Viešbučio „Gabija“ marketingo planas


Viešbučio „gabija“ marketingo planas.

Temos aktualumas. Lietuvoje turizmo paslaugų sektorius pamažu auga, tuo pačiu keičiasi klientų poreikiai, požiūris į paslaugų kokybę, vartojimo įpročiai. Kintant visuomenei, kinta ir apgyvendinimo paslaugų kokybė. Nuolat didėjant pasiūlai, keičiasi klientų elgsena, kuri tampa nenuspėjama, įnoringa, dėlto turizmo paslaugų sektoriai, įtakojami įvairių mikro ir makro aplinkų veiksnių, turi įvertinti galimas grėsmes ir išlikti konkurentų rinkoje. Vartotojai atostogų metu vis dažniau renkasi viešbučius. Viešbučių personaliui aktualu suprasti vartotojų poreikius, kad išlaikyti šalia klientus ir šie nesinaudotų konkurentų paslaugomis. Kaip teigia D. Jobber (2004), marketingo pagrindinė funkcija yra pritraukti ir išlaikyti klientus ir daryti tai pelningai. Taigi marketingas neatsiejamas nuo viešbučių plėtros ir perspktyvų, siekiant išlikti konkurentų tarpe.

Temos problema. Bet koks verslas, tiek prekyba, tiek gamyba ar paslaugų sektorius prasideda nuo idėjos ir vizijos užsiimti tam tikra veikla. Kad ir kokia būtų originali ir patraukli verslo idėja, visų pirma svarbu įsitikinti, ar ji reali, perspektyvi, pelninga. Kadangi pokyčiai versle neišvengiamas reiškinys, įmonėms būtina nustatyti galimas rizikas, tikslus bei suformuluoti planus jiems įgyvendinti. Tai visose įmonėje tampa besitęsiančiu procesu. Tam, kad įmonė sėkmingai plėtotų verslą būtina įvertinti esamą padėtį rinkoje konkurentų atžvilgiu, atlikti aplinkos analizę. Tai aktualu bet kurios specializacijos įmonei. Kadangi šio darbo objektas – įmonė „Beržas“, kurios veiklos kryptis – paslaugų pardavimas, tai šie sėkmingo įmonės funkcionavimo kriterijai nagrinėjamai įmonei taip pat labai reikšmingi.

Tyrimo objektas – viešbučio „Gabija“ marketingo veiksmai ir analizė.

Tyrimo tikslas – parengti viešbučio „Gabija“ marketingo veiksmų ir priemonių planą.

Įvertinti viešbučio “Gabija” aplinką t.y išanalizuoti mikroaplinką ir makroaplinką, remiantis literatūriniais šaltiniais;

Atlikti viešbučio „Gabija“ marketingo komplekso vertinimą;

Atlikti anketinę apklausą, siekiant įvertinti viešbučio „Gabija“ teikiamų paslaugų kokybę;

Išanalizavus viešbučio „Gabija“ marketingą, padaryti subjektyvias išvadas bei parašyti rekomendacijas, kaip efektyviau ir optimaliau vystyti turizmo marketingo paslaugų verslą;

Antroje kursinio darbo dalyje pateikiami ir analizuojami viešbučio „Gabija“ marketingo komplekso elementai, gilinamasi į įmonės charakteristiką, klientus, konkurentus. Pateikiamas viešbučio „Gabija“ paslaugų komplekso ir kainodaros vertinimas bei aptariamos rėmimo veiksmų galimybės bei perspektyvos. Taip pat antroje dalyje buvo atlikta anketinė apklausa, kurios metu buvo siekiama išsiaškinti, ar klientus tenkina siūlomų paslaugų kokybė, bei aptarti gauti rezultatai. Taip pat įvertinta viešbučio „Gabija“ marketingo perspektyvų analizė (SSGG) t.y aptartos stiprybės ir galimybės bei įvertintos silpnybės bei grėsmės.

Trečioje kursinio darbo dalyje iškeliama viešbučio „Gabija“ tyrimo problema, suformuluojamas tikslas ir darbo uždaviniai, siekiant sudaryti marketingo veiklos planą bei įvardijant startegijas, formuluojami sprendimai viešbučio marketingo komplekso tobulinimui.

Marketingo terminas iš esmės pradėtas vartoti JAV. Sąvoka „marketingas“ kilęs iš anglų kalbos žodžio „market“ – rinka, turgus, tai yra vieta, kur vyksta prekių mainai. Dar tiksliau marketingo esmę nusako anglų kalbos žodžių derinys „market getting“- rinkos užkariavimas, kitaip tariant - vartotojų pritraukimas ir jų išlaikymas (Gaižutis A., (2008) Marketingo pagrindai. Vilnius.)

Kalbant apie verslą, marketingo koncepcija įtakoja įmonės aplinkos analizė, kuri būtina siekiant nustatyti veiklos kryptį ir sėkmingai veikti. Marketingo aplinka – tai visuma už įmonės ribų veikiančių jėgų, darančių tiesioginę ir netiesioginę įtaką įmonės veiklai, jos sprendimams ir plėtrai. Marketingo aplinkos vertinimas – tai nuolatinis informacijos rinkimas ir vertinimas, siekiant aptikti ir išanalizuoti reikšmingus pokyčius ir rizikas, kurios gali neigiamai paveikti įmonės marketingo ar ir visą verslo strategiją. Marketingo aplinką sudaro mikro ir makro aplinka. Tiek mikroaplinkos komponentai, tiek makro aplinkos veiksniai, įtakoja įmonės marketingo veiklą. Kita vertus, mikro aplinkos įtaka yra tiesioginė, gan aiškiai apčiuopiama ir suvokiama, labiau operatyvinio pobūdžio, kai tuo tarpu makro aplinkos komponentų kaita diktuoja ilgalaikes verslo, vartojimo tendencijas, kurios sąlygoja pokyčius, formuoja naujus verslo būdus, klientų vartojimo įpročius, jų įtaka yra ilgalaikė ir strategiškai svarbi. Jei įmonė pati gali gan sėkmingai daryti įtaką marketingo tinklo aplinkos elementams, tai makro aplinkos įtakoti praktiškai neįmanoma, jei įmonė pasiūlo rinkai iš esmės naujų produktų ar poveikių tenkinimo būdų (Virvilaitė R.,1994 ).

Tiekėjai t.y tam tikros įmonės ir pavieniai asmenys, iš kurių viešbutis „Gabija“ perka, pavyzdžiui, atsargas bei gamybos priemones. Viešbučio specialistai bendradarbiauja su tokiais tiekėjais, kurie optimaliausiomis kainomis ir sutartu laiku užtikrina viešbučio aprūpinimą trūkstamomis priemonėmis bei prekėmis.

  • Vadyba Kursinis darbas
  • Microsoft Word 99 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 29 puslapiai (5791 žodžiai)
  • Kolegija
  • Arune
  • Viešbučio „Gabija“ marketingo planas
    10 - 8 balsai (-ų)
Viešbučio „Gabija“ marketingo planas. (2015 m. Lapkričio 01 d.). https://www.mokslobaze.lt/viesbucio-gabija-marketingo-planas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 03:23
×