Tema "Piliečių dalyvavimas viešųjų paslaugų paslaugų teikimo procese"

Donata

Nesu rašiusi kursinio darbo, pradėjau rašyti ir nusiunčiau dėstytojui, netinka, gal galite įvertinti :

Tyrimo aktualumas. Pilietis – tai valstybei priklausomybę deklaruojantis asmuo, turintis joje tam tikras teises ir pareigas, esantis valstybės kaip politinės bendrijos narys. Piliečių dalyvavimas viešuosiuose paslaugose yra kiekvienos valstybės vykdomos politikos aktyvumo formos įgyvendinimo priemonė, kuri reikšmingai įtakoja svarbius sprendimus susijusius su bendruomene. Demokratinis valdymas privalo tobulinti piliečių dalyvavimo formas, ieškoti naujų priemonių tam, kad įvairūs socialiniai poreikiai būtų derinami, tvarkant viešuosius reikalus, ypač teikiant viešąsias paslaugas.

Viešoji paslauga – valstybės savivaldybių įsteigtų specialių įstaigų bei organizacijų veikla, teikianti gyventojams švietimo, socialines, mokslo, kultūros, medicinos, sporto ir kitas įstatymų numatytas paslaugas. Vietos valdžia yra atsakinga už viešųjų paslaugų teikimą gyventojams. Valstybė ar savivaldybė organizuoja viešųjų paslaugų teikimą per esančius viešųjų paslaugų teikėjus (viešąsias įstaigas ir biudžetines, savivaldybės įmones, akcines bendroves), steigdama naujus viešųjų paslaugų teikėjus arba sudarydama viešųjų paslaugų teikimo sutartis su fiziniais ar juridiniais asmenimis. Viešosios paslaugos gyventojams teikiamos už mokestį ir nemokamai. Valdžiai svarbu ne tik kaip pagerinti savo veiklą, taupant biudžetą, bet ir įgyti piliečių pasitikėjimą, įgyvendinant jų lūkesčius. Tačiau norint pagerinti viešųjų paslaugų kokybę dažnai stokojama sisteminio požiūrio, kuris mažintų atotrūkį tarp piliečių bei paslaugų teikėjo. Tokiu būdu piliečiai yra neišnaudoti ištekliai gerinant paslaugų teikimo procesą. Jeigu viešųjų paslaugų teikėjai nežino, kas yra jos paslaugų vartotojai, koks jų požiūris į teikiamas paslaugas, tuomet numanoma, kad piliečiai yra nepatenkinti teikiamomis paslaugomis.

Piliečių dalyvavimas viešųjų paslaugų teikimo procese liudija apie visuomenės aktyvumą, piliečių interesų atspindėjimą priimtuose sprendimuose, viešųjų paslaugų prieinamumą, efektyvumą ir reikalingumą, skatinant pasitikėjimą valstybės ir savivaldybės institucijomis. Noras kažką pakeisti yra vienas iš pagrindinių prioritetų, įsitraukiant į viešojo administravimo procesus. Tad vietos gyventojams turi būti sudarytos kuo platesnės, aiškesnės ir viešesnės galimybės svarstyti visas su jų gyvenimu susijusias problemas, kurias spendžia valdžios institucijos.

Analizė būtina tam, kad būtų galima įvertinti piliečių dalyvavimą viešosiose paslaugose, kodėl jie apsisprendžia dalyvauti arba lieka pasyviais paslaugų vartotojais, atrasti tobulintinas sritis ir gerinti, piliečių dalyvavimą teikiamose viešosiose paslaugose, nes būtent tokios paslaugos piliečiams parodo požiūrį į valstybės įsipareigojimų vykdymą.

 

Darbo problema. Piliečių dalyvavimas viešųjų paslaugų teikimo procese turi būti prieinamas, veiksmingas bei efektyvus, nes visuomenei tai rodo valstybės prestižą, autoritetą. Bėgant laikui ir vykstant įvairiausiems pokyčiams valstybėje, būtina analizuoti, kaip tai įtakoja paslaugų teikimą viešajame sektoriuje. Anot M. Dūdos (2010) demokratinėje visuomenėje viešasis sektorius nuolat piliečių spaudžiamas teikti efektyvesnes ir kokybiškesnes viešąsias paslaugas kiek galima mažesnėmis sąnaudomis. Piliečių nebetenkina esamos paslaugos ir jų teikimo kokybės. Jie reikalauja geresnių kelių, modernesnių mokyklų bei ligoninių, turinčių naujausią medicininę aparatūrą. Siekdamos patenkinti visuomenės poreikius, valdžios institucijos yra priverstos ieškoti naujų mechanizmų ir priemonių teikti viešąsias paslaugas ir plėtoti jų teikimui reikalingą infrastruktūrą. Todėl būtina išanalizuoti piliečių dalyvavimą viešųjų paslaugų teikimo procese įvertinant teikiamų paslaugų  kokybę bei pateikti pasiūlymus tobulinant tam tikras veiklos sritis.

Probleminis klausimas:

Kaip vertinamas piliečių dalyvavimas viešųjų paslaugų teikimo procese?

Darbo objektas - Piliečių dalyvavimas viešųjų paslaugų teikimo procese.

Darbo tikslas - Išanalizuoti piliečių dalyvavimą viešųjų paslaugų teikime.

Darbo uždaviniai:
Išnagrinėtini piliečių dalyvavimo ir viešųjų paslaugų teorinius aspektus.
Išanalizuoti piliečių dalyvavimą viešųjų paslaugų teikimo procese.

Darbo metodai: mokslinės analizės metodas, kuris bus panaudotas nagrinėjant temą moksliniuose darbuose ir kituose šaltiniuose.

Darbo struktūra. Kursinį darbą sudaro du darbo skyriai. Pirmame darbo skyriuje atskleidžiama piliečių davyvavimo ir viešųjų palaugų samprata. Antras darbo skyrius yra skirtas išanalizuoti piliečių dalyvavimą viešųjų paslaugų sektoriuje teikimo procese. Pabaigoje pateikiamos išvados ir literatūros sąrašas.

KlausimaiViešasis administravimasLygis: Universitetas2 atsakymaiKlausimas atsakytas
Kovo 1 d. 15:23
Už kiekvieną geriausią atsakymą į lankytojo klausimą gausite dovanų kodą, su kuriuo galėsite užduoti savo klausimą arba nemokamai peržiūrėti norimą dokumentą iš mūsų svetainės.

Atsakymai (2)

Indrė

Prašykite dėstytojo pasakyti kas negerai ir kokių pastabų jis turi, kiekvieno dėstytojo reikalavimai vis kiti, o ir temą galima suprasti įvairiai, galima skirtingai ją plėtoti. 

Kovo 27 d. 14:01 Geriausias atsakymas
Alina

Privlomos rašto darbo dalys:
Turinys
Įvadas
Numeruojamos dalys
Išvados
Naudota literatūra

Kovo 20 d. 22:18
Šis klausimas jau atsakytas. Atsakykite į klausimus, kurie laukia atsakymo.
×
109 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo