Viešasis valdymas


Viešojo valdymo esmė ir požymiai. Viešasis valdymas ir viešasis administravimas. At reguliavimo dalykas. At reguliavimo metodas. At kurso sistema. At šaltiniai. At mokslas (mokslo dalykas). At normos ir santykiai. At normų rūšys. At n. Galiojimas. At n. Realizavimas. At santykiai. At santykių objektas. At santykių rūšys. At santykių atsiradimo, pasikeitimo ir pasibaigimo pagrindai. Viešasis valdymas. Viešojo valdymo samprata. Pagrindiniai vv principai. At subjektai. Valstybės vykdomosios valdžios institucijos. Apskrities valdymas. Va parengimo tvarka. Atp sudėties juridinė analizė. Admin nuobaudų skyrimas padarius kelis t. Pažeid. Vykdymo senaties termino laikymasis. Adm bylos proceso šalys ir dalyviai. Proceso atnaujinimo pagrindai. Užsienio reikalų valdymas.

Sąvokos aiškinimą sąlygoja tai, kad šios t. šakos normos reguliuoja labai daug įvairių specialaus pobūdžio visuomeninių santykių, kurie susiklosto skirtingose politinio, ekonominio, kultūrinio ir kt. gyvenimo srityse.

AT yra labai dinamiška, pasipildo naujomis t. normomis ir visuomeniniais santykiais. AT turi praktinį taikomąjį pobūdį. Sprendžiami politiniai, ekonominiai, kultūriniai ir kt. uždaviniai reikalauja naujų t. normų. Labai didelis dėmesys – AT (sudedamoji t. sistemos dalis). Pagrindinis AT uždavinys – sureguliuoti svarbiausius v-ės požiūriu visuomeninius santykius.

Dalykas – tam tikrų jos reguliuojamų visuomeninių santykių visuma. Apie dalyką sako pavadinimas (“administratio” - valdyti, vadovauti, organizuoti darbą).

Valdymas – veikla, reguliuojama teisės, ir tokie procesai, kurie vyksta už v-ės ribų, ir jų nereguliuoja teisė ?????

AT normų reguliuojami santykiai, susiję su valstybiniu gyvenimu, v-binės valdžios įgyvendinimu, rūšimis.

Vykd. veikla – v-ės i-jų, savivaldybių i-jų ir kt. įstatymų įgaliotų subjektų veikla, skirta įgyvendinti įstatymus, kt. t. aktus, savivaldybių t. aktus arba kt. vykdomosios valdžios f-jas.

AT reguliuoja santykius, atsirandančius vykd. veiklos procese. Organų viduje vyksta vidinio valdymo veiksmai. Juos taip pat reguliuoja AT normos (pvz., teismo, Seimo viduje). AT neapsiriboja tais santykiais, kurie susiklosto aukščiau minėtose i-jose. Kartais tie organai padeda nevalstybinėm i-joms, org-joms vykdyti vykdomąją veiklą (pvz., savivaldybių i-joms), reguliuoja jų veiklą AT normomis, jų priimti aktai yra privalomi, turi t. akto galią.

Tam tikrais atvejais v-ė gali pavesti vykdyti viešojo valdymo f-jas visuomeninėms org-joms, viešosioms įstaigoms. Veiksmus reguliuoja AT normos.

V-binėje įmonėje, įstaigoje nurodytoms f-joms vykdyti yra administracija (sprendžia organizacinius klausimus) – jos veiklą taip pat reguliuoja AT normos.

2) visų v-ės organų (Seimo, teismo, valdymo i-jų) vidinėje veikloje;

6) teismų, nagrinėjančių AT pažeidimų bylas ir sprendžiančių ginčus, kylančius iš adm. teisinių santykių, veikloje (+ kt. i-joms, taikančioms adm. poveikio priemones) (su sąlyga, nes pas nėra įteisintos adm. proceso t. šakos, procesiniai santykiai įeina į materialinės teisės dalyką).

“1)”, “2)”, “3)”, “4)”, “5)”, “6)” sudaro AT reguliavimo dalyką.

Kai kurie autoriai nepripažįsta, kad “6)” priklauso AT dalykui; literatūroje ne visada minima “6)”, bet tai nėra teisinga!

1) atsiranda tarp vienas kitam pavaldžių valdymo subjektų (vyriausybė ir ministerija, ...);

6) atsiranda tarp viešųjų įstaigų ir tam tikrų v-ės i-jų.

Vykdomųjų organų veikloje kai kuriuos visuomeninius santykius reguliuoja ne tik AT, bet ir kt. teisės šakų normos (pvz., ministerija – AT, CT, PT? Reguliuoja joje susiklosčiusius santykius).

Metodas – kriterijus teisės šakoms atriboti. Parodo teisės normomis reguliuojamų visuomeninių santykių dalyvių valinių ryšių pobūdį vienas kito atžvilgiu.

2) administracinis-teisinis (Būdingas pavaldumo principas. Šalys nelygiateisės: viena juridiškai valdinga, kita – pavaldi (kariuomenė, VR sistema)).

AT – savarankiška teisės šaka (t. sist. Rūšis???), kurios normos reguliuoja visuomeninius santykius viešojo valdymo sferoje, taip pat teismams nagrinėjant ATP bylas, sprendžiant ginčus, kylančius iš adm.-teisinių santykių ir kitiems organams taikant adm. poveikio priemones.

AT santykiauja su kitomis t. šakomis, ypač su KT. KT įtvirtina visuomeninę ir v-inę santvarką, v-inės valdžios, teismo, savivaldybių organizavimo, tarpusavio santykius, piliečių t. ir l., kt. subjektų teisinės padėties pagrindus. Svarbiausios jos normos yra ir kitų šakų svariausias juridinės galios šaltinis. AT normos KT nuostatas detalizuoja, konkretizuoja, nustato būdus, kaip turi būti realizuotos konst. Nuostatos, ir nustato vykd. įstaigų, i-jų ir kt. subjektų konkr. veiklos kryptis, f-jas, uždavinius, Vyriausybei pavaldžių i-jų steigimo, veiklos, kompetencijos ribas ir principus.

  • Teisė Konspektas
  • Microsoft Word 107 KB
  • 2011 m.
  • 41 puslapis (23986 žodžiai)
  • Viešasis valdymas
    8 - 3 balsai (-ų)
Viešasis valdymas. (2011 m. Rugpjūčio 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/viesasis-valdymas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 18:59
×