bitė Lietuva
Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Uab „ Bitė Lietuva “ aprašymas. Uab „ Bitė Lietuva “ personalo vertinimo procedūra. Pagrindinės kompetencijos. Naudota literatūra.
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2016 05 09
Europos Ombudsmenas
Įvadas. Es ombudsmeno vidinė struktūra ir sudėtis. Es ombudsmeno funkcijos ir veikla. Es ombudsmeno priimami dokumentai. Kas ir kaip gali pateikti skundą? Europos ombudsmenas pradeda taikyti naują sprendimo modelį. Kokio rezultato galite ...
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2015 02 20
Klaipėdos rajono savivaldybė praktinis darbas
Praktinis darbas. „Struktūra ir kontaktai“. Skyrius „Teisinė informacija“. Skyrius „Nuorodos“.Aktuali informacija (naujienos apie vyksiančius renginius, projektus, konkursus ir kt.Struktūra ir kontaktai. Veikla. Puslapio adresas. ...
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2017 05 10
Miesto vysymasis
Įvadas. Bendroji Prienų miesto informacija. Miesto raidos analizė. Miesto problemos ir pasiekimai. Miesto vystymo kryptys ir pagrindinės priemonės. Pagrindinės miesto vystymosi valdymo priemonės. Miesto patrauklumo didinimo tikslai ir ...
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2016 05 27
Motyvavimo sistema x imoneje
Tačiau nesutikčiau su Maslovo poreikių hierarchija, šiuo konkrečiu atveju palaikyčiau Alderferio nuomonę, jog vienu metu žmonių motyvų priežastimi gali būti įvairių lygių poreikiai. Nebūtina patenkinti žemesniųjų poreikių, kad ...
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 2 puslapiai
2013 04 25
Tarptautinė darbo organizacija
Įvadas. Tarptautinė darbo organizacija. Tarptautinės darbo organizacijos tikslai ir veikla. Tarptautinė darbo organizacijos veikla europos. Sąjungos narėms. Išvados. Literatūra. Priedas.
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2016 08 04
Etiško sprendimo priėmimo žingsniai: pasirinkto atvejo analizė Seksualinis priekabiavimas
Įvadas. Seksualinio priekabiavimo samprata. Seksualinio priekabiavimo formos. Kovos būdai prieš seksualinį priekabiavimą. Seksualinio priekabiavimo pavyzdys. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2016 03 21
Pensijų reformos tikslai ir uždaviniai
Pensijų sistemų reformų priežastys ir tikslai. Įvadas. Rezultatai. Pensijų sistemos reformų priežastys. Pensijų sistemos reformos užsibrėžti tikslai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2014 04 15
Asmenybės strategija (2)
Istoriniai tekstai. Mūsų istorija ir mes. Gyvenimo kelio paieškos. Šeima ir motinystė. moters vaidmuo visuomenėje. Studijos. Ekonomika ir buitis. Gyvenimo vertybės, siekiai ir tikslai. Ateities vizija. Valstybė, kurioje gyvenu ir kokią ...
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2017 10 18
Korupcijos paplitimas Baltijos šalyse
Įvadas. Korupcija. Korupcijos priežastys ir pasekmės. Korupcijos prevencija Lietuvoje. Korupcijos suvokimo indeksas. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2017 12 04
Renginio organizavimas savižudybių - patyčių tema
Renginio organizavimas savižudybių - patyčių tema. Įvadas. Renginio pristatymas. Santrauka. Renginio idėjos/situacijos analizė. Projekto vietos pasirinkimo pagrindimas. P Scenarijus. Projekto viešinimo planas. Projekto sąmata. Renginio ...
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2018 02 05
Situacijos analizė Vicemero piknaudžiavimas tarnyba
Pakruojo vicemero piknaudžiavimas tarnyba. Savarankiškas darbas. Etinės problemos aprašymas. Klastojimas. Turto iššvaistymas. Korupcija. Piktnaudžiauti. Nepotizmas. Interesų konfliktas. Atvejo aprašymas. Deontologija. Analizė. Išvados. ...
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2015 02 11
Interesų konfliktų analizė
Įvadas. Teorinė dalis. Praktinė dalis. Išvados. Literatūros sąrašas.
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2017 11 13
Latvijos valstybės tarnybos bruožai
Temos aktualumas. Valstybės tarnyba kiekvienoje šalyje įgauna savų specifinių bruožų priklausomai nuo pasirinkto valstybės tarnybos modelio, ji yra ypatinga žmogaus socialinės veiklos rūšis. Ji neatsiejama nuo pačios valstybės, jos ...
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2016 11 14
Birštono savivaldybės analizė
Birštono savivaldybė bendra informacija apie savivaldybę. Regionui svarbių rodiklių analizė demografinė informacija ir socialinė statistika. Pasiskirstymas pagal amžių. Gyventojų skaičiaus vidutinis metinis pokytis. Namų ūkių dydis ...
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2018 05 23
Dokumentai ir jų valdymas savarankiškas darbas
Pirma užduotis. Pagrindinės teisės aktų rūšys. Teisės aktų sudarymo pagrindiniai rekvizitai. Papildomi teisės aktų rekvizitai. Teisės akto teksto rašymo ypatumai. Antra užduotis. Įformintas pagal taisykles. Įformintas ne pagal ...
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2015 04 26
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema