Viešbučio darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimo įtaka jų karjerai


Viešbučio darbuotojų mokymai. Personalo mokymas ir tobulinimas. Mokymai viesbucio darbuotojams. Mokymai viesbuciu darbuotojams. Viešbučio darbuotojų lojalumas. Personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo įtaka darbuotojo karjerai. Viesbuciu darbuotoju kompetencija. Viesbucio darbuotoju analize. Viešbučių personalo. Literatura- darbuotoju kvalifikacijos tobulinimas.

Temos aktualumas. Šiuolaikinė visuomenė žengia į naują vystymosi etapą. Globalizacijos procesai, sparti informacinės technikos ir technologijų pažanga iš esmės pakeitė darbo turinį, reikalavimus darbuotojų kompetencijai. Darbuotojų mokymas tampa daugelio įmonių neatskiriama veiklos dalimi. Jiems steigiami atskiri padaliniai, sutelkiami žmogiškieji ištekliai, samdomos konsultacinės kompanijos, skiriamas įmonės darbo laikas. Stabilias ar lėtai kintančias technologijas keičia spartus technologijų tobulėjimas, atsiveriančios užsienio rinkos ne tik suteikia naujų galimybių, bet ir didina konkurenciją, įtaką organizacijos veiklai daro ne tik lietuvos ekonomika bei politika. Mažėja organizacijų su gremėzdiškomis hierarchinėmis struktūromis. Organizacijos nebenori būti atsakingos už darbuotojo karjeros planavimą ir valdymą, o šią atsakomybę perduoda darbuotojui, sau pasilikdamos tik pagalbininko vaidmenį. Galiausiai darbuotojo lojalumas negarantuoja nuolatinio darbo organizacijoje, o visą gyvenimą besitęsiantis mokymasis tampa norma. Organizacijoms reikia lanksčių, kvalifikuotų darbuotojų, kurie yra vertinami darbo rinkoje. Būtent už gerą darbą, aukštą kvalifikaciją siūloma galimybė įgyti vis naujų žinių, įgūdžių bei patirties. Mokymasis tampa darbuotojo atsakomybe, o iš organizacijos reikalaujama suteikti galimybę tai daryti. Darbo tikslas - ištirti viešbučio “europa royale” darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo įtaką jų karjerai. Šiam tikslui pasiekti buvo iškelti uždaviniai:. Išanalizuoti mokslinę metodinę literatūrą apie darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą;. Išanalizuoti mokslinę metodinę literatūrą apie darbuotojų karjerą;. Atlikti viešbučio darbuotojų apklausą anketiniu būdu;. Atlikti viešbučio darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo anketinės apklausos analizę;. Pateikti viešbučio darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo įtakos jų karjerai išvadas ir siūlymus. Tyrimo objekatas - viešbučio “europa royale” darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistema.

Temos aktualumas.

Darbo tikslas - ištirti viešbučio europa royale darbuotojų mokymo ir kvalipateikti viešbučio darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo įtakos jų karjerai išvadas ir siūlymus.

Tyrimo objekatas - viešbučio dabartinės rinkos ekonomikos sąlygomis neįmanoma išlikti be aukštos kvalifikacijos žmogiskojo potencialo. Nuo žmogaus įgūdžių, žinių sugebėjimo taikyti praktikoje priklauso ne tik paslaugos kokybė, bet ir įmonės išlikimas rinkoje, jos pelningumas ir perspektyva.

Egzistuoja glaudus ryšys tarp įmonės aplinkos ir sugebėjimo keistis. Tai susiję su besimokančios organizacijos koncepcija. Tačiau pasiseka tik tiems, kurie sugeba greitai apmokyti savo darbuotojus, panaudoti jų aktyvumą ir taip staigiai orientuotis į klientų poreikius. Sėkmingai dirba tos įmonės, kurios greičiausiai mokosi ir sparčiai diegia naujoves.

Remiantis b. Garato ir m. Pederio veikaluose aprašytais besimokančios organizacijos bruožais, sudanuolat besimokanti įmonė mokosi labai sparčiai. Konkurencingumas yra pasiekiamas tik tada, kai mokymosi intensyvumas yra didesnis nei vyks žinodami besimokančios organizacijos principus toliau apžvelgsiu tokios organizacijos kūrimą.

Viskas prasideda organizacijos viršuje Nuo jos vadovo. Būtent vadovų nuostata, požiūris bei isitikinimai lemia žmonių vietą organizacijoje: ar jie tėra resursai , kuriuos tinkamai išnaudojus galima pakeisti (net sakoma: nepakeičiamų nėra ), ar jie yra kūrybingi ir profesionalūs individai, kurie gali ir nori imtis iniciatyvos, savarankiškos veiklos. Kai vadovai suvoks, kad jų darbuotojai yra jų pagalbininkai ir kolegos, o ne tik atlikėjai, tuomet jie ir jų organizacijos laimės daugiausia. Kada ir kaip tai atsitiks? Tik tada, kada vadovai nuosirdžiai ieškos, svarstys, galvos, - taip sakant, patys asmeniškai mokysis, pirmiausia iš savo pačių veiklos, is kitų organizacijų vadovų, studijuodami tiek savarankiškai, tiek seminarų metu. Tik pats sistemingai besimokantis gali suprasti, kad mokymasis turi prasmę bei vertę. Ir tik tuomet mes galime kalbėti apie tolimesnį besimo . Suformuluojami siekiami tikslai ir su jais supažindinami dirbantieji. Įmonė yra savo tikslų siekiantis ūkinis vienetas, todel ji pirmiausia suinteresuota, kad darbuotojai ugdytų jos siekius atitinkančius tikslus. Teiginys, kad reikia vertinti darbuotojų pageidavimus, yra teisingas, tačiau įmonė turi siekti įmonės darbuotojų tikslų suderinamumo. Tam reikalingas personalo skyriaus darbuotojų ir dirbančiųjų bendradarbiavimas.

. Suformuojami mokymo planai.

  • Vadyba Kursinis darbas
  • Microsoft Word 122 KB
  • 2011 m.
  • 32 puslapiai (6708 žodžiai)
  • Universitetas
  • Migle
  • Viešbučio darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimo įtaka jų karjerai
    10 - 1 balsai (-ų)
Viešbučio darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimo įtaka jų karjerai. (2011 m. Lapkričio 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/viesbucio-darbuotoju-mokymas-ir-kvalifikacijos-tobulinimo-itaka-ju-karjerai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 03:34
×