Viešbučio Klaipėda vadybos tobulinimas taikant Kaizen koncepciją


Summary. Įvadas. Viešbučių veiklos teorinė analizė. Viešbučio samprata ir paskirtis. Viešbučių valdymo ypatumai. Viešbučių teikiamų paslaugų įvairovė. Kaizen koncepcijos taikymo viešbučių versle teorinis Pagrindimas. Viešbučių vadybos samprata ir sudedamosios. Kaizen koncepcijos ypatumai ir svarba viešbučių versle. Kaizen koncepcijos taikymas ir įgyvendinimas viešbučių versle. Viešbučio „Klaipėda“ veiklos analizė. Viešbučio „Klaipėda“ charakteristika ir teikiamos paslaugos. Viešbučio „Klaipėda“ struktūra ir skyrių veikla. Kaizen koncepcijos taikymas viešbučio „Klaipėda“ vadybai Tobulinti. Tyrimo charakteristika. Kaizen koncepcijos principų taikymas viešbutyje „Klaipėda“. Viešbučio „Klaipėda“ vadybos tobulinimo taikaint Kaizen koncepcijos principus Modelis. Išvados. Pasiūlymai. Literatūra ir šaltiniai. Priedai. Priedas. Anketa. Paveikslų sąrašas Lentelių sąrašas

. Viešbučio Klaipėda vadybos tobulinimas taikant Kaizen koncepciją: turizmo ir viešbučių administratoriaus baigiamasis darbas. Vadovė: lektorė Jurgita Daubarienė, Utenos kolegija, Verslo ir technologijų fakultetas, Ekonomikos katedra, dieninis skyrius. –Utena, 2009.

Darbo objektas – viešbučio „Klaipėda“ vadybos tobulinimas taikant Kaizen koncepciją. Darbo tikslas – išnagrinėti vadybos tobulinimo galimybes pritaikius Kaizen koncepciją viešbutyje „Klaipėda“. Darbo metodai: mokslinės literatūros ir antrinių šaltinių analizė, duomenų analizė ir 1 anketinė apklausa.

Darbas susideda iš keturių dalių. Pirmoje dalyje pateikta viešbučių veiklos analizė teoriniu aspektu. Antroje dalyje – atliktas Trečioje darbo dalyje nurodoma viešbučio „Klaipėda“ veikla, o ketvirtoje analizuojami ir pristatomi Kaizen koncepcijos taikymo viešbučio „Klaipėda“ vadybai tobulinti tyrimo rezultatai.

Atlikta viešbučio „Klaipėda“ veiklos analizė parodė, kad Kaizen koncepcija šioje apgyvendinimo įmonėje yra taikoma pakankamai plačiai. Jos elementų galima rasti darbo kokybės tobulinime, klaidų sprendimo metoduose, personalo bendradarbiavime, darbo vietos tvarkos palaikyme. Nors ne visi darbuotojai vadovaujasi Kaizen koncepcijos principais, tačiau jos metodai daugiau ar mažiau padeda tobulėti tiek viešbučiui, tiek patiems darbuotojams.

Nors viešbutis „Klaipėda“ ir vadovaujasi daugeliu iš Kaizen koncepcijos principų, tačiau norint pasiekti didesnių darbo rezultatų, reikia pastoviai naudoti šios vadybos metodus. Taip pat diegti kitus koncepcijos principus: darbuotojų nuomonės surinkimo sistemą, problemų sprendimo standartus, grupių ir darbuotojų apmokymus. Darbuotojai galėtų dažniau vadovautis Kaizen koncepcijos siūlomais metodais darbo kokybės gerinimui. Taip pat darbuotojų iniciatyvumas turėtų būti skatinamas labiau.

. Management improvement by applying Kaizen concept of hotel Klaipėda: Tourism and Hotel Administrator’s Final Works. Supervisor: lecturer Jurgita Daubarienė, Utena College, the Faculty of Business and Technologies, Economics Department, diurnal study. – Utena, 2009.

Object of the Final Work – management improvement by applying Kaizen concept of hotel Klaipėda. The Aim of the Final Work – explore opportunities of management improvement by applying Kaizen concept at Klaipėda hotel. The methods of the Final Work: analysis of scientific literature, secondary sources and questionnaire survey.

The Final Work is composed of four parts. First part describes hotel activity in theory. The second section talks about applying of Kaizen concept in sector of hotels. The third one introduces to activity of Klaipėda hotel. And finally, the fourth part presents the results of research of applying Kaizen concept at Klaipėda hotel.

The analysis of Klaipėda hotel showed that the concept of Kaizen is used quite widely at this accommodation company. The elements of this concept can be found in improvement of work quality, methods of solving problems, staff collaboration, keeping tidiness of work space. Although not all employees apply the rules of the concept of Kaizen in their job, but its methods helps to improve to hotel as well as to its employees.

Even though most of the rules of the Kaizen concept is applied at Klaipėda hotel, to achieve better results at work, the methods of this concept should be applied constantly. Also apply other principles of Kaizen concept: system of collection of staff opinion, standards of problem solving, training of employees. Staff could use more of Kaizen concept rules to improve their work quality. In addition employees should be encouraged more.

Pastaraisiais metais pasaulyje vis daugiau kalbama apie Japonijos verslo patirtį, vis dažniau stengiamasi suprasti Tekančios Saulės šalyje vyraujančias tradicijas ir jų pagrindu išplėtotus verslininkystės metodus, taip pat pritaikyti kai kuriuos japonų verslo ypatumus vakariečių verslo modeliuose. To priežastis – išskirtinis Japonijos ekonomikos fenomenas.

Darbo autorė baigiamajame darbe nagrinėjo vieno iš Japonijos vadybos principų – Kaizen koncepcijos ypatumus ir taikymą siekiant patobulinti Vilniaus miesto viešbučio „Klaipėda“ vadybą. Būtent šis viešbutis analizei pasirinktas neatsitiktinai – tai užsienio turistų labai mėgiamas viešbutis, nes yra įsikūręs itin palankioje vietoje, šalia Katedros aikštės. Kaizen koncepcijos taikymas galėtų paįvairinti viešbučio praktikoje naudojamą vadybos modelį, sudaryti galimybes veikti efektyviau, geriau aptarnauti klientus, padėti konkurencinėje kovoje.

  • Microsoft Word 586 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 57 puslapiai (12536 žodžiai)
  • Kolegija
  • Silvija
  • Viešbučio Klaipėda vadybos tobulinimas taikant Kaizen koncepciją
    10 - 8 balsai (-ų)
Viešbučio Klaipėda vadybos tobulinimas taikant Kaizen koncepciją. (2015 m. Gruodžio 09 d.). https://www.mokslobaze.lt/viesbucio-klaipeda-vadybos-tobulinimas-taikant-kaizen-koncepcija.html Peržiūrėta 2018 m. Liepos 17 d. 05:04
×