Viešojo administravimo savarankiški darbai

61 dokumentas
Dokumentų valdymo savarankiškas darbas
Įvadas. Teorinė dalis. Organizacijos duomenys. Organizacijos juridinis statusas. Organizacijos kontaktiniai duomenys. Veiklos srytis. Organizacijos struktūra. Pavaldumo schema. Norminiai dokumentai, reglamentuojantys dokumentų rengimą ir ...
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 27 puslapiai
2014 10 22
Imitacinių bendrovių susitikimo organizavimas
Tarpinio atsiskaitymo užduotis x2 savarankiškas darbas. Imitacinė bendrovė – ib. Palyginamoji analizė vilniaus kolegijos imitacinė bendrovė. Kauno kolegijos imitacinė bendrovė. Utenos kolegijos imitacinė bendrovė. Verslo imitacinių ...
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2018 02 05
Asmenybės strategija
Asmenybės strategija. Istoriniai tekstai. Mikalojus daukša. Prakalba į malonųjį skaitytoją. Kunigaikščio mykolo kleopo oginskio „priesakai sūnui“. Kazys pakštas. Mūsų kelias. Vytautas mačernis. Keli būsimojo lietuvio kataliko ...
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 68 puslapiai
2013 03 27
Viešbučio valdymas ir administravimas Personalo darbo pobūdis
Įvadas. Pirmieji viešbučiai. Viešbučių rinkos atsiradimas ir pasidalijimas. Viešbučių tinklų atsiradimas. Viešbučių asociacijos. Viešbučių klasifikavimo principai. Viešbučių reitingavimas. Viešbučių administravimo sistemos. ...
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2014 09 15
Lietuvos savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų analizė
Įvadas. Lietuvos savivaldybės teoriniu aspektu. Savivaldybių pajamų ir išlaidų analizė. Savivaldybių pajamos. Savivaldybių išlaidos. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2015 04 01
Darbuotojų socializacija organizacijoje
Darbuotojų socializacija organizacijoje. Įvadas. Organizacijos elgsenos samprata. Darbuotojų socializacijos esmė ir vieta žmogiškųjų išteklių vadyboje. Darbuotojų socializacijos procesas ir įtakojantys faktoriai. Organizacijos ...
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 26 puslapiai
2013 05 08
Verslo korespondensijos ypatumai. Verslo laiškai
Įvadas. Svarbiausi dalykai rašant verslo laiškus. Verslo laiškų dalys. Verslo laiškų įforminimas. Verslo laiškų rūšys. Išvada. Literatūra.
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2016 01 12
Viešasis administravimas Lenkijoje
Viešojo administravimo sistema Lenkijoje Administravimas. Politinė sistema. Administracinis suskirstymas. Viešojo administravimo padalinimas Atsižvelgiant į administravimo veiklos teritorinę masto sritį. Ministrų taryba. Regionines ...
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2015 06 17
Latvijos valstybės tarnybos bruožai
Temos aktualumas. Valstybės tarnyba kiekvienoje šalyje įgauna savų specifinių bruožų priklausomai nuo pasirinkto valstybės tarnybos modelio, ji yra ypatinga žmogaus socialinės veiklos rūšis. Ji neatsiejama nuo pačios valstybės, jos ...
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2016 11 14
Elektroninė valdžia savarankiškas darbas
Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ analizė. Rietavo savivaldybės Irenėjaus Oginskio viešosios bibliotekos interneto svetainės Bendrųjų reikalavimų analizė. Knygų, publikacijų ir kitų spaudinių paieška viešosiose bibliotekose. ...
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2015 08 21
Etiško sprendimo priėmimo žingsniai: pasirinkto atvejo analizė Seksualinis priekabiavimas
Įvadas. Seksualinio priekabiavimo samprata. Seksualinio priekabiavimo formos. Kovos būdai prieš seksualinį priekabiavimą. Seksualinio priekabiavimo pavyzdys. Išvados. Literatūra.
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2016 03 21
Vietos savivalda Lietuvoje
Įvadas. Vietos savivalda ir savivaldybės. Vietos savivaldos ir savivaldybių samprata. Vietos savivaldos įstatymine bazė. Vietos savivaldos institucijos. Savivaldos principai. Savivaldybių funkcijos. Savivaldybių tarybų rinkimai. Rokiškio ...
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2017 11 13
Investicijų savarankiškas darbas VILNIAUS BALDAI
Įvadas. Makroekonomika. Darbo rinkos apžvalga. Jaunimo užimtumas. Darbo jėgos migracija. Sektorinė analizė. Baldų pramonės apžvalga. Baldų pramonė šiandien. Fundamentalioji AB „Vilniaus baldai“ analizė. AB „Vilniaus baldai“ ...
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 33 puslapiai
2016 06 14
Viešasis administravimas Straipsnių indėlis
ĮVADAS Viešasis administravimas. Temos ir problemos. Teoriniai ir empyriniai tyrimai straipsniuose. Imties sudarymo ir patikimumo užtikrinimo metodai.
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2017 12 17
Viešojo sektoriaus produktyvumo didinimas
Klaipėdos universitetas. Viešojo sektoriaus produktyvumo didinimas.
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 2 puslapiai
2016 05 27
Europos Ombudsmenas
Įvadas. Es ombudsmeno vidinė struktūra ir sudėtis. Es ombudsmeno funkcijos ir veikla. Es ombudsmeno priimami dokumentai. Kas ir kaip gali pateikti skundą? Europos ombudsmenas pradeda taikyti naują sprendimo modelį. Kokio rezultato galite ...
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2015 02 20
Tarptautinė darbo organizacija
Įvadas. Tarptautinė darbo organizacija. Tarptautinės darbo organizacijos tikslai ir veikla. Tarptautinė darbo organizacijos veikla europos. Sąjungos narėms. Išvados. Literatūra. Priedas.
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2016 08 04
Klientų apklausos rezultatų analizė: Viešbučių teikiamų paslaugų kokybės vertinimas
Klientų apklausos rezultatų analizė Viešbučių teikiamų paslaugų kokybės vertinimas. Užduotys. Siekiant detaliau įvertinti tyrimo imtį, buvo renkami duomenys apie respondentų demografinę situaciją. Kiekybiniame tyrime 2016 metais ...
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 20 puslapių
2018 12 14
Personalo atrankos procesas
Įvadas. Personalo atrankos samprata. Personalo atrankos procesas (etapai). Išvados. Literatūros sąrašas.
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2013 04 18
Personalo valdymas Bitė Lietuva
Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Uab „ Bitė Lietuva “ aprašymas. Uab „ Bitė Lietuva “ personalo vertinimo procedūra. Pagrindinės kompetencijos. Naudota literatūra.
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2016 05 09
Birštono savivaldybės analizė
Birštono savivaldybė bendra informacija apie savivaldybę. Regionui svarbių rodiklių analizė demografinė informacija ir socialinė statistika. Pasiskirstymas pagal amžių. Gyventojų skaičiaus vidutinis metinis pokytis. Namų ūkių dydis ...
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2018 05 23
Klaipėdos rajono savivaldybė praktinis darbas
Praktinis darbas. „Struktūra ir kontaktai“. Skyrius „Teisinė informacija“. Skyrius „Nuorodos“.Aktuali informacija (naujienos apie vyksiančius renginius, projektus, konkursus ir kt.Struktūra ir kontaktai. Veikla. Puslapio adresas. ...
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2017 05 10
Lietuvos ir Slovėnijos valstybės tarnybos lyginamoji analizė
Lietuvos ir slovėnijos valstybės tarnybos lyginamoji analizė. Darbo uždaviniai. Lietuvos ir Slovėnijos valstybės tarnybos palyginimas.
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2020 03 07
Miesto vysymasis
Įvadas. Bendroji Prienų miesto informacija. Miesto raidos analizė. Miesto problemos ir pasiekimai. Miesto vystymo kryptys ir pagrindinės priemonės. Pagrindinės miesto vystymosi valdymo priemonės. Miesto patrauklumo didinimo tikslai ir ...
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2016 05 27
Motyvavimo sistema x imoneje
Tačiau nesutikčiau su Maslovo poreikių hierarchija, šiuo konkrečiu atveju palaikyčiau Alderferio nuomonę, jog vienu metu žmonių motyvų priežastimi gali būti įvairių lygių poreikiai. Nebūtina patenkinti žemesniųjų poreikių, kad ...
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 2 puslapiai
2013 04 25
Naujasis viešasis valdymas ir tarporganizacinių tinklų sąsaja
Įvadas. Naujojo viešojo valdymo ir tarporganizacinių tinklų teorinė samprata. Naujojo viešojo valdymo apibūdinimas. Tarporganizacinių tinklų apibūdinimas. Naujojo viešojo valdymo ir tarporganizacinių tinklų sąsajos analizė. ...
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2019 12 07
Pensijų reformos tikslai ir uždaviniai
Pensijų sistemų reformų priežastys ir tikslai. Įvadas. Rezultatai. Pensijų sistemos reformų priežastys. Pensijų sistemos reformos užsibrėžti tikslai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 puslapiai
2014 04 15
Vaiko teisių apsaugos reformos analizė
Viešojo valdymo reformos valdymo samprata. Veiksniai lemiantys reformų atsiradimą. Administracinės vertybės apsprendžiančios reformų pobūdį. Pastarųjų reformų tikslų kaita. Viešosios politikos ir viešojo sektoriaus modernizacijos ...
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2019 12 17
Viešojo valdymo samprata ir koncepcijų raida
Viešojo administravimo samprata. Viešojo administravimo koncepcijų raida. Tradicinio viešojo administravimo teorija. Naujoji viešoji vadyba. Naujasis viešasis valdymas. Sumanus valdymas. Apibendrinimas. Literatūra.
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2019 11 06
Asmenybės strategija (2)
Istoriniai tekstai. Mūsų istorija ir mes. Gyvenimo kelio paieškos. Šeima ir motinystė. moters vaidmuo visuomenėje. Studijos. Ekonomika ir buitis. Gyvenimo vertybės, siekiai ir tikslai. Ateities vizija. Valstybė, kurioje gyvenu ir kokią ...
Viešojo administravimo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2017 10 18
×
112 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo