Viešbučio – restorano paslaugų kokybės tyrimas


Santrauka. Summary. Lentelių sąrašas. Paveikslų sąrašas. Įvadas. Turizmo paslaugų kokybė. Paslaugos ir kokybės samprata ir savybės. Turizmo paslaugos. Viešbučių paslaugos ir jų kokybė. Viešbučių vertinimo kriterijai kokybės požiūriu. Svečių aptarnavimas siekiant teikiamų paslaugų kokybės. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. „Grafo Zubovo“ viešbučio – restorano charakteristika. „Grafo Zubovo“ viešbučio – restorano teikiamų paslaugų kokybės įvertinimas. Išvados. Rekomendacijos. Bibliografinių nuorodų sąrašas. Priedai.

Nilvita Radavičiūtė. Viešbučio – restorano „Grafo Zubovo“ teikiamų paslaugų kokybės tyrimas, Turizmas ir viešbučiai studijų programos baigiamasis darbas / darbo vadovė lekt. Kristina Kigaitė; Šiaulių valstybinės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto Turizmo ir vadybos katedra. Šiauliai, 2015, 54 p.

Baigiamajame darbe nagrinėjama viešbučio - restorano “Grafo Zubovo” paslaugų kokybė“. Tyrimo objektas - viešbučio – restorano „Grafo Zubovo“ paslaugų kokybė, tyrimo tikslas - ištirti viešbučio – restorano Grafo Zubovo teikiamų paslaugų kokybę, tyrimo uždaviniai – atskleisti paslaugų kokybės sampratą ir savybes, pateikti viešbučių paslaugas, išsiaiškinti teikiamų paslaugų kokybę vartotojų požiūriu. Darbe išsiaiškinta, kas yra paslauga ir kokios jos savybės, taip pat kokios yra viešbučių paslaugos. Pateikiant įvairius vertinimo kriterijus, stengtasi suformuoti požiūrių įvairovę, kuri padeda geriau suvokti bendrąją paslaugų kokybę. Praktinėje dalyje nagrinėjama viešbučio – restorano „Grafo Zubovo“ paslaugų kokybė, kad būtų galima įvertinti, ko vartotojai tikisi važiuodami į viešbutį ir sužinoti ar viešbučiai suteikia kokybiškas paslaugas, kurios atitiktų vartotojų lūkesčius. Tyrimu bandoma išsiaiškinti, kaip viešbučio lankytojai vertina jų teikiamas paslaugas, jų nuomone ar jos yra kokybiškos.

Nilvita Radavičiūtė. The hotel - restaurant "Grafo Zubovo" the quality of services research, Tourism and Hospitality Studies Thesis Program / Project leader Doc. Kristina Kigaitė; Siauliai National College of Business and Technology, Faculty of Tourism and Management. Siauliai, 2015, 54 p.

In my graduation work examined the hotel – restaurant "Grafo Zubovo" Service Quality ". Research object - hotel - restaurant „Grafo Zubovo“ service quality, Research purpose - to investigate hotel - restaurant „Grafo Zubovo“ quality of services provided, research tasks - to reveal the quality of service concept and characteristics to provide hotel services, to find out the quality of services provided to consumers. Research methods and tools: english and foreign literature sources, scientific and publicist literature. questionnaire survey, statistical data analysis. By this research, wanted to find out what is the service and what are the service properties and what are the hotel services. In the practical part deals about the hotel - restaurant "Grafo Zubovo" quality of service, in order to assess what visitors expect when coming to the hotel and find out whether hotels offer high quality services that meet customer expectations. The research attempts to find out how the hotel visitors appreciation of their services, in their opinion, whether they are of high quality.

Temos aktualumas – kaip ir kiekvienam viešbučiui svarbi paslaugų kokybė, taip ir „Grafo Zubovo“ viešbučiui – restoranui svarbu įvertinti savo galimybes, išteklius, atkreipti dėmesį į vartotojų poreikių ir lūkesčių tenkinimą, paslaugų kokybės gerinimą, nuolatos tobulinamą aptarnavimą. Šiuolaikinės turizmo paslaugų organizacijos veiklos filosofijos pagrindas – kokybiškos paslaugos ar produkto, atitinkančio vartotojo lūkesčius ir teikiamą naudą, pateikimas, nuolatinis jo vertės didinimas. Todėl svarbu analizuoti klientų poreikius, juos išsiaiškinti ir atlikti maksimalų ir kokybišką tyrimą.

Tyrimo problema – Kaip vartotojai vertina viešbučio – restorano “Grafo Zubovo“ teikiamas paslaugas, bei jų kokybę?

Tyrimo objektas – Viešbučio – restorano „Grafo Zubovo“ paslaugų kokybė.

Tyrimo tikslas – Ištirti viešbučio – restorano Grafo Zubovo teikiamų paslaugų kokybę.

Pateikti viešbučių paslaugas ir jų kokybę;

Išsiaiškinti viešbučio – restorano „Grafo Zubovo“ teikiamų paslaugų kokybę vartotojų požiūriu.

Tyrimo metodai ir priemonės. Lietuvių ir užsienio literatūros šaltinių, mokslinės ir publicistinės literatūros analizė. Tyrimui naudojama anketinė apklausa, apklausos duomenų analizė, grafinis vaizdavimas, duomenys buvo apdoroti MS Windows Office Excel ir MS Windows Office Word kompiuterinėmis programomis.

Pagrindiniai darbo rezultatai ir jų praktinis reikšmingumas. Išanalizavus literatūros šaltinius bei mokslinius straipsnius, buvo išsiaiškinta paslaugos ir kokybės samprata. Tyrimo metu naudojantis vertinimo kriterijais „Grafo Zubovo“ viešbutyje – restorane buvo įvertinta teikiamų paslaugų kokybė vartotojų požiūriu. Viešbučiui buvo nauda sužinoti klientų atsiliepimus, kad ir toliau galėtų atlikto savo funkcijas, gerinti paslaugų kokybę.

Kur kas plačiau, bet panašiai paslaugą įvardija ir kiti autoriai. Paslauga – tai veikla, nauda ar pasiekimas, pateikiami pardavimui arba kartu su parduodama preke (Jankauskaitė, 2006). Tai reiškia, kad ji nėra materialus dydis, kurį būtų galima paliesti bei laikyti rankose. Paslauga – ne daiktas, o procesas - ryšių palaikymo su klientais gebėjimas, kurie išryškėja paslaugos pristatymo metu; tai procesas, kuris priklauso ir nuo vartotojo ir nuo paslaugos teikėjo. Ji niekada nebūna vienoda; negalima pagaminti iš anksto, kaupti, o po to parduoti; nėra sandėliuojamos (Vargo, Lusch, 2007, Jankauskaitė, 2006, Drejeris, 2005, Bianchi, Constanza, 2009).

  • Microsoft Word 526 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 54 puslapiai (11739 žodžiai)
  • Kolegija
  • Gabriele
  • Viešbučio – restorano paslaugų kokybės tyrimas
    8 - 1 balsai (-ų)
Viešbučio – restorano paslaugų kokybės tyrimas. (2015 m. Spalio 13 d.). https://www.mokslobaze.lt/viesbucio-restorano-paslaugu-kokybes-tyrimas.html Peržiūrėta 2020 m. Liepos 09 d. 15:15
×
126 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo